logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

DR WOJCIECH WIEWIÓROWSKI WYBRANY EUROPEJSKIM INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

 
Dr Wojciech Wiewiórowski z Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jego zadaniem będzie zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę. Gdy w grudniu br. dr Wiewiórowski zacznie pełnić funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, będzie to najwyższe stanowisko Polaka w organach Unii Europejskiej obsadzone nie z parytetu (tzn. przysługujące każdemu państwu członkowskimi) lecz z otwartego konkursu. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) to niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę. Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności. Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa. Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia. Współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych. Monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych. Inspektor i jego zastępca są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję. Za wykonywanie bieżących zadań odpowiadają dwie jednostki organizacyjne: Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa ocenia przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez instytucje i organy UE. Dział Polityki i Konsultacji doradza unijnym prawodawcom w różnych obszarach polityki i w sprawie projektów nowych aktów prawnych. Dr Wojciech Wiewiórowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2003 został adiunktem i kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Informatyki Prawniczej. W 2006 roku został powołany na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnił tę funkcję do października 2008 roku, kiedy to został dyrektorem Departamentu Informatyzacji wspomnianego Ministerstwa. W 2010 roku Sejm RP wybrał go na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W lipcu 2014 roku Sejm wybrał go na drugą kadencję na tym stanowisku. W grudniu 2014 roku dr Wiewiórowski został zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, rezygnując wcześniej ze stanowiska w Polsce. Od sierpnia br. pełnił obowiązki Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. 29.11.2019 fot. KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061245.jpg (2362px x 3543px) 982kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061246.jpg (2362px x 3543px) 1052kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061247.jpg (3543px x 2362px) 885kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061248.jpg (3543px x 2362px) 866kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061249.jpg (3543px x 2362px) 891kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061252.jpg (2362px x 3543px) 814kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego...
m00061253.jpg (3543px x 2362px) 845kb
Wyklad Wojciecha Rafala Wiewiorowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Gdanskim w Sopocie. 26.11.2013 fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP
Gdańsk. Historyczna Sala BHP Stoczni Gdanskiej. Pierwsza...
m00043388.jpg (3071px x 2047px) 2439kb
Gdańsk. Historyczna Sala BHP Stoczni Gdanskiej. Pierwsza debata obywatelska po podpisaniu przez rząd umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi ACTA. Wnioski i uwagi z gdańskiej debaty zostaną wysłane do Warszawy i Brukseli, a następnie wzięte pod uwagę w ramach formalnych konsultacji prowadzonych przez obie instytucje. Nz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Rafał Wiewiórowski. 04.02.2012 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk. Historyczna Sala BHP Stoczni Gdanskiej. Pierwsza...
m00043389.jpg (2047px x 3071px) 2581kb
Gdańsk. Historyczna Sala BHP Stoczni Gdanskiej. Pierwsza debata obywatelska po podpisaniu przez rząd umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi ACTA. Wnioski i uwagi z gdańskiej debaty zostaną wysłane do Warszawy i Brukseli, a następnie wzięte pod uwagę w ramach formalnych konsultacji prowadzonych przez obie instytucje. Nz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Rafał Wiewiórowski. 04.02.2012 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP