KFP / dla prasy i firm

SZUKAJ ZDJĘĆ

W polu tekstowym wyszukiwarki wpisz słowo kluczowe. Po komendzie "szukaj zdjęć" na stronie pojawią się wszystkie dostępne w naszym archiwum zdjęcia odpowiadające wpisanemu słowu kluczowemu. Zanim zdecydujesz się na zamówienia konkretnego zdjęcia, użyj różnych słów kluczowych odpowiadających poszukiwanemu tematowi, szczególnie gdy interesują cię tematy ogólne, niedające określić się jednym słowem. Możesz też użyć dwóch słów kluczowych, program poszuka wtedy zdjęć odpowiadającym pierwszemu i drugiemu słowu oraz następnym.

 

SZUKAJ ZDJĘĆ PO DACIE – możesz wybrać dodatkową opcję

Wyszukiwarka domyślnie szuka wszystkich zdjęć od 1945 roku. Jeżeli jednak poszukujesz zdjęcia z konkretnego okresu, możesz wybrać następujące opcje znajdujące się tuż obok okna z wpisanym słowem kluczowym:

1. zdjęcia do 2000 roku,
2. zdjęcia od 2001 roku,
3. zdjęcia z pięcioletnich przedziałów czasowych np. lata 1975-1980;
4. zdjęć z ostatnich sześciu lat można szukać dokładniej,  wybierając tylko jeden rok.

ZAMÓW WYBRANE ZDJĘCIA

Aby zamówić po raz pierwszy zdjęcia do publikacji prasowych, należy zarejestrować się w bazie naszych klientów. Potwierdzenie rejestracji i przyznanie dostępu do bazy zdjęć wysyłamy mailem. Przy kolejnych zamówieniach będziesz już naszym klientem i rejestracja nie jest wymagana.

Wybrane zdjęcia pobierz do koszyka. Koszyk znajduje się zawsze w górnej części strony. Jeżeli zakończyłeś poszukiwanie i zdecydowałeś się na zamówienie wszystkich wybranych zdjęć, wybierz opcję "pobierz" znajdującą się zawsze w prawym dolnym rogu koszyka.

Wpisz podany przy rejestracji e-mail, który jest równocześnie loginem, twoje hasło oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej.

Masz do wyboru 3 możliwości otrzymania zdjęć:

1. Zdjęcia zostaną wysłane pojedynczo mailem na adres podany przy rejestracji, w każdym mailu będzie się znajdowało tylko jedno zdjęcie.
2. Zdjęcia z koszyka można pojedynczo zapisać bezpośrednio na dysku komputera.
3. Wszystkie zdjęcia z koszyka zostaną spakowane razem w formacie zip i zapisane razem na dysku komputera.
Wybierz opcję, która jest dla ciebie najdogodniejsza i pobierz zdjęcia na swój komputer.

 

Zasady i warunki korzystania ze zdjęć Agencji Kosycarz Foto Press / KFP

 

§1


Zdjęcia Agencji "Kosycarz Foto Press" mogą być wykorzystywane przez klientów do publikacji prasowych. Przez wykorzystanie zdjęcia rozumie się przeniesienie prawa autorskiego do jednokrotnej publikacji.. Inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga oddzielnej umowy.

§2


Zdjęcia Agencji "Kosycarz Foto Press" nie mogą być udostępniane przez Klienta osobom trzecim oraz nie mogą stanowić przedmiotu dalszego obrotu. Nie mogą być również przechowywane i katalogowane w archiwach klientów.

§3


Wszystkie publikowane zdjęcia Agencji "Kosycarz Foto Press" powinny być podpisane skrótem KFP i imieniem oraz nazwiskiem autora , w przypadku braku w opisie nazwiska autora samym skrótem KFP. W przypadku opublikowania zdjęcia bez w/w podpisów ma zastosowanie odpowiedni punkt cennika.

§4


Agencja "Kosycarz Foto Press" nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zdjęcia niezgodne z jego przeznaczeniem oraz ewentualne naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

§5


1) Rozliczenie pomiędzy Agencją "Kosycarz Foto Press", a Klientem za opublikowane zdjęcia odbywa się na podstawie cennika bądź na podstawie odrębnej zawartej w tym celu umowy.
2) Należności wynikające z wykonania niniejszej umowy będą uiszczane na podstawie faktur wystawianych przez Agencję "Kosycarz Foto Press" i będą płatne w terminie 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury.
3) W przypadku opóźnienia z zapłatą należności naliczane będą odsetki ustawowe.

§6


1) Klient zobowiązuje się do potwierdzenia Agencji "Kosycarz Foto Press" każdorazowego opublikowania zdjęć przy poczty elektronicznej, podając nazwę i miejsce publikacji, datę i stronę najpóźniej w terminie do 7-ego dnia następnego miesiąca.
2) W razie nie dotrzymania warunków określonych w pkt 1 Klient zobowiązany będzie do zapłaty za zamówione zdjęcia jak za zdjęcia opublikowane.