logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

MAJOR MIECZYSŁAW SŁABY PATRONEM GDAŃSKIEJ SIÓDEMKI

 
Szkoła Podstawowa nr 7 na gdańskim osiedlu Złota Karczma od dziś nosi imię majora Mieczysława Słabego. Obrońca Westerplatte jest patronem ulicy, przy której znajduje się „siódemka”. Piątkową uroczystość nadania placówce imienia odbyła się w przeddzień 112. rocznicy urodzin majora. Wydarzenie poprzedziła msza w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego, podczas które nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Radę Rodziców oraz licznych mieszkańców Matarni. „Wybór tej postaci wynika ze świadomości ogromnej roli, jaką w kształceniu młodego człowieka pełnią autorytety, ideały i wychowanie. Inspiracją wyboru jest nazwa ulicy, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 7. Poznawszy drogę życiową i wartości, jakimi kierował się Mieczysław Słaby, uczniowie opowiedzieli się za tym, by został on patronem szkoły” – czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez Radę Miasta Gdańska w listopadzie br. na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców
Major Henryk Słaby był harcerzem, lekarzem, żołnierzem i obrońcą Westerplatte w 1939 roku. Po kapitulacji został umieszczony wraz z innymi oficerami w Hotelu Centralnym w Gdańsku, skąd – zamiast do oflagu – przewieziono go do obozu jenieckiego przeznaczonego dla podoficerów i szeregowców – Stalagu I A pod Królewcem. W obozie udzielał pomocy medycznej jeńcom oraz cywilom wywiezionym na przymusowe roboty. W 1945 r. powrócił do Przemyśla. Tu się urodził 9 grudnia 1905 r. Jako zawodowy oficer został natychmiast zmobilizowany z przydziałem do Wojsk Ochrony Pogranicza. Rok później otrzymał awans na stopień majora. Będąc w wojsku przyjmował cywilnych pacjentów w ubezpieczalni społecznej, był także lekarzem w Szkole Handlowej oraz w miarę wolnego czasu pomagał zespołowi lekarskiemu w szpitalu miejskim. 1 listopada 1947 r. został aresztowany przez UB pod zarzutem naruszenia tajemnicy wojskowej – najprawdopodobniej został pomówiony i oskarżony o przynależność do organizacji Wolność i Niezawisłość. Przez niemal miesiąc ubecja przetrzymywała go w Przemyślu, a następnie potajemnie wywiozła do krakowskiego więzienia na Montelupich. Poddany brutalnemu śledztwu i pozbawiony – mimo zaawansowanej choroby wrzodowej – opieki medycznej, po kilkutygodniowym pobycie w areszcie major Słaby zmarł 15 marca 1948 r. Pochowany został bez wiedzy i udziału rodziny na krakowskim Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty. 8.12.2017 / fot. Mateusz Ochocki / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 44

t00077882.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077883.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077884.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077885.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077886.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077887.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077888.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077889.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077890.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077891.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077892.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077893.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077894.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077895.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077896.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...

t00077897.jpg
Gdańsk. Matarnia. Uroczystość nadania imienia Majora Mieczysława...
  • znalezionych zdjęć: 44
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP