logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

Aktualne propozycje

  • aktualnych propozycji: 13212
Odśpiewaniem hymnu narodowego na placu Solidarności w Gdańsku po godz. 15 rozpoczęły się centralne obchody 40. rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ Solidarność. W wydarzeniach zorganizowanych przez związek zawodowy udział biorą prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści, sygnatariusze Porozumień Sierpniowych z Andrzejem Kołodziejem na czele oraz władze regionu z wojewodą Dariuszem Drelichem. Rolę gospodarza urodzin Solidarności pełni przewodniczący KK NSZZ Piotr Duda. – Solidarność wyrosła na wielkim pragnieniu i żądaniu godności (…) Uczestnicy Sierpnia ’80 chcieli normalności i godności człowieka dla wszystkich, swoich rodaków i nie tylko (…) Solidarność przyniosła wolność tej części Europy, która znajdowała się za żelazną kurtyną. To Solidarność doprowadziła do tego, że upadł mur berliński i Niemcy mogły się zjednoczyć. To Solidarność doprowadziła do tego, że kiedy po 40 latach od tamtych wydarzeń patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, wiemy doskonale, że żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie. Dzięki Solidarności. Nigdy nie wolno o tym zapomnieć – mówił dziś w Gdańsku prezydent RP. Andrzej Duda zaznaczył, że wśród walczących wówczas są wielkie nazwiska, które pamiętamy: Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Andrzej i Joanna Gwiazdowe, Henryk Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski, ale – jak mówił – były też tysiące robotników w całej Polsce, którzy wtedy stali razem z nimi. – Im wszystkim z całego serca za to dziękuję, pokoleniu moich rodziców – powiedział Andrzej Duda. Zarówno prezydent RP , jak i premier, dziękowali związkowcom za to, że dzisiaj tak godnie reprezentują polskie społeczeństwo, wspierając dążenia wolnościowe naszych braci Białorusinów. – Dziękuję za braterstwo, dziękuję za pomoc, i tą finansową, i rzeczową, dla tych, którzy dzisiaj na Białorusi tej pomocy potrzebują. Żywie Biełaruś! – podkreślił prezydent Duda. – Dzisiaj przed wielkim wyborem staje naród białoruski, który walczy, jak my wtedy, w sierpniu. O wolność, o demokrację i suwerenność. Bracia Białorusini, teraz wy przeżywacie swój Sierpień, swoją Solidarność (…) Ideały Solidarności to nie tylko dzieje ostatnich 40 lat. To także wyznacznik na kolejne 40 lat. To nie tylko lekcja historii, to także wielkie zadanie, wielkie nasze zobowiązanie na kadencje i pokolenia. Solidarność to także nasz największy ideał, nasza perła. W zgodzie z tymi ideałami chcemy żyć. One wyznaczają kierunek naszemu rządowi, naszemu narodowi. One wyznaczają istotę polskości – powiedział premier Mateusz Morawiecki. 31.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
40 lat temu w Sali BHP Stoczni Gdańskiej doszło do podpisania Porozumień Sierpniowych. Potem na znak zakończenia strajków sierpniowych otworzyła się historyczna Brama nr 2, z której Lech Wałęsa wygłosił pamiętne słowa: „Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji można było uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą: nasze niezależne, samorządne związki zawodowe”. To był symboliczny początek pierwszego w dziejach krajów komunistycznych niezależnego od władz ruchu społecznego, który wkrótce miał skupić 10 mln ludzi. 40 lat temu w Gdańsku rodziła się solidarność europejska i światowa.
Rokrocznie wspominamy tamte chwile i oddajemy hołd ludziom Sierpnia ’80, ukwiecając i otwierając stoczniową bramę na oścież. W 40. rocznicę sierpniowego zwycięstwa przeszli nią bohaterowie tamtych dni: Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos-Strycharska, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Jerzy Borowczak, a obok nich m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i dyrektor ECS Basil Kerski. – To było największe w dziejach Polski zwycięstwo. Polegało ono na pokonaniu starego porządku, a jednocześnie wytworzeniu przekonania w tych pokonanych, aby przyjaciółmi zostali. Jeszcze nie było po wygranej takiej przyjaźni, jaką my stworzyliśmy – podkreślał Lech Wałęsa, przemawiając do zebranych pod bramą przed symbolicznym przemarszem. W wypowiedziach uczestników święta nie brakowało też gorzkich słów odnoszących się do dzisiejszych podziałów w naszym społeczeństwie. – Długo zastanawiałam się, czy dzisiaj, okrągłą rocznicę, można o tym mówić. Ale głęboko czuję, że trzeba. Za kilka godzin w tym miejscu, na trochę większej scenie, staną inni bohaterowie, pod innymi sztandarami. W Gdańsku, w sierpniu od kilkunastu już lat jak w soczewce ogniskuje się spór, który nas dzieli. Ich 10 milionów, nasze 10 milionów. Co się z nami stało? Oni i my. Od lat świętujemy podzieleni. Kto ma dziś prawo do Solidarności? Kto ma prawo do do tego dziedzictwa? Mit Solidarności dzieli wielu, nie tylko tych, którzy go tworzyli (…) Za mało między nami solidarności, a za dużo walki – podkreślała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Spod historycznej Bramy nr 2 uroczystości organizowane przez miasto przeniosły się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbywają się panele, dyskusje i debaty. Będzie można spotkać się i porozmawiać z bohaterami tamtych wydarzeń. O godzinie 20 na placu Solidarności rozpocznie się wiec solidarności z Białorusią. 31.08.2020 / fot. Anna Rezulak / KFP
Fundacja Wspólnota Gdańska założona 13 lat temu przez Andrzeja Stelmasiewicza najlepszą organizacją pozarządową 2019 roku. Gdańskim społecznikiem roku nominowana przez mieszkańców dzielnicy Osowa Aneta Baczyńska-Rostkowska. Gdańsk po raz dwudziesty wyłonił laureatów Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, współtwórcy „Solidarności”, działacza społecznego, który znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i samorządności lokalnej.
Laury przyznawane są rokrocznie najlepszym gdańskim organizacjom pozarządowym, społecznikom i filantropom. Podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy świętowaliśmy 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, gali nagrodowej towarzyszyły wyjątkowe okoliczności. Laureaci zostali uhonorowani podczas Święta Wolności i Demokracji w powołanej z tej okazji do życia Strefie Społecznej współtworzonej przez organizacje pozarządowe. – Gala im. Lecha Bądkowskiego w Roku Lecha Bądkowskiego, w miejscu, gdzie – za moimi plecami – jest sala BHP, w której o tej porze 40 lat temu, w gorących dniach strajkowych był także Lech Bądkowski, to bardzo poważna sprawa (…) Ten roku spowodował, że to bycie z drugim człowiekiem, mimo epidemii, mimo choroby, stało się czymś bardzo namacalnym, bardzo wyraźnym. Wiele różnych, małych i większych gestów jest czymś, co może budować ponownie, po 40 latach, solidarne społeczeństwo – podkreślała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. O potrzebie odważnego stawiania czoła wyzwaniom nowych czasów mówiła na wstępie dzisiejszej gali także Sławina Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego. – Dzisiaj skończył się czas spokojnego konsumpcjonizmu i rosnącego dobrobytu. Rzeczywistość wymaga od nas zajmowania stanowiska w wielu sprawach politycznych, obyczajowych i społecznych. Grono ludzi tutaj zebranych nie jest obojętne na to, co ich otacza – zajmuje odważne stanowisko, niejednokrotnie wyraża głęboki sprzeciw albo wyraźne poparcie. Ci ludzie nie są bojaźliwi. Chwała im za to – powiedziała radna dzielnicy Osowa.
Do nagród za działalność w roku 2019 kandydowało 11 organizacji pozarządowych i sześcioro społeczników. Nominacji do tytułu darczyńcy roku tym razem nie było. W skład Kapituły obradującej po przewodnictwem Izabeli Chorzelskiej wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni miasta, przedstawiciele prezydenta Gdańska oraz laureaci ubiegłorocznych nagród. W kategorii organizacja pozarządowa w pierwszej kolejności poznaliśmy laureatów wyróżnień. Otrzymały je Fundacja Instytut Metropolitalny oraz Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei. Tytuł najlepszej organizacji i czek na kwotę 20 tys. zł przypadły działającej od 2007 roku Fundacji Wspólnota Gdańska. „Za wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczności lokalnych, przyczynienie się do rozwoju i promocji miasta Gdańska w wielu obszarach, nie tylko kultury i sztuki, ale również integracji i animacji lokalnej społeczności oraz świadczenia usług społecznych; jako uznanie wsparcia za wkład w integrację gdańszczan, m.in. poprzez działanie Domu Sąsiedzkiego w Oliwskim Ratuszu Kultury, międzywyznaniową Wigilię Oliwską, projekty „Mniej więcej o sąsiadach” i „Tak pięknie się różnimy”...” – usłyszeliśmy w uzasadnieniu. Nagroda dla społecznika roku trafiła do rąk nominowanej przez mieszkańców Gdańska-Osowej Anety Baczyńskiej-Rostkowskiej, radnej dzielnicy, inicjatorce i prezesce Stowarzyszenia Inne jest Piękne. Zdaniem kapituły laureatka zainspirowała i przyczyniła się do powstania wielu inicjatyw, takich jak spotkania przy osowskim okrągłym stole, forum wymiany opinii, poszukiwania rozwiązań dzielnicowych problemów społecznych, powołanie Klubu Sąsiedzkiego Garaż otwartego dla wszystkich mieszkańców i organizacji, a także instytucji, a jednocześnie oferującego spotkania tematyczne, warsztaty zainteresowań dla różnych grup wiekowych. – Osowa jest bardzo specyficzną dzielnicą. Kocham to miejsce. Mimo że jesteśmy za obwodnicą, jesteśmy daleko, robimy wszystko, żeby było tam dobrze. Dla nas, dla stowarzyszenia, najważniejsze jest to, żeby integrować ludzi, zwłaszcza teraz, kiedy podziały z różnych powodów bardzo mocno się nasiliły. Dla nas zawsze inne było piękne, jest piękne i będzie piękne – powiedziała laureatka.
Podczas gali w Strefi Społecznej uhonorowani zostali również zasłużeni członkowie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z okazji 15-lecia powołania rad wyróżnienia otrzymali: Joanna Jakubowska, Beata Matyjaszczyk, Małgorzata Niemkiewicz, Piotr Stec, Antoni Szymański, Ewa Kamińska, Jerzy Adamski i Izabela Kowalska. 30.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Do końca października na skwerze Kościuszki w Gdyni – vis-à-vis wejścia do Akwarium – można podziwiać wystawę fotograficzną dokumentującą wizyty św. Jana Pawła II na Pomorzu. To właśnie tu, na nabrzeżu Pomorskim, 11 czerwca 1987 roku Ojciec Święty przemawiał do tysięcy pielgrzymów: „Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Chociaż rosłem na ziemi polskiej daleko stąd, to jednak mogę powiedzieć, że rosłem równolegle z tym miastem, które stało się symbolem naszej drugiej niepodległości”. Zdjęcia gdańskich fotoreporterów związanych z redakcją „Dziennika Bałtyckiego” – inspiratora ekspozycji – oraz agencją Kosycarz Foto Press przywołują nie tylko pamiętne momenty sprzed 33 lat, ale także kolejną wizytę Jana Pawła II w naszym regionie, 12 lat później, podczas której papież spotkał się z mieszkańcami Sopotu i Pelplina. Autorami fotografii opatrzonych cytatami z homilii papieża są byli fotoreporterzy „Dziennika” Robert Kwiatek i Adam Warżawa oraz nieżyjący już Janusz Gojke, Zbigniew Kosycarz, Maciej Kosycarz i Janusz Uklejewski. W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. Robert Kwiatek, żona Macieja Kosycarza, Hanna, oraz dzieci Janusza Uklejewskiego. – W życiu każdego z nas są takie wydarzenia, które chciałoby się wspominać bez końca. W moim życiu do takich właśnie zaliczam niezwykłą i przełomową pielgrzymkę papieża Jana Pawła II na Pomorzu w roku 1987. To były zaledwie dwa dni, a okazały się jednymi z najważniejszych w powojennej historii regionu. W imieniu Kaszubów miałem to szczęście i zaszczyt wręczać papieżowi dar podczas mszy na gdańskiej Zaspie – kopię figury Matki Bożej Sianowskiej. To spotkanie zapamiętam do końca życia. Cieszę się ogromnie, że udało się zorganizować tę wystawę plenerową w hołdzie Janowi Pawłowi II. Mam nadzieję, że u wielu z nas przywoła ona wspomnienia, a dla młodych będzie niezwykłą lekcją historii – mówił dziś w Gdyni Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. Partnerami przedsięwzięcia zorganizowanego przez gazetę w Roku Świętego Jana Pawła II są Energa Grupa Orlen i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 30.08.2020 / fot. Konrad Kosycarz / KFP

Album "Jan Paweł II na Pomorzu. Fotograficzne wspomnienia"

JAN PAWEŁ II NA POMORZU. NOWE, NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA Z 1987 ROKU
W audytorium Europejskiego Centrum Solidarności od wczesnych godzin popołudniowych trwa Forum Obywatelskie. W Święto Wolności i Demokracji rozmawiamy m.in. o historii solidarnościowego ruchu, o polskiej demokracji, ale i o wyzwaniach na przyszłość. Gośćmi debaty pod hasłem „40 lat Solidarności” byli: Grażyna Staniszewska, Ewa Kulik-Bielińska, Aleksander Hall, Bogdan Lis, Zbigniew Janas i Tadeusz Syryjczyk. Spotkanie prowadził Jakub Kufel, pracownik Wydziału Naukowego ECS. 30.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Sobotnia odsłona Święta Wolności i Demokracji miała finał w przestrzeni Stocznia Centrum Gdańsk Parku. Scena przy ul. Elektryków należała tego wieczoru do Marii Peszek, wokalistki, aktorki, autorki tekstów i performerki uznawanej za ikonę buntu przeciwko ograniczeniom wolności. Podczas swoich koncertów artystka porusza tematy polskości, tradycyjnych ról społecznych, religijności, prawa do inności i własnych wyborów. W Gdańsku słuchaliśmy m.in. utworów z jej ostatniego albumu zatytułowanego „Karabin” (2016). – „Karabin” to pacyfistyczna płyta wyrażona militarnymi środkami. Marzyłabym, żeby te piosenki dodawały siły w tych niespokojnych czasach. Żeby dzięki nim ludzie mniej się bali, bo strach i wolność to wykluczające się słowa – mówi Maria Peszek. 29.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon 2020/21 od dwóch wyjazdowych zwycięstw, ale inauguracja rozgrywek ekstraklasy na Stadionie Energa nie była udana. Sprawcą rozczarowania Raków Częstochowa. Ubiegłoroczny beniaminek zdążył już zapracować na miano niewygodnego rywala biało-zielonych. Lechia przegrywa z podopiecznymi Marka Papszuna trzecie z kolei spotkanie, ponownie tracąc na własnym boisku trzy bramki. Co prawda tym razem gospodarze prowadzili do przerwy, i to grając od 39. minuty w dziesiątkę (czerwona kartka Michała Nalepy), ale po zmianie stron Raków bezlitośnie wykorzystał przewagę liczebną, obnażając przy tym błędy popełniane przez gdańską defensywę.
2. kolejka ekstraklasy. Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa 1:3 (1:0). Bramki: Haydary(45’+3) – Cebula (46’), Gutkovskis (55’, 76’). Czerwona kartka: Nalepa (Lechia, 39’). Widzów: 5424.
LECHIA: Kuciak – Fila, Nalepa, Kopacz, Pietrzak (71’ Kałuziński) – Makowski (81’ Urbański), Kubicki, Gajos (46’ Udovicić) – Sopoćko (41’ Maloca), Haydary (70’ Paixao) – Zwoliński. 29.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Trwa gdańskie Święto Wolności i Demokracji. W przededniu 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych Europejskie Centrum Solidarności jest gospodarzem Forum Obywatelskiego. Rozmawia się tu m.in. o historii solidarnościowego ruchu, o polskiej demokracji, ale i o wyzwaniach na przyszłość. Jednej z pierwszych sobotnich debat przyświecało hasło „Czas na nową umowę społeczną”. Gośćmi publiczności zgromadzonej w ECS byli opozycjonista w czasach PRL, polityk i ekonomista Ryszard Bugaj, dziennikarka i pisarka Olga Gitkiewicz oraz socjolog prof. Ireneusz Krzemiński. Spotkanie poprowadził Grzegorz Piotrowski, antropolog kultury i filozof, pracownik Wydziału Naukowego Europejskiego Centrum Solidarności. 29.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Eseistka Urszula Zajączkowska, poeta Tomasz Bąk, debiutująca prozaiczka Dorota Kotas i tłumacz Piotr Sommer zostali laureatami Nagrody Literackiej Gdynia 2020. Nazwiska zwycięzców poznaliśmy w piątkowy wieczór podczas gali w Muzeum Emigracji transmitowanej na żywo w sieci oraz na dużym ekranie ustawionym na Placu Grunwaldzkim w Gdyni. Kostki Literackie przyznano już po raz 15.
W kategorii eseistyka otrzymała ją Urszula Zajączkowska, uhonorowana za pierwszy w karierze naukowej i poezji zbiór esejów pt. „Patyki, badyle” (Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2019). Poetycką kostkę odebrał Tomasz Bąk, autor dzieła pt. „Bailout” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2019) – poematu antykapitalistycznego, którego cała metaforyka zaczerpnięta została z podręczników ekonomii. W kategorii proza Nagrodę wręczono Dorocie Kotas za debiutancką powieść „Pustostany” (Wydawnictwo Niebieska Studnia, Warszawa 2019). W kategorii przekład na język polski literacka kostka przypadła Piotrowi Sommerowi za tłumaczenie (niemal od trzech dekad) zbioru wierszy „Co robisz na naszej ulicy” autorstwa Charlesa Reznikoffa (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2019). To obserwacje przechodnia opisującego ulice Nowego Jorku.
Laureatki i laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł. Kapitule Nagrody Literackiej Gdynia przewodniczyła w tym roku prof. Agata Bielik-Robson. Na liście książek ocenianych przez kapitułę konkursu widniało 537 pozycji. Jeszcze nigdy w 15-letniej historii Nagrody tyle tytułów nie ubiegało się o Kostki Literackie.
Nagrodzie po raz kolejny towarzyszy festiwal miłośników książek Miasto Słowa (potrwa do 30 sierpnia). Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej edycji będzie sobotnia premiera książki „Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku”, która została specjalnie przygotowana na jubileusz 15-lecia nagrody. Zdobywcy Kostek Literackich spotkają się z czytelnikami w niedzielę 30 sierpnia (godz. 17.30) w Gdyńskim Centrum Filmowym. Rozmowę z laureatami poprowadzi Michał Nogaś. 28.08.2019 / fot. Anna Rezulak / KFP
Mury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego stały się tego wieczoru scenerią niezwykłych działań artystycznych. Blisko 30 performerów, aktorów, artystów wizualnych, tancerzy i muzyków związanych z Transgatunkowym Teatrem SFINKS stworzyło przy ul. Bogusławskiego widowisko plenerowe pt. „Wymurzanie Wolności”. Performans uświetnił obchody 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Jutro o 21.15 zostanie zaprezentowany ponownie.
Pragnienie wolności i siła solidarności spotkały się 40 lat temu w Gdańsku. Wspólnotowe ruchy społeczne wciąż mają potencjał zmieniania rzeczywistości, przewracania murów i gromadzenia ludzi wokół ważnych spraw. Zamierzeniem twórców pracujących pod kierunkiem Roberta Florczaka było ukazanie transformacji jednostek, bezradnych w swojej pojedynczości, w harmoniczny w działaniach tłum. Na oczach widzów wypełnia się odwieczna prawda, że zrywy jednostek w oderwaniu od ogółu, bez solidarności, nie mogą przynieść rezultatów. Symbolicznie wyraża to przejście od uwięzienia w monochromatycznym murze i kakofonii dźwięków do wybuchu wolności koloru i harmonii podkreślonej triumfalną muzyką i koordynacją tańca. Specjalnie na potrzeby tego wydarzenia powstał utwór muzyczny, który oddaje obawę, niebezpieczeństwo i potęgę zmian społecznych zapoczątkowanych przez bunt i przekształconych w działanie na rzecz dobra wspólnoty. Kompozytorem jest Piotr Pawlak, muzyk, producent, autor muzyki filmowej i teatralnej związany z trójmiejską sceną.
„Wymurzanie Wolności” zostało włączone do programu międzynarodowego projektu współpracy artystycznej Shaking The Walls realizowanego w partnerstwie organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej: Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii. Przedsięwzięciu lideruje Gdański Teatr Szekspirowski. Celem projektu jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, narody i kraje, ale także poszerzanie debaty międzynarodowej i aktywizowanie publiczności. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu miasta Gdańsk oraz unijnego programu Kreatywna Europa (2018). 28.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • aktualnych propozycji: 13212
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP