logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

DZIEŃ Z NAWA NA UNIWERSYTECIECIE GDAŃSKIM. REFORMA GOWINA I PROTESTY STUDENTÓW W TLE

 
Wspieranie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych oraz promowanie Polski jako kraju o atrakcyjnych możliwościach edukacyjnych to główne tematy odbywającego się dziś na Uniwersytecie Gdańskim Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Wydarzenie zorganizowały wspólnie UG, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Podczas briefingu prasowego z udziałem przedstawicieli NAWA oraz władz gdańskich uczelni zorganizowanego w holu Wydziału Biologii nie mogło zabraknąć pytań na tematy aktualne. O szansach i zagrożeniach płynących z procedowanej w Sejmie tzw. ustawy 2.0 Jarosława Gowina oraz studenckich protestach towarzyszących wprowadzanej reformie mówili prorektorzy.
– Oczywiście ustawa może budzić wiele emocji, i to państwo śledzą na co dzień, zwłaszcza w zakresie nowych organów, takich jak rada uczelni, która w pierwotnej koncepcji miała bardzo szerokie kompetencje. One obecnie zostały znacząco ograniczone na rzecz tych klasycznych organów jak senat czy urząd rektora. My koncentrujemy się na tym, jak możemy wykorzystać tę nową ustawę, bo jej wejście w życie jest praktycznie przesądzone. Przede wszystkim bardzo chwalimy sobie fakt, że w centrum celów, jakie stawia się przed uczelniami publicznymi, znalazła się doskonałość naukowa – podkreślał profesor Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Zwracał też uwagę na wynikające z reformy możliwości pozyskiwania większego finansowania poprzez inicjatywy uczelni badawczych, zapewniając, że trzy trójmiejskie szkoły wyższe mają aspiracje, żeby taką uczelnią się stać. Bliska jest im także nowa formuła federacji uczelni. – Bardzo poważnie myślimy o tym, żeby w Trójmieście taka federacja powstała z udziałem uczelni akademickich, ale być może również instytutów PAN i innych uprawnionych podmiotów. Umożliwi nam to jeszcze lepszą konkurencję na trudnym rynku współczesnych badań naukowych i kształcenia, również w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, czyli zwiększenia udziału uczonych z zagranicy oraz studentów cudzoziemców i efektywniejszego kreowania zupełnie nowych obszarów kształcenia dzięki np. podwójnym dyplomom z uczelniami z zagranicy. Przed nami ciężki rok pracy nad nowym statutem uczelni, który będzie musiał dookreślić szczegółowe rozwiązania szkoły wyższej – powiedział profesor Stepnowski. Czy prorektor popiera studentów, którzy od czterech dni protestują przeciwko reformie Gowina w budynku Wydziału Filologicznego? Bardzo się cieszymy, że studenci – z urokiem sobie przypisanym – biorą również udział w akcjach happeningowych czy protestacyjnych, i to na różnym poziomie argumentów merytorycznych. Bardzo często są to również argumenty emocjonalne. Tym bardziej, że ta grupa kilku studentów na Wydziale Filologicznym koncentrowała się na kompetencjach rady uczelni, podczas gdy poprawki, które zostały wniesione do projektu podczas prac parlamentarnych w ostatnich dniach, zupełnie zmieniają konstrukcję tego organu. Tak czy inaczej, UG zawsze będzie zapewniać godziwe warunki różnym formom wyrażania swojej opinii. Studenci mogli przebywać w budynku przez kilka dni, mieli zapewnione wyżywienie i dostęp do wszelkich możliwych wygód w tym niełatwym dla nich czasie. Nie zmienia to faktu, że ustawa zostanie poddana pod głosowanie, a kolejne etapy legislacji spowodują, że wejdzie w życie – odpowiadał prorektor Stepnowski.
Profesor Piotr Dominiak z Politechniki Gdańskiej, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, przypomniał, że jego uczelnia od początku, czyli od blisko dwóch lat była zaangażowana w dyskusję o reformie szkolnictwa wyższego. – Dlatego nie możemy powiedzieć, że czymkolwiek jesteśmy zaskoczeni. Od początku traktowaliśmy tę ustawę jako pewne wyzwanie i impuls rozwojowy dla naszej uczelni. Pracujemy teraz nad rozwiązaniami, które trzeba będzie wdrożyć po wejściu reformy w życie. Patrzymy na to jak na dużą szansę – powiedział prorektor PG. – Każda zmiana jest szansą i zagrożeniem, bo wymaga dostosowania, implementacji nowych rozwiązań. I tutaj paleta rozwiązań możliwych do zastosowania jest przeogromna. To jest również szansa na dostosowanie naszych uczelni do bardzo konkurencyjnego świata nauki. A naukę robi się globalnie, a nie lokalnie. Narzędzia oferowane przez ministerstwo muszą być co jakiś czas zmieniane, modyfikowane, i w tej chwili mamy moment, kiedy można po raz kolejny dostosowywać nasze uczelnie do trendów funkcjonujących na świecie - dodał profesor Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 14.06.2018 / fot. Mateusz Ochocki / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 17
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083010.jpg (2713px x 4077px) 4165kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Ludwik Szakiel - dyr ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083011.jpg (4256px x 2832px) 4245kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Ludwik Szakiel - dyr ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083012.jpg (2724px x 4094px) 3721kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Łukasz Wojdyga - dyr Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083013.jpg (2832px x 4256px) 4010kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Łukasz Wojdyga - dyr Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083014.jpg (2832px x 3996px) 3876kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Tomasz Bączek - prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083015.jpg (2832px x 3996px) 3902kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Tomasz Bączek - prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083016.jpg (4256px x 2832px) 3207kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Tomasz Bączek - prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083017.jpg (4125px x 2745px) 3333kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Piotr Dominiak - prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083018.jpg (4256px x 2832px) 4006kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Piotr Dominiak - prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083019.jpg (2524px x 3793px) 3632kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Piotr Dominiak - prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083020.jpg (2735px x 4110px) 4081kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Piotr Stepowski - prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083021.jpg (4045px x 2692px) 3662kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Tomasz Bączek - prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Piotr Dominiak - prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej, Łukasz Wojdyga - dyr Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Piotr Stepowski - prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ludwik Szakiel - dyr ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083022.jpg (4212px x 2803px) 3954kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Piotr Stepowski - prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083023.jpg (4094px x 2724px) 3549kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Piotr Stepowski - prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083024.jpg (4256px x 2832px) 3807kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Łukasz Wojdyga - dyr Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego....
t00083025.jpg (3928px x 2614px) 3469kb
Gdańsk. Oliwa. Wydział Biologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólna konferencja prasowa prorektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymianyu Akademickiej i dyrektora ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca umiedzynarodowienia polskich uczelni, planowanej Ustawy 2.0. oraz strajku studentów UG. Nz Tomasz Bączek - prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Piotr Dominiak - prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej, Łukasz Wojdyga - dyr Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Piotr Stepowski - prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ludwik Szakiel - dyr ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. 14.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
  • znalezionych zdjęć: 17
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP