logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

Aktualne propozycje

  • aktualnych propozycji: 11085
Prezydent Andrzej Duda odwiedził harcerzy na Zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. 10.08.2018 Fot. Anna Rezulak / KFP
Na gdańskie pomniki i posągi działacze KOD, w proteście przeciwko łamaniu Konstytucji założyli koszulki z napisem Konstytucja. Późnym wieczorem pojawiły się one m.in. na pomniku Świętopełka na ul. Świętojańskiej i na pomniku Króla Jana III Sobieskiego gdzie w latach 80.odbywały manifestacje opozycji. Na popularnego Neptuna koszulkę założyły służby miejskie. Nie była to nielegalna akcja, wcześniej poinformowano o niej władze miasta, do którego należą pomniki. 9.08.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Blokada ul. Długiej przez policję. Ktoś poinformował, że w lokalu Sempre może znajdować się niebezpieczny ładunek. 9.08.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
W kościele św Jana w Gdańsku odbyła się gala z okazji 60-lecia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk, podczas której Towarzystwo otrzymało Nagrodę Prezydenta w Dziedzinie Kultury, a jego wybitni członkowie Medale Prezydenta Miasta Gdańska. Uroczystość uświetnił koncert jubileuszowy w wykonaniu Cappelli Gedanensis i gościa specjalnego - muzyka Konstantego Andrzeja Kulki. 09.08.2018 Fot. Anna Rezulak / KFP
Na scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku odbyła się próba medialna spektaklu DAMY I HUZARY albo Play Fredro w reżyserii Adama Orzechowskiego. Jak zapowiada reżyser spektakl oparty na utworze Aleksandra Fredry będzie miał formę teatralnego pastiszu. Premiera w sobotę na Scenie Letniej w Pruszczu Gdańskim. 10.08.2018 Fot. Anna Rezulak / KFP
W Urzędzie Miasta Gdańska odbyła się konferencja prasowa prezydenta Pawła Adamowicza dotycząca tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent oświadczył, że organizatorami 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej będą obok miasta Gdańska jedynie harcerze. Zmieni się tym samym formuła obchodów. Jak twierdzi prezydent Adamowicz wydarzenia z roku 2017, kiedy to funkcjonariusze MON wbrew ustaleniom złamały konwencję obchodów spowodowały decyzje o braku zaproszenia strony rządowej do współorganizowania uroczystości. Jednakże – dodaje – władze państwowe zostały powiadomione o uroczystości na Westerplatte. Obecność wojska nie jest zatem wykluczona. Decyzja o ich udziale jest uzależniona od decyzji ministra Mariusza Błaszczaka. 09.08.2018 Fot. Anna Rezulak / KFP
Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin prof. IH PAN stwierdziła nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na wpisanym do rejestru zabytków Kanale Raduni w Gdańsku w ramach inwestycji Forum Gdańsk. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską Kanału Raduni zapewniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu Kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego. W obu przypadkach Generalny Konserwator Zabytków wskazała na oczywiste naruszenie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, stanowiącego formę ochrony zabytków, wiążącego obywateli oraz organy administracji publicznej, co powoduje niemożliwe do zaakceptowania w praworządnym państwie skutki społeczno-gospodarcze i stanowi rażące naruszenie prawa. Warto podkreślić, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią również formę ochrony zabytków poprzez m.in. zapobieganie zagrożeniom i zapewnienie im ochrony przy realizacji inwestycji. Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pozwalające na zabudowę Kanału Raduni, rażąco naruszyły przepisy planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin stwierdziła ich nieważność." 9.08.2018 Fot. KFP
W Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe ruszył proces z prywatnego aktu oskarżenia Radomira Szumełdy przeciwko członkowi stoczniowej Solidarności Karolowi Guzikiewiczowi w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej. Rzecz dotyczy zajścia, jakie miało miejsce podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego w Sali BHP Stoczni Gdańskiej w maju br. Dla przypomnienia, Radomir Szumełda przyszedł wraz z innymi członkami KOD-u na otwarte spotkanie z szefem rządu w celu zadania pytania dotyczącego między innymi protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Ich obecność wzbudziła sprzeciw obecnych tam działaczy związkowców. Między szefem pomorskiego KOD-u a Karolem Guzikiewiczem wywiązała się awantura. 09.08.2018 Fot. Anna Rezulak / KFP
Charakterystyczna kładka w Gdańsku-Zaspie nad al. Rzeczypospolitej zawsze budziła kontrowersje. Miała być nowoczesna, a była niefunkcjonalna. W ciągu najbliższych kilku lat zniknie z krajobrazu Zaspy, zostanie wyburzona. 08.08.2018 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Upalna pogoda sprawiła, że z plaż w Trójmieście korzysta się od wczesnego rana do późnego wieczora. U schyłku dnia odwiedziliśmy plaże w Gdańsku-Jelitkowie i Sopocie. 8.08.2018 / Fot. Anna Rezulak / KFP
  • aktualnych propozycji: 11085
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP