KFP / GROBY KSIĄŻĄT POMORSKICH W KATEDRZE OLIWSKIEJ podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze
Tu spoczywają władcy Pomorza Wschodniego - namiestnicy książąt polskich i późniejsi tytularni książęta pomorscy. W katedrze pochowani zostali władcy Pomorza Wschodniego z dynastii Sobiesławiców. Pierwszym, znanym z zapisów historycznych protoplastą dynastii był Sobiesław I (żył w latach około 1130 r. - 1179 r.). Pomysłodawca sprowadzenia na Pomorze zakonu Cystersów i zbudowania klasztoru w Oliwie. Jednak dopiero jego syn, Sambor I (1150 - 1205), mianowany przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego namiestnikiem ("princeps") Pomorza Gdańskiego w 1177 roku, zrealizował inicjatywę ojca i ufundował klasztor w 1186 roku. Po śmierci Sambora I namiestnikiem Pomorza został jego brat, Mestwin I (Mściwoj I). Mianował go książę Władysław Laskonogi w 1205 roku. Mściwoj I zmarł w roku 1220. Najstarszy syn Mściwoja, Świętopełk II (ur. przed 1195 r., zm. 1266 r.) został mianowany przez księcia Leszka Białego namiestnikiem Pomorza około roku 1220. Gdy Leszek Biały został zamordowany w 1227 roku, a władza dzielnicowa osłabiona, Świętopełk rozszerzył swoją władzę i ogłosił się księciem pomorskim. Tytuł książęcy "dux" stawiał go wyżej niż dotychczasowy tytuł "princeps". Po jego śmierci, synowie Świętopełka II, Warcisław II oraz Mestwin II (Mściwoj II) także nosili tytuły książąt pomorskich, jednak po bratobójczych walkach faktycznym władcą Pomorza został Mestwin II. Był ostatnim księciem pomorskim. Nie mając męskiego potomka, na mocy zawartego układu przekazał władzę Przemysłowi II. Po śmierci Mestwina II, książę wielkopolski Przemysł II objął władzę nad Pomorzem Gdańskim, a wkrótce został królem Polski. Władcy Pomorza Gdańskiego spoczęli w Archikatedrze Oliwskiej. Niestety, w 1577 roku wskutek napadu oddziałów gdańskich, zbuntowanych przeciw królowi Polski, Stefanowi Batoremu, katedra została splądrowana i doszczętnie spalona. Ucierpiały książęce miejsca pochówku. W tym samym roku rozpoczęły się prace przy odbudowie kościoła. Zebrano szczątki książąt i umieszczono je pod prezbiterium. 38 lat później, w 1615 roku ówczesny opat cystersów, Dawid Konarski, dzięki funduszom przeznaczonym na odbudowę świątyni, polecił wykonać i umieścić płytę nagrobną na miejscu zniszczonego grobowca. Na grobowcu wykonanym z czarnego marmuru umieszczono łaciński napis: "Grobowce przesławnych wodzów i książąt pomorskich, fundatorów tego domu". Z drugiej strony sarkofagu widnieje gryf - herb książąt pomorskich. Według jednej z tez, Sobiesławicowie pochodzili z miejscowych możnowładców stojących na czele słowiańskiego ludu. Jedynym zaś słowiańskim ludem zamieszkującym wówczas Pomorze Wschodnie byli Kaszubi. Według przedstawicieli kaszubskich organizacji uprawnionym jest stwierdzenie, że książęta pomorscy to książęta kaszubscy. Dlatego miejsce spoczynku władców Pomorza Gdańskiego w Oliwie nazywają Kaszubskim Wawelem. 02.08.2021 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP, tekst Adam Kiedrowski
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 28
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120193.jpg (3500px x 2333px) 4167kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120194.jpg (3500px x 2333px) 4245kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120195.jpg (2333px x 3500px) 4305kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120196.jpg (3500px x 2333px) 2611kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120197.jpg (3500px x 2333px) 4461kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120198.jpg (3500px x 2333px) 2425kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120199.jpg (2333px x 3500px) 4585kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120200.jpg (3500px x 2333px) 4403kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120201.jpg (3500px x 2333px) 5000kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120202.jpg (2333px x 3500px) 4698kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich.
02.08.2021
fot....
m00120203.jpg (2333px x 3500px) 6425kb
Katedra Oliwska. Grobowiec Książąt Pomorskich. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów.
02.08.2021
fot....
m00120204.jpg (2333px x 3500px) 4708kb
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów.
02.08.2021
fot....
m00120205.jpg (3500px x 2333px) 4769kb
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów.
02.08.2021
fot....
m00120206.jpg (3500px x 2333px) 4415kb
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów.
02.08.2021
fot....
m00120207.jpg (3500px x 2333px) 3954kb
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów.
02.08.2021
fot....
m00120208.jpg (2333px x 3500px) 4416kb
Katedra Oliwska. Nagrobek rodziny Kosów. 02.08.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 28