logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

FORUM GDAŃSK WPUSZCZONE W NIELEGALNY KANAŁ?

 
Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin prof. IH PAN stwierdziła nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na wpisanym do rejestru zabytków Kanale Raduni w Gdańsku w ramach inwestycji Forum Gdańsk. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską Kanału Raduni zapewniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu Kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego. W obu przypadkach Generalny Konserwator Zabytków wskazała na oczywiste naruszenie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, stanowiącego formę ochrony zabytków, wiążącego obywateli oraz organy administracji publicznej, co powoduje niemożliwe do zaakceptowania w praworządnym państwie skutki społeczno-gospodarcze i stanowi rażące naruszenie prawa. Warto podkreślić, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią również formę ochrony zabytków poprzez m.in. zapobieganie zagrożeniom i zapewnienie im ochrony przy realizacji inwestycji. Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pozwalające na zabudowę Kanału Raduni, rażąco naruszyły przepisy planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin stwierdziła ich nieważność." 9.08.2018 Fot. KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Zapowiadane w mediach, opóźnione o kilka dni otwarcie...
k00067171.jpg (4928px x 3280px) 4116kb
Zapowiadane w mediach, opóźnione o kilka dni otwarcie galerii handlowej Forum Gdańsk. Zakryty, jeszcze bez wody kanał Raduni, 26.05.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Zapowiadane w mediach, opóźnione o kilka dni otwarcie...
k00067172.jpg (4834px x 3205px) 3719kb
Zapowiadane w mediach, opóźnione o kilka dni otwarcie galerii handlowej Forum Gdańsk. Zakryty, jeszcze bez wody kanał Raduni, 26.05.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Otwarcie Forum Gdańsk. 26.05.2018 fot. Ania Bobrowska...
00125267.jpg (3956px x 5940px) 4291kb
Otwarcie Forum Gdańsk. 26.05.2018 fot. Ania Bobrowska / KFP
Forum Gdańsk dzień przed oficjalnym otwarciem. 25.05.2018...
00125175.jpg (4000px x 6000px) 7298kb
Forum Gdańsk dzień przed oficjalnym otwarciem. 25.05.2018 fot. Paweł Marcinko / KFP
Budowa Forum Gdańsk,  kompleksu handlowo-usługowego,...
k00063779.jpg (4928px x 3280px) 3127kb
Budowa Forum Gdańsk, kompleksu handlowo-usługowego, powstającego w partnerstwie publiczno-prywatnym na terenie Targu Siennego i Rakowego. Nz. most nad kanałem Raduni który będzie częścią projektowanego bulwaru nad kanałem Raduni 07.09.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2019 KFP