logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

BUDOWA KOMPOSTOWNI W SZADÓŁKACH ZA PÓŁMETKIEM

 
Hermetyczna kompostownia w gdańskich Szadółkach ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech głównych części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Pełna hermetyzacja dotyczyć ma wszystkich procesów związanych z dostarczanymi do zakładu odpadami bio wysegregowanymi przez mieszkańców. Budowa nowoczesnej kompostowni niedawno przekroczyła półmetek. W piątek Zakład Utylizacyjny gościł na terenie inwestycji przedstawicieli władz miasta oraz mediów. Tym razem okazją do spotkania było zakończenie kolejnego ważnego etapu, czyli prac żelbetowo-konstrukcyjnych. Rusza montaż instalacji technologicznych.
    – To jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu. Ilość odpadów bio stale wzrasta. Wroku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co oznacza 5-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2017. Budowa hermetycznej kompostowni jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział podczas spotkania Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. Wizyty tego typu służą ocenie tego, jak wykonawcy i inwestor wywiązują się ze swoich zobowiązań, są także możliwością do rozmowy na temat bieżącej sytuacji, wyzwań i planów. Po budowie oprowadzał gości członek zarządu ds. technicznych Maciej Jakubek. – Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze 80 tys. m sześc. i powierzchni prawie 13 tys. m kw. Teren zajmowany przez instalację można porównać z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – przedstawił Maciej Jakubek.
Podczas wizyty goście mogli przyjrzeć się zaawansowaniu prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu, a także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku, jak i na zewnątrz hali, np. wylewanie posadzki. Na montaż oczekują płuczki wodne, kolejnym etapem będzie montaż pozostałych instalacji służących przede wszystkim maksymalnej redukcji uciążliwości zapachowych, które towarzyszą procesowi kompostowania. – Realizujemy tę inwestycję w trudnych warunkach panujących na rynku ogólnobudowlanym – podkreślił Marcin Zeszutek, przedstawiciel wykonawcy. – To ma przełożenie na wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takiej sytuacji, zgodnie z oczekiwaniem podwykonawców, skorzystaliśmy z bezpośredniego wsparcia Zakładu Utylizacyjnego, co jest gwarantem bezpieczeństwa finansowego projektu i wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dzisiaj wszak liczy się płynność, szybka płatność dla podwykonawców i dostawa materiałów budowlanych na czas, a to dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu inwestora jest możliwe – dodaje wykonawca. Ważnym punktem na trasie zwiedzania był biofiltr. – Jego zadaniem jest oczyszczanie i deodoryzacja powietrza poprocesowego z instalacji. Powietrze doprowadzone do biofiltra system rurociągów poprzez wentylator po przejściu przez system płuczek wodno-chemicznych trafia na ostatni stopień oczyszczania w warstwie filtracyjnej. Obiekt już stoi. Zamontowano w nim dwa 10-metrowe kominy, zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – wyjaśnił Maciej Jakubek, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego.
Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku" realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość kontraktu netto wynosi blisko 36,8 mln złotych. Dofinansowanie unijne stanowi 68 proc. tej kwoty. – Wszystkie inwestycje, a ta szczególnie, realizowane na terenie Zakładu Utylizacyjnego są elementem naszej strategii działania jako nowoczesnego centrum odzysku i recyklingu. Dążymy do tego, aby na naszym terenie do dyspozycji była w pełni profesjonalna infrastruktura odpowiadająca zarówno wymogom przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak też społecznym oczekiwaniom związanym z minimalizacją uciążliwości zapachowych – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. 8.02.2019 / fot. Maciej Kosycarz / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071833.jpg (4928px x 3280px) 2631kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071834.jpg (3280px x 4928px) 2254kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071835.jpg (4928px x 3280px) 4136kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071836.jpg (3280px x 4928px) 2522kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. Na zdjęciu m.in. Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071837.jpg (4928px x 3280px) 2702kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. Na zdjęciu Maciej Jakubek, członek Zarządu Zakładu Utylizacyjnego ds. technicznych. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071838.jpg (4928px x 3280px) 9508kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071839.jpg (3280px x 4928px) 3253kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071840.jpg (4928px x 3280px) 10959kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071841.jpg (4928px x 3280px) 3795kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu...
k00071842.jpg (4928px x 3280px) 4491kb
Budowa hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. 08.02.2019 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2019 KFP