logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

WESTERPLATTE. 80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 
Dźwiękiem syren o godzinie 4.45 przy pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na uroczystości zorganizowane przez władze Gdańska przybyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie izb parlamentarnych Małgorzata Kidawa-Błońska i Bogdan Borusewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, szef MON Mariusz Błaszczak oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wśród zaproszonych gości na Westerplatte byli dziś także także Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, nagrodzony wczoraj przez ECS Medalem Wdzięczności, przedstawiciele 24 miast dotkniętych II wojną światową oraz rodziny Westerplatczyków. Zebranych powitała prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. – Nie ma wśród nas prezydenta Pawła Adamowicza zamordowanego podczas kwesty charytatywnej, której od lat był wolontariuszem. To on razem z harcerzami zainicjował te spotkania o świcie. Początkowo w skromnym gronie – obrońców Westerplatte, kombatantów i harcerzy. Dziękujemy za tę tradycję! Ufam, że za rok na tej ziemi znów staniemy na tej ziemi, we wspólnocie. Dzisiaj , w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, chcę z całą mocą podkreślić, że stoimy po stronie pamięci – pamięci, która służy budowaniu wspólnoty narodowej, jedności Europy, jedności, która umacnia demokrację i wolność. Tu na Westerplatte apelujemy: pokój, nie wojna. Nigdy więcej wojny – powiedziała prezydent Gdańska. Następnie zebrani wysłuchali słów prezydenta RP Andrzeja Dudy. List skierowany przez głowę państwa do uczestników i organizatorów rocznicowych obchodów w Gdańsku odczytał Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. „Postawa bohaterów z Westerplatte zdumiała napastników. Już w tamtych pamiętnych wrześniowych dniach stała się powodem do dumy i niezwykłą inspiracją dla wszystkich polskich patriotów. Już wtedy krzepiła serca obrońców Rzeczypospolitej – którzy, mimo skrajnie trudnego położenia, bili się coraz lepiej. Zmagania o Westerplatte są i na zawsze pozostaną jedną z najpiękniejszych i najbardziej czczonych kart w kronikach chwały polskiego oręża. Z tym większą radością przyjąłem wiadomość o wmurowaniu w tym świętym dla Polaków miejscu kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. To właśnie stąd powinno nieustannie płynąć przesłanie pamięci i przestrogi, pokoju i europejskiego pojednania. Ufam, że zwiedzający tę nowo powstającą placówkę będą doświadczać przeobrażającej i oczyszczającej mocy, jaką ma pełna prawda o tamtym strasznym czasie – dokumentowana i przedstawiana zgodnie ze ścisłymi rygorami nauk historycznych” – napisał prezydent RP. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu przypominał m.in. o bilansie wojennych strat, podkreślając, że temat zadośćuczynienia za powstałe zniszczenia jest wciąż aktualny. – Wielkie straty całej drugiej wojny światowej – materialne, duchowe, gospodarcze, finansowe – odrabiamy przez ostatnie 30 lat, w szczególności przez ostatnie lata (…) Ta czarna noc, która spadła na Polskę równo 80 lat temu, oznaczała nie tylko podpalenie polskich domów, oznaczała również śmierć nadziei, polskiej przyszłości, nauki, fabryk. Wszyscy w Polsce znamy wielki wysiłek stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego czy budowy Gdyni. Straty materialne zadane przez Niemców były co najmniej kilkadziesiąt razy większe od tego wysiłku finansowego, wysiłku budżetowego. Dlatego o tamtych stratach trzeba mówić, trzeba pamiętać, trzeba domagać się prawdy, trzeba domagać się zadośćuczynienia – mówił premier. W podobnym tonie wypowiadał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski („W imieniu ofiar wojny domagamy się prawdy, pamięci i zadośćuczynienia”) , Głos zabrał także Frans Timmermans. Wystąpienie pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej zostało przyjęte gromkimi brawami. – Jestem Holendrem. My w dużej mierze swoje wyzwolenie zawdzięczamy polskim żołnierzom, a szczególnie żołnierzom generałów Maczka i Sosabowskiego. Pochodzę z Bredy, dokąd trafili żołnierzy polscy. Mój ojciec niewiele pamięta, ale pamięta serdeczność polskich żołnierzy. Chciałbym też powiedzieć, że jako Europejczycy musimy wykazać się tolerancją i wzajemnym szacunkiem zwłaszcza teraz, kiedy Europa jest zjednoczona. Nie możemy pozwolić na to, aby ludzie głoszący nietolerancję i nienawiść jako dobry sposób prowadzenia polityki, głoszący konflikt, wzięli górę. W 1945 nastąpiło wyzwolenie Europy. Niestety, Polska znalazła się po złej stronie żelaznej kurtyny. Polska stała się wolna znacznie później, dzięki temu, że znaleźli się ludzie, którzy przeciwstawili się dyktaturze, żądali wolności. To byli ludzie "Solidarności", ale też choćby ludzie Karty 77 w Czechosłowacji. To oni wyzwolili tę część Europy. I to sprawia, że mamy pewne zobowiązanie postępowania tak, aby nigdy nie powtórzył się horror II wojny światowej, abyśmy uniknęli nietolerancji i byli w stanie siebie nawzajem zrozumieć. Patriotyzm polega na tym, że jest się dumnym z kultury własnego narodu, ale też ciekawym innych kultur. Musimy podziwiać się i cieszyć się wspólnotą. Musimy prowadzić dialog, również po to, aby uhonorować tych, których wspominamy w tym miejscu – powiedział Frans Timmermans. Na Westerplatte modlili się dziś ks. prof. Marcin Hintz – biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP, ks. Dariusz Jóźwik z prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja w Gdańsku, ks. Włodzimierz Kucaj z parafii greckokatolickiej pw. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Michał Samet i rabin Dov Hejn, imam Ismail Caylak oraz Olgierd Chazbijewicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku. Apel Pamięci odczytał komandor podporucznik Adam Tomys, a słowa odezwy harcerskiej wygłosił harcmistrz Artur Lemański. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża. 1.09.2019 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
 • znalezionych zdjęć: 67
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107498.jpg (2667px x 4000px) 5994kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. premier RP Mateusz Morawiecki. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107499.jpg (4000px x 2667px) 6251kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. premier RP Mateusz Morawiecki. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107500.jpg (4000px x 2667px) 5123kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. premier RP Mateusz Morawiecki. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107501.jpg (2667px x 4000px) 5819kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. premier RP Mateusz Morawiecki. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107502.jpg (4000px x 2667px) 7543kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. premier RP Mateusz Morawiecki. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107503.jpg (4000px x 2667px) 6285kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. premier RP Mateusz Morawiecki. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107504.jpg (2667px x 4000px) 5650kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107505.jpg (2667px x 4000px) 5286kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107506.jpg (2667px x 4000px) 5025kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107507.jpg (4000px x 2667px) 4905kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107508.jpg (4000px x 2667px) 4782kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107509.jpg (4000px x 2667px) 4479kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107510.jpg (4000px x 2667px) 4580kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107511.jpg (4000px x 2667px) 6211kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107512.jpg (4000px x 2667px) 6707kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Nz. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na...
m00107513.jpg (4000px x 2667px) 5712kb
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. 01.09.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
 • znalezionych zdjęć: 67
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2019 KFP