logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

„DAR MŁODZIEŻY” WRÓCIŁ NA WODĘ

 
W gdyńskiej stoczni Nauta od dwóch tygodni trwają prace konserwacyjno-remontowe na „Darze Młodzieży”. W poniedziałek wczesnym popopołudniem żaglowiec opuścił suchy dok, ale przy nabrzeżu stoczniowym jeszcze trochę pobędzie. Choć już kilka lat temu przekroczył trzydziestkę, wciąż zadziwia znakomitą kondycją. Wizyta w stoczni to rutynowa procedura związana z obowiązkowym przeglądem potwierdzenia tzw. klasy 5-letniej. Przepisy wymagają, by w połowie tego okresu jednostka była poddawana niezbędnym badaniom i ewentualnym naprawom. Ale to nie jedyny powód obecności „Daru Młodzieży” w stoczni Nauta. Szkolna fregata Akademii Morskiej w Gdyni szykuje się do wokółziemskiego Rejsu Niepodległości, w organizację którego obok uczelni zaangażowały się Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Salezjański Wolontariat Misyjny. Podróż rozpocznie się w maju. Do Polski żaglowiec powróci dopiero po dziesięciu miesiącach. W tak długim czasie, nierzadko w ekstremalnych warunkach, wszystkie mechanizmy i wyposażenie jednostki muszą sprostać surowemu egzaminowi. W doku dokładnym oględzinom poddana została podwodna część kadłuba. Po oczyszczeniu jej powierzchnię pokryło kilka warstw farby zabezpieczającej przed korozją. Do pomalowania całego kadłuba stoczniowcy użyli specjalnych farb antyporostowych. Malowali go dwa razy. Przeglądowi poddane zostały także wszystkie elementy antykorozyjnej ochrony anodowej. Nie było konieczności wymiany elektrod. Wymienione zostały za to fragmenty rurociągów oraz elementy poszycia nadbudówek i międzypokładów. Czyszczenie, konserwacja i malowanie (po uprzednim zdemontowaniu) okazały się wystarczającymi zabiegami w przypadku wału śrubowego, śruby napędowej, trzonu steru, płetwy sterowej, kotwic i łańcuchów kotwicznych. Stoczniowcy przyjrzeli się bliżej jednemu z silników głównych (SG 2). Wobec konieczności demontażu maszyny oraz wielu skomplikowanych mechanizmów prace w siłowni kontynuowane będą podczas postoju żaglowca przy nabrzeżu. Konieczne jest także wykonanie szlifu wału napędowego. Przebudowy i modernizacji wymaga chłodnia. Trzeba jeszcze sprawdzić olinowanie tudzież tzw. bejfuty, czyli przegubowe mocowania rei do masztów, kluzy, kabestany, windy i łańcuchy. Ważną częścią prac będzie kompleksowa wymiana olejów stosowanych dotychczas na statku na biodegradowalne oleje nowej generacji (wraz z wymianą i montażem uszczelek). Dzięki temu „Dar Młodzieży” będzie spełniać ostre rygory ochrony środowiska obowiązujące na wodach i w portach Ameryki Północnej, dokąd fregata popłynie w maju. Spełnieniu rygorystycznych norm służyć będą także najnowszej generacji systemy oczyszczania ścieków i fekaliów. Wszystkie prace na żaglowcu prowadzone są pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków. 8.01.2018 / fot. Eryk Puchała / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:

m00095807.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095808.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095809.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095810.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095811.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095812.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095813.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095814.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095815.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095816.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095817.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095818.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095819.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095820.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095821.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...

m00095822.jpg
Gdynia.Wydokowanie Daru Młodzieży w Stoczni Nauta, gdzie żaglowiec...
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP