KFP / MIECZYSŁAW ABRAMOWICZ UHONOROWANY DYPLOMEM DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze
Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zainaugurowali w środę rok akademicki 2021/2022. Podczas uroczystości odbywającej się w gmachu Neofilologii prorektor Anna Jurkowska-Zeidler i dziekan Urszula Patocka-Sigłowy wręczyły dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Wśród nowo mianowanych doktorów nauk humanistycznych znalazł się Mieczysław Abramowicz, znany gdański historyk, pisarz i reżyser, autor wstępów do albumów z serii „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”. Rozprawę doktorską poświęcił twórcom gdańskiego teatru żydowskiego działającego w XIX i XX wieku. Gratulujemy!
– Moja rozprawa doktorska jest przede wszystkim dysertacją naukową, wynikiem żmudnego i długotrwałego projektu badawczego, który miał na celu zapisanie niepokojącej swoim istnieniem białej karty w naszej historiografii polskiego teatru żydowskiego. W swojej warstwie emocjonalnej jest wypełnieniem przeze mnie owej micwy pamięci o ludziach, naszych sąsiadach, o ich kulturze, zwyczajach, o tym wszystkim, co zniknęło z okalających nas pejzaży i wspólnej niegdyś przestrzeni. Moją pracę traktowałem jako spłacenie długu wobec nich zaciągniętego przez nas wszystkich i przeze mnie osobiście – podkreśla dr Mieczysław Abramowicz w rozmowie z Ewą Cichocką z zespołu prasowy UG. Promotorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej obronionej w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Wydziału Filologicznego UG była dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, a recenzentkami profesor Instytutu Sztuki PAN dr hab. Joanna Roszak oraz prof. dr hab. Małgorzata Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego. 6.10.2021 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 33
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121643.jpg (2333px x 3500px) 3262kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121644.jpg (3500px x 2333px) 1906kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121645.jpg (3500px x 2333px) 3378kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121646.jpg (3500px x 2333px) 3149kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy wita nowych studentów. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121647.jpg (3500px x 2333px) 3645kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121648.jpg (3500px x 2333px) 3855kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121649.jpg (3500px x 2333px) 3933kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121650.jpg (3500px x 2333px) 4393kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121651.jpg (3500px x 2333px) 4799kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler wręczają tytułu dr hab. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121652.jpg (3500px x 2333px) 3487kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121654.jpg (3500px x 2333px) 2082kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121655.jpg (3500px x 2333px) 2335kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler nadaje tutułu doktorskie. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121656.jpg (3500px x 2333px) 2958kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Grzegorz Kotłowski. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121657.jpg (3500px x 2333px) 2362kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121658.jpg (3500px x 2333px) 2540kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121659.jpg (3500px x 2333px) 3295kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 33