logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

Aktualne propozycje

  • aktualnych propozycji: 11320
W ciągu trzech lat spółka celowa Immo Park Gdańsk z grupy Mota-Engil Central Europe wybuduje w Śródmieściu cztery parkingi kubaturowe na ponad 1200 miejsc. Jeden z nich powstanie pod Targiem Węglowym, gdzie w czwartek doszło do uroczystego podpisania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego między władzami miasta a wykonawcą i zarazem koncesjonariuszem. Immo Park Gdańsk będzie zarządzać nowymi przestrzeniami przez 40 lat (włącznie z okresem budowy), do 30 września 2058 r. W tym czasie wpływy z parkowania będą przychodem koncesjonariusza. Po 40 latach parkingi zostaną nieodpłatnie przekazane miastu.
Jak podkreślają strony umowy, dzięki budowie parkingu podziemnego na 112 miejsc Targ Węglowy stanie się kolejną przestrzenią miejską przyjazną mieszkańcom, z której będą mogli korzystać przez cały rok. Nowe oblicze, bliższe pieszym, zyska także ulica Długie Ogrody, przy której w trzecim kwartale 2020 roku zostanie oddany do użytku parking naziemny z 493 miejscami. W drugim etapie, do końca września 2021 r., powstaną parkingi podziemne pod Targiem Węglowym oraz pod Podwalem Przedmiejskim (260 miejsc) i Podwalem Staromiejskim (337 miejsc). Łączny koszt inwestycji to blisko 166,3 mln złotych brutto, z czego ponad 41,6 mln stanowi dopłata miasta. Kwota ta jest o ok. 16 mln mniejsza niż założono w budżecie Gdańska. – Długo staraliśmy się o te parkingi i cieszę się, że udało się znaleźć partnera, z którym te inwestycje zrealizujemy. Dzięki parkingom nastąpi uporządkowanie przestrzeni publicznej, którą miasto chce przekazać pieszym i stworzyć chodniki oraz place, gdzie nie ma ruchu samochodowego – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Jak zapewniają przedstawiciele firmy Immo Park, ceny parkowania będą zbliżone do stawek obowiązujących w płatnej strefie. 11.10.2018 / fot. Anna Rezulak / KFP
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej adwokatów zaangażowanych w walkę o ochronę praw i wolności obywatelskich oraz w demokratyczne przemiany w Polsce na Placu Solidarności w Gdańsku. Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła debata pt. „Adwokaci w strajkach sierpniowych oraz ich wkład w powstanie NSZZ Solidarność”, która odbyła się w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności. Wydarzenia te wpisują się w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Gośćmi specjalnymi byli Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i adw. Jacek Taylor. 10.10.2018. Fot. Anna Rezulak / KFP
Sąd Okręgowy w Gdańsku. Ogłoszenie orzeczenia w sprawie Krystiana W.. 10.10.2018 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Debata kandydatów na prezydenta Gdańska. 09.10.2018 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Pierwsza łopata początkująca budowę Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów już wbita. Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji zlokalizowanej między ul. Tetmajera, Legionów i Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolejne dwa etapy przedsięwzięcia – które swoim zasięgiem obejmie tereny aż do ul. Świętojańskiej zostaną zrealizowane do końca 2020 roku. Realizację inwestycji poprzedziło sporządzenie przez Biuro Ogrodnika Miasta szczegółowej inwentaryzacji zieleni, a także konsultacje społeczne oraz konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy Parku Centralnego. Zwycięzcą konkursu została pracownia architektoniczna Arch Deco z Gdyni, której zostało zlecone wykonanie projektu. W drodze przetargu wyłoniony został generalny wykonawca I etapu inwestycji, którym została firma Roka Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Pierwotnie obszar Parku Centralnego miał kończyć się na ul. Legionów. - O poszerzenie terenu o obszar zlokalizowany pomiędzy ul. Legionów z Tetmajera wnioskowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy właśnie od tej części, której pomysłodawcami byli sami mieszkańcy rozpocząć prace. Liczę, a wręcz jestem przekonany, że to miejsce zyska nowe życia i stanie się przestrzenia spotkań i wypoczynku gdynian. Pierwszy etap jest dedykowany wyciszonemu, spokojniejszemu odpoczynkowi, także seniorom. Jest tutaj wiele pięknych drzew, wszystkie oczywiście są wkomponowane w projekt. Wykorzystamy też cień, na co często zwracają uwagę seniorzy, którzy chcą odpoczywać częściej w miejscach zacienionych. Stworzymy tu miejsca spotkań, przestrzenie do tego, aby to miejsce mogło być atrakcyjnym elementem zatrzymania się - wyjaśnia prezydent Szczurek. 09.10.2018 fot. Anna Bobrowska / KFP
Na ulicach Trójmiasta widać zbliżające się wybory samorządowe. Z bilbordów, plakatów bannerów spoglądają na nas coraz częściej przyszli prezydenci i radni. 27.09.2018 Fot. KFP
Teren Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Odsłonięcie makiety Wielkiej Synagogi. Nz. przewodniczący gminy żydowskiej Michał Samet i autor rzeźbiarskiego modelu Michał Wysocki. 08.10.2018 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
W Ratuszu Głównego Miasta odbyła się przedostatnia Gdańska Debata Obywatelska wpisana do pomorskiego programu Niepodległa 1918–2018 r. Gościem debaty „Dziedzictwo i nowoczesność. Polska i Polacy 1918–2018” był gdańszczanin, profesor Stefan Chwin. Po wykładzie odbyła się otwarta debata z udziałem publiczności. 08.10.2018 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Kobylnica, koło Słupska. Zespól Szkól Samorządowych. III Ogólnopolski Pokaz Kolejek Miniatur. Na makietach o długości ponad 80 metrów jeździło na torach o rozstawie 12 milimetrów, kilkadziesiąt składów pociągów. Wszystkie modele to wierne kopie[prawdziwych pociągów i wagonów w skali 1:120 czyli w popularnym formacie modelarstwa kolejowego TT. 07.10.2018 fot. Krzysztof Tomasik / KFP
Już po raz 15 gdańscy Kaszubi spotkali się przy obelisku upamiętniającym zamordowanych na początku II wojny światowej 14 mieszkańców Klukowa, wówczas podgdańskiej wsi, a od 1973 roku osiedla należącego do Gdańska. Złożono kwiaty, wspomniano tamte tragiczne dni. Domy dwóch ofiar, znajdują się do dzisiaj niedaleko obelisku. Wcześniej w pobliskiej szkole odprawiona została kaszubska msza święta. 7.10.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
  • aktualnych propozycji: 11320
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP