logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

Aktualne propozycje

  • aktualnych propozycji: 13348
Wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, odtworzenie elementów historycznych oraz uzupełnienie o nowe funkcje usługowe i wypoczynkowe – takie są plany dla nadmorskiej dzielnicy Brzeźno. Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak przedstawił wizję dla rejonu ul. Hallera i Jantarowej.
– Wielokrotnie rozmawialiśmy z mieszkańcami i przedstawicielami Rady Dzielnicy o tym, że Brzeźno powinno odzyskać funkcję kurortu. Pierwszym etapem przywracania dzielnicy tej funkcji jest realizacja Domu Zdrojowego. Znajdująca się w części starego Brzeźna budowa ma na celu zachowanie wartości historycznych, ale |Dom Zdrojowy ma być jednocześnie miejscem żywym, m.in. z zieloną szkołą. Dziś natomiast rozmawiamy o planie, który ma wziąć udział w budowaniu nowej części kurortu Brzeźno. Chcemy, aby przyjeżdżający do Brzeźna mogli korzystać z funkcji kuracyjnej, hotelowej czy spacerowo-rekreacyjnej – mówił podczas konferencji prezydent Grzelak.
Studium Miasta Gdańska dla Zachodniego Pasa Nadmorskiego zakłada wzmocnienie funkcji rekreacyjno-turystycznych, skierowanych do mieszkańców jak i turystów, wykorzystując potencjał nadmorskiego położenia. Rozwiązania planistyczne mają poprawić jakości życia mieszkańców dzięki planowaniu i realizacji oraz poprawianiu przestrzeni publicznych w powiązaniu z lokalizacją atrakcyjnych usług przy preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego.
– Pierwsze wyłożenie tego projektu miało miejsce w styczniu 2020 roku. Cczęść uwag złożonych do planu została przez nas uwzględniona. Na terenie, który podlega planowi, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego przewidziane są funkcje usługowe, w tym restauracja, która tu jest potrzebna. Słyszeliśmy zarzuty, że nie powinno być tu funkcji mieszkaniowej. Podkreślam, że takiej funkcji nigdy nie miało być. Od początku zależało nam, żeby był to teren ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. Chcielibyśmy stworzyć tu partnerstwo prywatno-publiczne, aby np. miała szansę powstać tu marina – dodał prezydent.
Przychylając się do części uwag wprowadzono zmiany, które powiększyły tereny parkowe w planie o ponad 1 ha - łącznie do 5,1 ha, z czego zieleń parkowa zajmuje 2,88 ha, a zieleń do zachowania lub wprowadzenia 2,22 ha. Zmniejszono także wysokość budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Nie uwzględniono uwag dotyczących likwidacji zabudowy usługowej lub obniżenia parametrów urbanistyczno-architektonicznych dla obiektów w północnej części projektu planu. – Część uwag, tych najbardziej istotnych, została uwzględniona, szczególnie w zakresie zachowania zieleni. Obniżona została także wysokość zabudowy do 16 m przy samym ciągu pieszo-rowerowym i do 19 m w głębi działki – tu najważniejszym powodem jest, aby zabudowa nie była wyższa od linii drzew. Ważną decyzją była też likwidacja parkingu kubaturowego. W tej chwili, po uwzględnieniu uwag, dopuszczony jest parking terenowy. Uwzględniony jest także parking na co najmniej 50 rowerów – poinformowała Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. 8.10.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Popielniczka na brzeżnieńskim molo informująca o tym, że 50 % odpadów platikowych w Morzu Bałtyckim pochodzi z papierosowych filtrów. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
W gdańskim Śródmieściu dobiegają końca dwa kolejne etapy budowy osiedla Bastion Wałowa. Powstający od czterech lat na terenie Młodego Miasta kompleks mieszkalno-usługowy wzbogaci się w czwartym kwartale br. o dwa 4- i 5-piętrowe budynki usytuowane na wysokości skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Aksamitną. Elewację jednego z nich zdobi zrekonstruowana ściana dawnej szwalni. Oba wizualnie nawiązują do architektury sąsiadującego z nimi, blisko 100-letniego budynku dawnej Powszechnej Miejscowej Kasy Chorych, dzisiejszej przychodni. Na granicy Młodego i Starego miasta od ponad dwóch miesięcy trwają także prace drogowe. Firma Develia (wcześniej LC Corp) wznosząca Bastion Wałowa prowadzi na rzecz miasta przebudowę skrzyżowania ulicy Wałowej z Aksamitną. Zakres prac planowanych do końca października br. obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdu na teren powstającego osiedla oraz parkingu, a także nowych nawierzchni chodników. Ponadto wybudowane zostaną elementy kanalizacji deszczowej, a po zakończeniu prac drogowych uporządkowana zostanie zieleń w pasie drogowym. Nową nawierzchnię zyska także 50-metrowy odcinek jezdni ul. Wałowej w rejonie przychodni lekarskiej. 7.10.2020 / fot. Anna Rezulak / KFP
Od jesieni ubiegłego roku w Gdyni trwa przebudowa węzła drogowego Wielki Kack. Inwestycja prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad stanowi jeden z elementów dużego projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta”. Ekspresówka popularnie nazywana Trasą Kaszubską będzie się rozpoczynać się na węźle Wielki Kack Obwodnicy Trójmiasta i biec w kierunku zachodnim. Budowa podzielona została na trzy odcinki, z których najdłuższy, 20-kilometrowy, prowadzi z Gdyni do Szemudu. Wykonawcą tej części trasy jest firma Polaqua. Na dwóch pozostałych odcinkach inwestycję wartą ok. 1,5 mld zł realizują firmy Budimex i PORR. Trasa Kaszubska w znaczący sposób ułatwi dojazd do Gdyni mieszkańcom okolicznych gmin i jednocześnie pozwoli na większe rozłożenie ruchu samochodowego i tranzytowego, odciążając początkowy fragment Obwodnicy Trójmiasta oraz przebiegającą przez Rumię, Redę i Wejherowo dzisiejszą drogę krajową nr 6. Na całej długości będzie dwupasmowa w każdym kierunku ruchu, poza odcinkiem Chwaszczyno – Gdynia-Wielki Kack oraz na odcinku obwodnicy w obrębie węzła Gdynia-Wielki Kack – gdzie będą po trzy pasy na długości ok. 2,9 km. Powstanie także siedem węzłów drogowych: w Koleczkowie, Chwaszczynie, Gdyni-Wielkim Kacku, Szemudzie, Bożympolu Wielkim, Strzebielinie i Luzinie. Do tego zaplanowano także 58 obiektów inżynieryjnych, w tym dwie estakady, przejścia podziemne i kładki dla pieszych. Prace na odcinku Gdynia – Szemud mają potrwać do listopada 2021 roku. 7.10.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Po długiej chorobie zmarł Krzysztof Rudziński, pierwszy prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W latach 2004-2009 Krzysztof Rudziński był dyrektorem Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Odpowiadał też między innymi za powstanie Pętli Żuławskiej i Centrum Hevelianum. Miał 60 lat. 7.10.2020 / fot. KFP
Neptun 150 nazywany był telewizorem przenośnym, turystycznym bądź piknikowym. Na platformach ogłoszeniowych i giełdach oferujących dobra rodem z PRL pojawia się również jako urządzenie namiotowe. Produkowany przez Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor 12-calowy maluch w latach 80. XX wieku zapracował sobie na opinię idealnego towarzysza podróży wypoczynkowych. Czarno-biały telewizorek można było zabrać na pole kempingowe, na łajbę albo po prostu na piknik nad jeziorem, zasilić prądem stałym 12 V z akumulatora samochodowego i włączyć w porze obowiązkowego „Dziennika Telewizyjnego”. Czas dzielący wyjazdy urlopowe Neptunek spędzał zwykle z dziećmi, służąc domownikom jako drugie czy trzecie tego typu urządzenie. Można było podłączyć do niego mikrokomputer. Na podzespołach Neptuna 150 powstał zbliżony do niego wyglądem pierwszy unimorowski monochromatyczny monitor Neptun 156.
Montaż modułów i kompletnych bloków najmłodszego dziecka z rodziny Neptunów oznaczonego liczbą 150 ruszył w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor pod koniec 1979 roku. Hit w postaci pierwszego gdańskiego telewizora o pełnej modularyzacji był dziełem fabrycznego zespołu konstruktorów prowadzonego przez magistra inżyniera Piotra Mazura, absolwenta Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Technologia produkcji Neptunów 150 również została opracowana przez Biuro Technologiczne GZR Unimor. Nowa hala montażowa stanęła na gdańskim Nowolipiu. „Pierwsza seria maluchów zostanie wykonana na zamówienie eksportowe. Dostawy na rynek krajowy przewidziane są w początkach przyszłego roku (…) Dotychczas wykonano serię próbną maluchów (300 sztuk), w zastępczych obudowach” – informował „Głosu Wybrzeża” pod koniec października 1979 roku. Minie trochę czasu, zanim czytelnicy najpoczytniejszej pomorskiej gazety przekonają się, że czarno-biały świat Neptunów 150 ma jednak więcej kolorów. Plastikowe obudowy telewizorów dostępnych na krajowym rynku najczęściej były barwy żółtej lub białej, ale powstawały również maluchy kremowe, pomarańczowe i czerwone. 6.10.2020 / fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia Wolnego Miasta Gdańska służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości. Na wystawie przedstawiono różnorakie przejawy życia codziennego Polaków w WMG, aż do wybuchu II wojny światowej. Wyrazem aktywności ludności polskiej było zarówno włączenie się w życie polityczne, poprzez udział w wyborach do gdańskiego parlamentu, jak i dbałość o polskie interesy gospodarcze i handlowe. Polacy zorganizowali własną sieć szkół oraz drużyny harcerskie. Działały również polskie zespoły sportowe i towarzystwa kulturalne. Ostoją dla Polaków był Kościół katolicki i polscy kapłani oraz różnego rodzaju polskie zrzeszenia i organizacje. Tę działalność prowadzono mimo niesprzyjającego lub otwarcie wrogiego nastawienia niemieckich gdańszczan. Po wybuchu wojny polskie życie w Gdańsku zostało zniszczone, a jego ślady były systematycznie zacierane przez Niemców. Wielu Polaków z WMG przypłaciło życiem swoje przywiązanie do polskości. Konsultacja naukowa: dr hab. Grzegorz Berendt, dr hab. Karol Polejowski, dr Marek Szymaniak. 6.10.2020 / fot. Anna Rezulak / KFP
Posłowie Koalicji Obywatelskiej prowadzą kontrole w organach administracji rządowej związane z ochroną społeczeństwa w dobie szerzącej się pandemii. Opozycja chce poznać prawdę o działalności poszczególnych ministerstw. Kontrole rozpoczynają się także we wszystkich 16 urzędach wojewódzkich, między innymi w sprawie dostępności szczepionek na grypę. Posłanki Agnieszka Pomaska i Małgorzata Chmiel przekazały dzisiaj wojewodzie pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi listę 15 pytań związanych z planowaniem i podejmowaniem działań na rzecz ochrony mieszkańców Pomorza. – Domagamy się od pana wojewody odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. dostępności, a w zasadzie braku dostępności szczepionek na grypę, ilości wolnych miejsc na SOR-ach, ilości wolnych łóżek dla tych, którzy potencjalnie są narażeni na poważne konsekwencje zachorowania na COVID-19. Będziemy domagali się od pana wojewody przedstawienia informacji na temat współpracy z samorządami w walce z pandemią. Wiemy, że w skali kraju ta współpraca układa się różnie (...) Dzisiaj w całej Polsce, także tu, w Gdańsku, rozpoczynamy ogólnopolską kontrolę urzędów wojewódzkich, która ma za zadanie sprawdzić, czy na poziomie regionalnym, na poziomie wojewodów, nie dochodzi do takich procederów, jak miało to miejsce z aferą Szumowskiego z lipnymi zakupami respiratorów czy nic niewartych maseczek – mówi posłanka Agnieszka Pomaska. – Jesteśmy tutaj, ponieważ wielu mieszkańców zwraca się do nas z ważnymi pytaniami. Pytają głównie o szczepionki przeciw grypie, ale pytają też, co będzie z sanepidem, co będzie z obsadą kadrową w szpitalach. Pielęgniarek brakuje już teraz (...) Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo nie znają planów pana wojewody wobec coraz większej liczby zakażeń covidowych. Nie widzimy współpracy z samorządami. A potem będzie zrzucanie odpowiedzialności na samorządy, że się nie przygotowały. Przygotowanie planu działania w celu zapobiegania pandemii jest zadaniem wojewody. Chcielibyśmy także otrzymać jasne informacje, kiedy będą szczepionki, w jakiej ilości i co z receptami, które tracą ważność – dodaje posłanka Małgorzata Chmiel. 5.10.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Od soboty 3 października Gdańsk znajduje się w żółtej strefie epidemicznej. O zasadach zachowania w przestrzeni publicznej przypominają mieszkańcom komunikaty wyświetlane na stacjonarnych i mobilnych tablicach zmiennej treści. „Gdańsk w żółtej strefie – zachowaj dystans, zakrywaj usta i nos, unikaj zgromadzeń” – czytamy na wyświetlaczach zintegrowanego systemu Tristar. W miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych pojawiły się mobilne tablice zmiennej treści, które wyświetlają takie same komunikaty. Spotkamy je na pętli Świętokrzyska/Havla oraz przy węzłach PKP Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk Główny – Podwale Grodzkie, Hucisko i ul. Kołobrzeska – al. Grunwaldzka. 5.10.2020 / fot. Paweł Marcinko / KFP
Literacka Nagroda Nike trafiła do Radka Raka za "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli". 05.10.2020 fot. Anna Rezulak / KFP
  • aktualnych propozycji: 13348
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP