logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

PROMOCJA OFICERSKA ABSOLWENTÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 2020

 
Szeregi Marynarki Wojennej zasiliło 25 nowych oficerów. Zgodnie z wieloletnią tradycją promocja oficerska tegorocznych absolwentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” cumującego przy nabrzeżu Pomorskim na skwerze Kościuszki w Gdyni. W gronie nowo mianowanych podporuczników marynarki znalazło się pięć pań z dyplomami Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. – Jestem pewien, że są państwo dobrze przygotowani do tego, by pełnić swoje obowiązki i wziąć odpowiedzialność za obronę polskiego Wybrzeża. Przed siłami morskimi stoi dziś wiele wyzwań. Wiążą się one nie tylko z podstawowym obowiązkiem obrony morskich granic naszego kraju, ale także z realizacją szeregu zadań w czasie pokoju. To udział w tworzeniu bezpiecznych warunków dla rozwoju gospodarczego i wymiany handlowej, a także działania na arenie międzynarodowej wynikające z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wierzę, że w Marynarce Wojennej RP postępować będą zmiany, które zaowocują odbudową jej potencjału i koniecznym unowocześnieniem posiadanego wyposażenia – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników dzisiejszej uroczystości.
Promocji tegorocznych absolwentów AMW na pierwszy stopień oficerski dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel. Jako pierwszy szlify oficerskie otrzymał prymus bosman podchorąży Michał Grozalski, laureat nagrody prezydenta RP – Pałasza Honorowego Marynarki Wojennej. Drugą lokatę w uczelnianej klasyfikacji zajął bsm. pchor. Krystian Sokołowski uhonorowany wyróżnieniem ministra obrony narodowej, a trzecią bsm. pchor. Damian Głowacki, laureat wyróżnienia rektora-komendanta AMW. 13 spośród 25 nowo mianowanych oficerów ukończyło studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, 12 studiowało na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. O końcowych lokatach decydowało kilka składowych, nie tylko średnia wyliczana z ocen otrzymywanych za naukę. Student wojskowy otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od przełożonych i od środowiska, czyli swoich kolegów i koleżanek. Ocenie podlega także jego aktywność społeczna.
Promocja oficerska nawiązuje do średniowiecznej tradycji rycerskiej. Ceremonia odbywa się przez dotknięcie przez generała (admirała) szablą lewego ramienia przyklękającego na jednym kolanie podchorążego. Symbolem święta są również kordziki oficerskie. Nowo mianowani podporucznicy odebrali je z rąk rektora-komendanta AMW komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. Od tej pory będą nosić broń paradną do ubioru galowego. Na pokład „Błyskawicy” wchodzili jeszcze jako podchorążowie. Przy zejściu po raz pierwszy w życiu towarzyszył im należny oficerom świst trapowy. Ceremonię uświetnił udział Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Całość zakończyła defilada pododdziałów wraz nowo mianowanymi podporucznikami MW. 28.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 21
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114916.jpg (3500px x 2333px) 3139kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114918.jpg (3500px x 2333px) 3394kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114919.jpg (3500px x 2333px) 2683kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114920.jpg (3500px x 2333px) 3153kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114921.jpg (3500px x 2333px) 2525kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114922.jpg (3500px x 2333px) 3287kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114923.jpg (3500px x 2333px) 2810kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114924.jpg (3500px x 2333px) 2438kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114926.jpg (3500px x 2333px) 2801kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114927.jpg (2333px x 3500px) 2267kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114928.jpg (3500px x 2333px) 3281kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114929.jpg (3500px x 2333px) 2519kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114930.jpg (3500px x 2333px) 2024kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114931.jpg (3500px x 2333px) 3310kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114932.jpg (3500px x 2333px) 2523kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika...
m00114933.jpg (3500px x 2333px) 3535kb
Uroczystapromocji podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie miała miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. 28.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 21
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP