logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

PROFESOR PIOTR STEPNOWSKI REKTOREM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 
Głosami 104 za, 26 przeciw, zero wstrzymujących się elektorzy Uniwersytetu Gdańskiego wybrali na stanowisko rektora prof. Piotra Stepnowskiego na kadencję 2020/2024. Przed nowym rektorem niełatwe zadanie, m.in. odbudowy wizerunku uczelni. O funkcję Rektora UG ubiegał się również: prof. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE), które liczy 132 osoby (w głosowaniu 23.11.2020 wyłączony został, jako kandydat, prof. K. Bielawski, który jest w składzie UKE). Uczelniane Kolegium Elektorów w połowie składa się z członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wybranego na kadencję 2020-2024, a w połowie z przedstawicieli wydziałów, jednostek, studentów, doktorantów oraz pracowników administracji UG.
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Był m.in. Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Dziekanem Wydziału Chemii UG, obecnie pełni funkcje dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz kierownika Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii UG. Jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych. Współpracuje z szerokim gronem naukowców, także z ośrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Francji czy Portugalii. Jest autorem i współautorem ponad dwustu naukowych artykułów, opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, podręczników akademickich, a także redaktorem naukowych monografii. Prace prof. Stepnowskiego były cytowane blisko siedem tysięcy razy, a wartość tzw. Indeksu Hirscha, który służy ustaleniu znaczenia całego dorobku autora, wynosi 49, co stawia prof. Piotra Stepnowskiego w ścisłej czołówce polskich naukowców. W rankingu TOP2% Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies prof. Piotr Stepnowski znalazł się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowalności publikacji przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. Był opiekunem ponad pięćdziesięciu prac magisterskich oraz promotorem 14 doktoratów. Pełnił i pełni wiele ważnych funkcji w organizacjach społecznych i samorządowych, związanych z ochroną środowiska. 23.11.2020 fot. KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Święto Uniwersytetu Gdańskiego oraz otwarcie roku...
m00103860.jpg (3000px x 2000px) 3411kb
Święto Uniwersytetu Gdańskiego oraz otwarcie roku jubileuszowego 50-lecia UG. Nz. prof. Piotr Stepnowski. 20.03.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Uniwersytetu Gdańskiego oraz otwarcie roku...
m00103869.jpg (3000px x 2000px) 3169kb
Święto Uniwersytetu Gdańskiego oraz otwarcie roku jubileuszowego 50-lecia UG. Nz. prof. Piotr Stepnowski. 20.03.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia...
m00102546.jpg (3000px x 2000px) 4033kb
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia naukowych nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe. Nz. prof. Piotr Stepnowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Kacper Płażyński. 28.01.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia...
m00102554.jpg (3000px x 2000px) 4823kb
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia naukowych nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prof. Piotr Stepnowski. 28.01.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia...
m00102556.jpg (3000px x 2000px) 3454kb
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia naukowych nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe. Nz. prof. Piotr Stepnowski. 28.01.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia...
m00102557.jpg (3000px x 2000px) 4371kb
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia naukowych nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prof. Piotr Stepnowski. 28.01.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia...
m00102563.jpg (3000px x 2000px) 4510kb
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia naukowych nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe. Nz. prof. Piotr Stepnowski przyjmuje gratulacje. 28.01.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia...
m00102565.jpg (2000px x 3000px) 4089kb
Ratusz Głównomiejski w Gdańsku. Uroczystość wręczenia naukowych nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za wybitne osiągnięcia naukowe. Nz. prof. Piotr Stepnowski. 28.01.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Sala Teatralna budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego....
t00084270.jpg (2697px x 4053px) 2575kb
Sala Teatralna budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Nz prorektor UG Piotr Stepnowski. 01.10.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gala Evening Pracodawców Pomorza w Amber Expo w Gdańsku.Wicepremie...
k00065044.jpg (4225px x 2913px) 1811kb
Gala Evening Pracodawców Pomorza w Amber Expo w Gdańsku.Wicepremie i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i prorektor UG Piotr Stepnowski. 26.01.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Dom Uphagena. Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia...
t00078932.jpg (4048px x 2694px) 3820kb
Gdańsk. Dom Uphagena. Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce. Nz prorektor UG Piotr Stepnowski, kanclerz UG Mirosław Czapiewski, Krzysztof Figel Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Gdańsku oraz Zbigniew Canowiecki prezydent Pracodawców Pomorza. 22.01.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Uniwersytet Gdańsk. Sala Teatralna Wydziału Neofilologi....
t00069167.jpg (4256px x 2832px) 5304kb
Uniwersytet Gdańsk. Sala Teatralna Wydziału Neofilologi. Uroczysty Senat z okazji 47 rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Nz Piotr Stepnowski - prorektor UG ds. Nauki. 20.03.2017 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Uniwersytet Gdańsk. Sala Teatralna Wydziału Neofilologi....
t00069168.jpg (2324px x 3493px) 3701kb
Uniwersytet Gdańsk. Sala Teatralna Wydziału Neofilologi. Uroczysty Senat z okazji 47 rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Nz Piotr Stepnowski - prorektor UG ds. Nauki. 20.03.2017 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdanskiego...
k00056815.jpg (4256px x 2832px) 2723kb
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdanskiego z okazji swieta 46. rocznicy powolania uczelni. Nz. Dziekan Wydziału Chemii prof. Piotr Stepnowski (musztardowy strój), Dziekan Wydziału Historycznego prof. Wiesław Długokęcki (bez biretu), Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jakub Stelina 21.03.2016 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdanskiego...
k00056816.jpg (4256px x 2832px) 2752kb
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdanskiego z okazji swieta 46. rocznicy powolania uczelni. Nz. od prawej: Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prof. Igor Konieczny (czerwony strój), Dziekan Wydziału Chemii prof. Piotr Stepnowski (musztardowy strój) 21.03.2016 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2021 KFP