logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

GDAŃSK. RUSZA PROJEKT PPP NA DOLNYM MIEŚCIE

 
Przed miesiącem gdańscy radni zapalili zielone światło dla dużego projektu inwestycyjnego, który w najbliższych latach ma odmienić wizerunek Dolnego Miasta. Rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej wraz terenami przyległymi odbywać się będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego projektu miała zgoda Rady Miasta na bezprzetargową sprzedaży kilkunastu działek prywatnemu inwestorowi. W ślad za nią w piątek, podczas konferencji prasowej w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii przy ul. Reduta Wyskok miasto zawarło umowę PPP z konsorcjum GGI Dolne Miasto współtworzone przez przez firmy Euro Styl i Inopa. Pod dokumentem podpisy złożyli prezydent Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Piotr Grzelak, skarbnik miasta Teresa Blacharska, prezes spółki Inopa Luiza Gruntkowska oraz prezes spółki Euro Styl Mikołaj Konopka. – Po inwestycjach współfinansowanych z Unii Europejskiej związanych z rewitalizacją, po inwestycjach gminnych związanych z działalnością naszych spółek, na Dolnym Mieście rozpoczną się działania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto Gdańsk ma duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Wielu bierze z nas przykład. Dolne Miasto jest kolejnym projektem w ten sposób realizowanym (...) Mamy to szczęście, że obie firmy będące naszym partnerem, czyli zarówno Euro Styl, jak i Inopa, mają korzenie gdańskie. Znają więc miasto i jego klimat. Wierzę, że dzięki tej wiedzy nasze partnerstwo będzie układało się jak najlepiej – mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
Partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, komplementarne do wdrażanych obecnie przez Gdańsk działań rewitalizacyjnych. Ponadto jego obowiązkiem będzie utrzymanie i zarządzanie obiektami celu publicznego przez określony czas. W ciągu 8 lat zagospodarowany zostanie teren o łącznej powierzchni ok. 11 ha. Zgodnie z zapisami planów zagospodarowania przestrzennego i w poszanowaniu wartości historycznych powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe oraz tereny rekreacyjne i zielone, w tym m.in. przedszkole dla 150 dzieci przy ul. Szuwary 2, nowe Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Śluza 3 oraz oraz kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 65 (ul. Śluza 6). Dzięki renowacji dawny blask odzyska też kilka zniszczonych i niewykorzystywanych obecnie budynków. Umowa przewiduje ponadto remonty i modernizację dwóch kilometrów dróg i ciągów pieszych oraz rewitalizację i zagospodarowanie ponad 5,5 hektara terenów zielonych. – Wyjątkowe w tym modelu jest to, że w jednym czasie realizujemy naprawdę bardzo duży zakres inwestycji publicznych i prywatnych, w sumie na 39 nieruchomościach. Wykorzystujemy synergię jako potencjał kapitałów wspólnego działania i miasta, i inwestora prywatnego – podkreśla Alan Aleksandrowicz,  zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.
Całkowita wartość inwestycji (całego projektu PPP) szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym ok. 51 mln zł netto przeznaczonych zostanie pod realizację inwestycji publicznych. Inwestycje o charakterze komercyjnym powstaną na nieruchomościach, które Miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako swój wkład własny w przedsięwzięcie. – Jako lokalna firma deweloperska z troską patrzymy na rozwój Gdańska i staramy się w nim aktywnie uczestniczyć. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Miasto Gdańsk, wykorzystując formułę PPP, dba o reinwestowane środków pozyskanych z terenów inwestycyjnych Dolnego Miasta, właśnie na tym obszarze. Innymi słowy, że pieniądze z działek na Dolnym Mieście przeznaczonych pod zabudowę, wrócą do mieszkańców Dolnego Miasta w postaci terenów rekreacyjnych, kompleksu sportowego, przedszkola, wyremontowanych nabrzeży i wielu innych udogodnień. Z szacunkiem podchodzimy także do lokalnej społeczności i historii tego wspaniałego miejsca – mówi Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development S.A. Inwestor zapowiada, że projekty poszczególnych inwestycji będą konsultowane z przedstawicielami mieszkańców Dolnego Miasta. – Duża świadomość i zaangażowanie mieszkańców to wartość dla tego projektu, a my jesteśmy otwarci na rozsądny dialog. Muszę powiedzieć, że osobiście z wielką przyjemnością przystępuję do pracy nad tym przedsięwzięciem. Z perspektywy inwestora mam jednak świadomość bardzo kosztownego procesu realizacji całej inwestycji, w szczególności z uwagi na trudne warunki gruntowe – dodaje Luiza Gruntkowska, prezes spółki Inopa. 22.11.2019 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 22
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109465.jpg (4000px x 2667px) 6692kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. była zajezdnia tramwajowa. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109466.jpg (4000px x 2667px) 8558kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. była zajezdnia tramwajowa. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109467.jpg (4000px x 2667px) 6176kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. była zajezdnia tramwajowa. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109468.jpg (4000px x 2667px) 5736kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. od lewej wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Luiza Gruntkowska - Prezes Zarządu Inopa SA., Mikołaj Konopka - Prezes Zarządu Euro Styl SA . 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109469.jpg (4000px x 2667px) 6103kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Luiza Gruntkowska - Prezes Zarządu Inopa SA. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109470.jpg (4000px x 2667px) 5770kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Luiza Gruntkowska - Prezes Zarządu Inopa SA. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109471.jpg (4000px x 2667px) 6674kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz, Mikołaj Konopka - Prezes Zarządu Euro Styl SA . 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109472.jpg (4000px x 2667px) 6870kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. od lewej wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Luiza Gruntkowska - Prezes Zarządu Inopa SA., Mikołaj Konopka - Prezes Zarządu Euro Styl SA., Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109473.jpg (4000px x 2667px) 6609kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. Luiza Gruntkowska - Prezes Zarządu Inopa SA. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109474.jpg (4000px x 2667px) 7271kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Bastionu Wyskok. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109475.jpg (4000px x 2667px) 6725kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Bastionu Wyskok. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109476.jpg (4000px x 2667px) 8311kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Bastionu Wyskok. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109477.jpg (4000px x 2667px) 9076kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Bastionu Wyskok. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109478.jpg (4000px x 2667px) 7232kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Bastionu Wyskok. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109479.jpg (4000px x 2667px) 7918kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Nowej Motławy. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie...
m00109480.jpg (4000px x 2667px) 7077kb
Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku. Podpisanie umowa między Miastem, a partnerem prywatnym, którym jest konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, stworzone przez firmy Euro Styl i Inopa na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Nz. okolice Nowej Motławy. 22.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 22
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2021 KFP