logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

Aktualne propozycje

  • aktualnych propozycji: 13203
Mury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego stały się tego wieczoru scenerią niezwykłych działań artystycznych. Blisko 30 performerów, aktorów, artystów wizualnych, tancerzy i muzyków związanych z Transgatunkowym Teatrem SFINKS stworzyło przy ul. Bogusławskiego widowisko plenerowe pt. „Wymurzanie Wolności”. Performans uświetnił obchody 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Jutro o 21.15 zostanie zaprezentowany ponownie.
Pragnienie wolności i siła solidarności spotkały się 40 lat temu w Gdańsku. Wspólnotowe ruchy społeczne wciąż mają potencjał zmieniania rzeczywistości, przewracania murów i gromadzenia ludzi wokół ważnych spraw. Zamierzeniem twórców pracujących pod kierunkiem Roberta Florczaka było ukazanie transformacji jednostek, bezradnych w swojej pojedynczości, w harmoniczny w działaniach tłum. Na oczach widzów wypełnia się odwieczna prawda, że zrywy jednostek w oderwaniu od ogółu, bez solidarności, nie mogą przynieść rezultatów. Symbolicznie wyraża to przejście od uwięzienia w monochromatycznym murze i kakofonii dźwięków do wybuchu wolności koloru i harmonii podkreślonej triumfalną muzyką i koordynacją tańca. Specjalnie na potrzeby tego wydarzenia powstał utwór muzyczny, który oddaje obawę, niebezpieczeństwo i potęgę zmian społecznych zapoczątkowanych przez bunt i przekształconych w działanie na rzecz dobra wspólnoty. Kompozytorem jest Piotr Pawlak, muzyk, producent, autor muzyki filmowej i teatralnej związany z trójmiejską sceną.
„Wymurzanie Wolności” zostało włączone do programu międzynarodowego projektu współpracy artystycznej Shaking The Walls realizowanego w partnerstwie organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej: Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii. Przedsięwzięciu lideruje Gdański Teatr Szekspirowski. Celem projektu jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, narody i kraje, ale także poszerzanie debaty międzynarodowej i aktywizowanie publiczności. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu miasta Gdańsk oraz unijnego programu Kreatywna Europa (2018). 28.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Po wielu perypetiach natury technologicznej dobiega końca remont oliwskiej palmiarni. 24-metrowej wysokości pawilon jest już prawie gotowy. Trwają prace przy szkleniu kopuły rotundy. Zakończenie planowane jest na wrzesień 2020 r.
Do rotundy będzie wchodzić się przez modernizowany obecnie budynek oranżerii. Z uwagi na to, że oba obiekty są połączone, pełne udostępnienie palmiarni możliwe będzie dopiero po zakończeniu prac modernizacyjnych w oranżerii, które planowane jest pod koniec przyszłego roku. Wykonawca przystąpił do demontażu dachu i stropu budynku. Trwają również prace przy elewacji oranżerii, gdzie skuto stare tynki. Daktylowca czekającego od kilku lat na nowy dom nie odwiedzimy więc w najbliższym czasie, ale będzie można na niego popatrzeć przez szyby. Kiedy szklenie rotundy dobiegnie końca, ogrodzenie terenu budowy zostanie przesunięte tak, aby umożliwić odwiedzającym oglądanie palmiarni z bliska. 28.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Szeregi Marynarki Wojennej zasiliło 25 nowych oficerów. Zgodnie z wieloletnią tradycją promocja oficerska tegorocznych absolwentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” cumującego przy nabrzeżu Pomorskim na skwerze Kościuszki w Gdyni. W gronie nowo mianowanych podporuczników marynarki znalazło się pięć pań z dyplomami Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. – Jestem pewien, że są państwo dobrze przygotowani do tego, by pełnić swoje obowiązki i wziąć odpowiedzialność za obronę polskiego Wybrzeża. Przed siłami morskimi stoi dziś wiele wyzwań. Wiążą się one nie tylko z podstawowym obowiązkiem obrony morskich granic naszego kraju, ale także z realizacją szeregu zadań w czasie pokoju. To udział w tworzeniu bezpiecznych warunków dla rozwoju gospodarczego i wymiany handlowej, a także działania na arenie międzynarodowej wynikające z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wierzę, że w Marynarce Wojennej RP postępować będą zmiany, które zaowocują odbudową jej potencjału i koniecznym unowocześnieniem posiadanego wyposażenia – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników dzisiejszej uroczystości.
Promocji tegorocznych absolwentów AMW na pierwszy stopień oficerski dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel. Jako pierwszy szlify oficerskie otrzymał prymus bosman podchorąży Michał Grozalski, laureat nagrody prezydenta RP – Pałasza Honorowego Marynarki Wojennej. Drugą lokatę w uczelnianej klasyfikacji zajął bsm. pchor. Krystian Sokołowski uhonorowany wyróżnieniem ministra obrony narodowej, a trzecią bsm. pchor. Damian Głowacki, laureat wyróżnienia rektora-komendanta AMW. 13 spośród 25 nowo mianowanych oficerów ukończyło studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, 12 studiowało na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. O końcowych lokatach decydowało kilka składowych, nie tylko średnia wyliczana z ocen otrzymywanych za naukę. Student wojskowy otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od przełożonych i od środowiska, czyli swoich kolegów i koleżanek. Ocenie podlega także jego aktywność społeczna.
Promocja oficerska nawiązuje do średniowiecznej tradycji rycerskiej. Ceremonia odbywa się przez dotknięcie przez generała (admirała) szablą lewego ramienia przyklękającego na jednym kolanie podchorążego. Symbolem święta są również kordziki oficerskie. Nowo mianowani podporucznicy odebrali je z rąk rektora-komendanta AMW komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. Od tej pory będą nosić broń paradną do ubioru galowego. Na pokład „Błyskawicy” wchodzili jeszcze jako podchorążowie. Przy zejściu po raz pierwszy w życiu towarzyszył im należny oficerom świst trapowy. Ceremonię uświetnił udział Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Całość zakończyła defilada pododdziałów wraz nowo mianowanymi podporucznikami MW. 28.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Wiec solidarności z Białorusią, debaty na ważne społecznie tematy, wyjątkowe wystawy, znakomici goście, przedstawienia teatralne i warsztaty rękodzieła – przed nami najważniejsze odsłony gdańskiego Święta Wolności i Demokracji w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Na Długim Targu dobiega końca montaż wystawy plenerowej „Gdańskie Dekady. 40 lat w obiektywie ojca i syna, Zbigniewa i Macieja Kosycarzów”. Ekspozycję będzie można oglądać przez najbliższe dwa tygodnie.
„Gdańskie Dekady” to opowieść o drodze wspólnoty, która w Sierpniu ’80 rodziła się po obu stronach płotów i bram Stoczni Gdańskiej, i która przez następne lata układała jeden z najciekawszych rozdziałów w dziejach miasta. Punktem wyjścia jest fotografia wykonana w czasie pamiętnych strajków przez Maćka Kosycarza przed historyczną Bramą nr 2. „Na pierwszym planie gęsty tłum gdańszczan, rozdyskutowanych, stojących w małych kręgach i grupkach. No właśnie, to nie tłum, to pewna, rodząca się w tamtym momencie, wspólnota” – pisze we wstępie do ekspozycji Jarosław Zalesiński, poeta, dziennikarz i działacz oświatowy, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. 40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory... W tle mnóstwo przenikających się planów, wydarzeń, kontekstów, wątków i losów. Łączą się tu sprawy wielkie ze sprawami przynajmniej z pozoru drobnymi, choćby utrwalonymi na fotografiach sąsiedzkimi spotkaniami. Ocierają się o siebie wysoka kultura teatru z subkulturą piłkarskiego stadionu. Pojawiają się postaci historyczne i ludzie anonimowi, funkcjonują obok siebie porty i parki. Zapraszamy na gdańską podróż w czasie uwiecznioną na zdjęciach miejskich fotoreporterów Macieja i Zbigniewa Kosycarzy, którzy prowadzą nas przez dekady, stając się również częścią tej historii.
Organizatorami wystawy są: Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego, Europejskie Centrum Solidarności, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz agencja Kosycarz Foto Press. 27.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Od dziś po Gdańsku jeżdżą tramwaje, którym patronują wspaniałe gdańszczanki, kobiety Solidarności, Olga Krzyżanowska (1929-2018) i Alina Pienkowska (1952-2002). Uroczystość nadania nowym pesom jazz duo o numerach 1056 i 1057 imion działaczek opozycji demokratycznej, bohaterek strajków ’80, odbyła się w czwartek rano na przystanku tramwajowym Nowe Ogrody. W przededniu rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych nazwy tramwajów odsłonili wspólnie z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz najbliżsi patronek: Bogdan Borusewicz i Kinga Borusewicz oraz Magdalena Mierzewska-Krzyżanowska. – Jestem bardzo dumna, że dwa kolejne nowe tramwaje będą przypominały nam, gdańszczankom i gdańszczanom, wszystkim tym, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej, że swoje losy z Gdańskiem związały dwie piękne kobiety, które miały wpływ na to, jak wygląda dziś Polska, Europa i świat – powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Do końca sierpnia oba tramwaje będą kursowały na linii nr 8, której trasa przebiega przy ECS i stoczni. 27.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność" Piotra Dudy, która dotyczyła działań NSZZ Solidarność" na rzecz wsparcia Białorusinów w walce o wolności i prawa obywatelskie. 25.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Budowa sceny na terenach Stoczni Gdańskiej na której odbędą się koncerty w trakcie świętowania 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych. 25.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Tegoroczna edycja Miasta Słowa jest wyjątkowa – obchodzimy 15-lecie Nagrody Literackiej GDYNIA. Program Festiwalu jest szczególnie bogaty, na czytelników czekają różnorodne wydarzenia: spotkania i panele dyskusyjne z udziałem nominowanych oraz zaproszonych pisarzy i pisarek, spektakle teatralne, pokazy filmowe, koncerty, warsztaty i spotkania dla dzieci czy wystawa plakatu promującego czytelnictwo. Festiwal potrwa do 30 sierpnia. 25.08.2020 / fot. Anna Rezulak / KFP
Próba spektaklu "Wymurzanie Wolności" - widowisko realizowane przez Fundację SFINKS w ramach obchodów 40-lecia Porozumień Sierpniowych. Spektakl plenerowy rozegrany zostanie w dniach 28 i 29 sierpnia 2020 roku na murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wystąpi w nim 25 artystów związanych z Transgatunkowym Teatrem SFINKS pod wodzą Roberta Florczaka. Wydarzenie będzie również głosem Gdańska w międzynarodowym projekcie "Shaking the Walls". 24.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Na ostatnim plenerowym, letnim koncercie Festiwalu Jazz Jantar wystąpił kobiecy O.N.E. Quintet. Zespół tworzą przedstawicielki młodego pokolenia polskiego jazzu: saksofonistka Monika Muc (laureatka nagrody indywidualnej konkursu Powiew Młodego Jazzu 2017), znana gdańskiej publiczności skrzypaczka Dominika Rusinowska (pierwsza Polka w finale Konkursu im. Zbigniewa Seiferta, w 2016 roku, na którym zdobyła nagrodę publiczności), pianistka Paulina Atmańska (finalistka Jazz Juniors 2014, w 2016 roku trzecia nagroda w konkursie B-Jazz w Belgii), kontrabasistka Kamila Drabek (laureatka ubiegłorocznego konkursu Jazzowy Debiut Fonograficzny) i perkusistka Patrycja Wybrańczyk (uczennica Wydziału Jazzu ZPSM w Warszawie w klasie Krzysztofa Gradziuka). Tworzą muzykę, którą korzeniami tkwi we współczesnym jazzie, hip-hopie i etno. 22.08.2020 / fot. Anna Rezulak / KFP
  • aktualnych propozycji: 13203
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP