logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

ZMARŁ PROFESOR BOLESŁAW MAZURKIEWICZ

 
Nie żyje Bolesław Mazurkiewicz, wybitny ekspert w dziedzinie budownictwa morskiego, profesor i były rektor Politechniki Gdańskiej. Był nie tylko naukowcem, ale także praktykującym inżynierem. Budował pochylnie do wodowania statków i stoczniowe nabrzeża. Miał 86 lat.
Profesor Mazurkiewicz całe swoje życie zawodowe poświęcił morskiemu budownictwu hydrotechnicznemu. Urodził się w Kościerzynie 9 maja 1931 r. Ukończył Politechnikę Gdańską w 1953 r. (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego), w 1987 r. został rektorem macierzystej uczelni. Pełnił tę funkcję do 1990 roku. Był projektantem i kierownikiem budowy drenażowego doku suchego w Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej (lata 1964-1977). Jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przez ponad 20 lat uczestniczył w projektowaniu, a także konsultował i nadzorował powstawanie morskich budowli stoczniowych w Turcji, Jugosławii, Indonezji, Iranie, Kubie i na Seszelach. Opracował ponad 350 opinii i ekspertyz technicznych dotyczących portów i przemysłu okrętowego, napisał ponad 430 publikacji na temat mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych, stoczniowych i pełnomorskich oraz oceanotechniki. Laureat doktoratów honoris causa Odeskiego Państwowego Uniwersytetu Morskiego, Odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury, Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w St. Petersburgu i Uniwersytetu Technicznego Fridericiana w Karlsruhe. Był również profesorem tytularnym Uniwersytetu w Stuttgarcie. W 2008 r. tytuł doktora honoris causa nadała mu także Politechnika Gdańska, m.in. za staranność i umiejętność łączenia wiedzy praktycznej i teoretycznej związanej z urządzeniami portowymi i budowlami hydrotechnicznymi oraz za zasługi w promocji tematyki morskiej. W 2001 roku profesor Mazurkiewicz otrzymał Medal św. Wojciecha przyznawany za wybitne zasługi dla miasta Gdańska, a 10 lat później Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury za wieloletnią niestrudzoną aktywność w zakresie ochrony zabytków, nieoceniony wkład w rozwój Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz z okazji jubileuszu 80. urodzin. 23.10.2017 / fot. KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:

m00051783.jpg
Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdanskiej. Nz byli rektorzy...

k00039682.jpg
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Edmunda Wittbrodta w Auli...

00038657.jpg
Gdansk. Uroczystoc nadania tytulu i godnosci Doktora Honoris Causa...

00038658.jpg
Gdansk. Uroczystoc nadania tytulu i godnosci Doktora Honoris Causa...

00038659.jpg
Gdansk. Uroczystoc nadania tytulu i godnosci Doktora Honoris Causa...

00038694.jpg
Gdansk. Uroczystoc nadania tytulu i godnosci Doktora Honoris Causa...
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP