logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

POŻEGNANIE PROFESORA ANDRZEJA CHODUBSKIEGO

 
Na gdańskim cmentarzu Garnizonowym pożegnaliśmy dzisiaj profesora Andrzeja Chodubskiego. Wybitny politolog, humanista i niezwykle lubiany wychowawca młodzieży studenckiej odszedł 6 lipca w wieku 65 lat. - Umiał słuchać innych, doradzać i w piękny sposób przekazywać swoją jakże bogatą i wszechstronną wiedzę. Człowiek uczciwy i prawy, geniusz słowa, tekstów i żartu – wspominają zmarłego naukowca przyjaciele. W 2001 roku profesor Chodubski otrzymał nazywaną lubelskim Noblem Nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów na KUL. Od czasu skończenia studiów historycznych w 1976 r. wykładał na swojej macierzystej uczelni – Uniwersytecie Gdańskim. Pracę rozpoczynał od stanowiska asystenta w Instytucie Nauk Politycznych. Jego słuchaczami byli studenci wielu polskich uczelni, m.in. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz Ateneum Szkoły Wyższej. W 1981 roku obronił dysertację na temat przemian kulturalnych na Kaukazie. Stopniowo poszerzał krąg zainteresowań badawczych i w 1986 roku został doktorem habilitowanym, czego efektem była w 1987 roku docentura, a następnie uniwersytecka profesura nadzwyczajna.W 1996 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.
Na dorobek naukowy profesora Chodubskiego składa się ponad 1260 publikacji naukowych, z których wiele zostało uhonorowanych nagrodami naukowymi. Jest autorem takich książekjak „Wstęp do badań politologicznych”, „Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku” czy „Polacy w Azerbejdżanie”. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdowały się metodologia badań, politologia, globalizm, lokalizm, mniejszości narodowe i zbiorowości polonijne, zjawiska i procesy cywilizacyjne w kontekście przemian społecznych i politycznych. Pracowite życie Andrzeja Chodubskiego nie ograniczało się do stricte naukowych przedsięwzięć – był on członkiem prestiżowych gremiów naukowych, m.in. Komitetu Nauk Politycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Płockiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Kultury Słowiańskiej w Londynie, Towarzystwa Chrystusowców w Poznaniu, Towarzystwa Badań Biograficznych „Who is Who” w Wiedniu, American General Benevolent Union (USA), Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Gdańsku, a także komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych. Profesor był promotorem rozpraw doktorskich i recenzentem przewodów habilitacyjnych oraz nominacji profesorskich. Cieszył się wielkim zaufaniem i sympatią w środowisku akademickim. Propagował dobre obyczaje i niestrudzenie przypominał o standardach godnego postępowania w murach wyższej uczelni. - Był człowiekiem niezwykle życzliwym, oddanym innym. To dzięki niemu wiele osób zainspirowanych zostało nie tylko do prowadzenia badań naukowych, ale także do osiągania kolejnych stopni naukowych. Był z pewnością najbardziej rozpoznawalnym profesorem Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bez niego Instytut nie osiągnąłby takiej pozycji w Polsce. Lubili go i cenili przede wszystkim studenci. Głównie za niekonwencjonalny sposób prowadzenia zajęć, inspirowanie do samodzielnego myślenia i niezwykłą życzliwość. Instytutowi Politologii UG oraz politologii w Polsce poświęcił całe swoje życie – wspominają zmarłego naukowca koleżanki i koledzy z uczelni. 12.07.2017 / fot. Maciej Kosycarz / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 37
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062887.jpg (4928px x 3280px) 6426kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062888.jpg (4701px x 3129px) 4917kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062889.jpg (4928px x 3280px) 4398kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Jarosław Och 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062890.jpg (4928px x 3280px) 4323kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062891.jpg (4928px x 3280px) 2283kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062892.jpg (4928px x 3280px) 2359kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062893.jpg (4862px x 3236px) 2258kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062894.jpg (4928px x 3280px) 2734kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062895.jpg (4928px x 3280px) 2429kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. po lewej dr Marceli Burdelski 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062896.jpg (4928px x 3280px) 3489kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062897.jpg (4928px x 3280px) 4183kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062898.jpg (4737px x 3153px) 4815kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062899.jpg (4853px x 3230px) 3012kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. operator TVP Zbigniew Szymański 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062900.jpg (4557px x 3033px) 2589kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062901.jpg (4928px x 3280px) 2388kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego,...
k00062902.jpg (4859px x 3234px) 4172kb
Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Pogrzeb Andrzeja Chodubskiego, politologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 12.07.2017 fot. Maciej Kosycarz / KFP
  • znalezionych zdjęć: 37
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP