logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

GDAŃSK. ZGŁOŚ DRZEWO NA POMNIK PRZYRODY

 
W Gdańsku jest 161 pomników przyrody. Ponad 93 proc. tej liczby stanowią drzewa: 121 pojedynczych okazów, 28 grup i jedna aleja. Prezydent miasta i radni z Platformy Obywatelskiej chcą, żeby chronionych prawem okazów było więcej. - Drzewa pomnika nie można wyciąć! – zachęcają mieszkańców do udziału w akcji ratowania naturalnego dobra przed ostrzem „lex Szyszko”. Dziś odsłonili pierwszy taki pomnik na Biskupiej Górce. Zielona tabliczka z białym orłem w koronie pojawiła się na pniu (obwód mierzony na wysokości 130 cm – 452 cm) topoli białej rosnącej przy kortach i boisku na ul. Kolonia Studentów. - Do tej pory drzewa zostawały pomnikami przyrody raz, dwa razy w roku. To o wiele za mało. Tę liczbę trzeba zwiększyć, a udać się to może dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy będą wskazywać Wydziałowi Środowiska okazy warte ochrony. Gdańszczanie najlepiej wiedzą, które drzewa w ich otoczeniu warto zachować. Wierzę, że zgłoszeń będzie wiele. Wydział Środowiska czeka na wnioski – mówi prezydent Paweł Adamowicz. Zgłoszenia może dokonać każdy: osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Formularz i szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej gdansk.pl/pomnikprzyrody. - Po wprowadzeniu „lex Szyszko” wzrosła liczba wycinek, których tak naprawdę nikt nie monitoruje, bo właściciel terenu przeważnie nie musi wycinki nawet zgłaszać. Stąd pomysł, by prawnie chronić drzewa, ustanawiając je pomnikami przyrody. Oczywiście nie każde drzewo może takim pomnikiem zostać, jednak zgłaszajmy wszystkie, które uznamy za cenne i unikatowe. Zgłoszenia poddamy procesowi weryfikacji - skontaktujemy się z właścicielem terenu, zasięgniemy opinii innych wydziałów i jednostek miejskich. Po pozytywnej weryfikacji przedłożymy projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, a następnie przekażmy go Radzie Miasta. Cały proces będzie trwać maksymalnie sześć miesięcy – wyjaśnia Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska UM. Jakie drzewa warto zgłaszać? W szczególności te, które wyróżniają się rozmiarem spośród innych okazów, są z gatunków rzadko występujących w skali lokalnej lub mają unikatową wartość przyrodniczą, naukową czy historyczną. Największą szansę uzyskania ochrony mają okazy wyróżniające się rozmiarem. Obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku (tabela na stronie „Zgłoś drzewo na pomnik”). 27.04.2017 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088880.jpg (5760px x 3840px) 7050kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. Nz. dyrektor referatu środowiska przy UM Maciej Lorek. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088881.jpg (2362px x 3543px) 2740kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088882.jpg (3543px x 2362px) 1236kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088883.jpg (3543px x 2362px) 1312kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088884.jpg (3543px x 2362px) 2108kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088885.jpg (2362px x 3543px) 1768kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088886.jpg (3543px x 2362px) 1703kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. Nz. Wiesław Bielawski Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej, radny Piotr Borawski z dziećmi odsłaniają topolę. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088887.jpg (3543px x 2362px) 2097kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088888.jpg (3375px x 5063px) 3406kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. Nz. Stanisław Biskup, przewodnik trójmiejski. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088889.jpg (2362px x 3543px) 1663kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088890.jpg (3543px x 2362px) 3394kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie...
m00088891.jpg (3543px x 2362px) 2041kb
Odsłonięcie pierwszego pomnika przyrody w rejonie Biskupiej Górki oraz dzielnicy Chełm - topoli białej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, która rośnie przy terenach sportowych (korty tenisowe i boiska) na Biskupiej Górce przy ul. Kolonia Studentów. 27.04.2017 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP