logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

STUDENCI STWORZYLI PROJEKTY DWORCA PKS I GDAŃSKIEJ BLASZANKI

 
Dworzec PKS w Gdańsku i tereny po dawnej Fabryce Opakowań Blaszanych na Dolnym Mieście od lat czekają na swój nowy wizerunek. Jak mogłoby wyglądać ich nowe życie, zaprezentowali nam młodzi architekci z Politechniki Gdańskiej. Obie lokalizacje były przedmiotem 11. Studenckiego Konkursu Architektonicznego zorganizowanego przez uczelnię we współpracy z gdańskim magistratem i ukierunkowanego na rozwiązywanie bieżących problemów z dziedziny urbanistyki i architektury Gdańska. Czy z koncepcji konkursowych zechcą skorzystać prywatni inwestorzy – właściciele nieruchomości, to już jest odrębny temat. – Konkursy są polem doświadczalnym zarówno dla studentów, jak i dla nas. W tych projektach jest wiele ciekawych pomysłów, odwagi i fantazji – mówi Barbara Szczerbowska, Kierownik Referatu Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Najlepsze z 32 prac zgłoszonych na tegoroczny konkurs do czwartku (27 czerwca) można oglądać na dziedzińcu Heweliusza Gmachu Głównego PG. Dziś przed południem miała tu miejsce uroczystość ogłoszenia wyników. Pierwszą nagrodę (6 tys. zł) za projekt koncepcyjny zagospodarowania rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście otrzymał zespół pracujący w składzie: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka i Maciej Szukała. Praca została nagrodzona za przemyślaną i dobrze rozwiązaną kompozycję urbanistyczną całego kwartału zabudowy. „Autorzy oparli ją na klarownym układzie urbanistycznym, w którym zaprojektowane zostały osie widokowe i otwarcia perspektywiczne, które dobrze integrują proponowane, współczesne rozwiązania architektoniczne z historycznym kontekstem zabudowy śródmiejskiej. Kwartały zabudowy zostały zaprojektowane w sposób zwarty z zapewnieniem przestrzeni zielonej dla mieszkańców. Wykorzystanie dachów na przestrzenie sportowo-rekreacyjne polepszają ekonomikę zagospodarowanych przestrzeni. Wątpliwości natomiast budzi faktura elewacji z dominującą bielą, która wydaje się sugerować nadmorski, a nie śródmiejski charakter zabudowy” – czytamy w uzasadnieniu decyzji jurorów. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody za projekt koncepcyjny dworca PKS. Drugą nagrodę (3,5 tys. zł) otrzymał zespół w składzie: Agata Abdelgader, Monika Merk i Yasemin Schmid. „W pracy doceniono ciekawe uformowanie pierzei oraz ukształtowanie wewnętrznego dziedzińca zintegrowanego z istniejącą zabudową. Zdecydowane wyprowadzenie osi widokowej na reditę bardzo dobrze realizuje wymagania wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego. Ekspozycja przestrzeni peronów dworcowych od ul. 3 Maja jest jednocześnie czytelnym komunikatem o funkcji miejsca nie wymagającym dodatkowych objaśnień. Zdaniem komisji, proponowana stylistyka architektoniczna, nawiązująca do wzorów z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nie nadąża za nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi i funkcjonalnymi” – głosi opinia jury. 25.06.2019 / fot. Anna Rezulak / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 22
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011670.jpg (3000px x 2000px) 6999kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, mgr Barbara Szczerbowska, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011671.jpg (3000px x 2000px) 5125kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. laureaci konkursu,Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, mgr Barbara Szczerbowska, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG, Jacek Droszcz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011672.jpg (3000px x 2000px) 5249kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011680.jpg (3000px x 2000px) 6204kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011673.jpg (3000px x 2000px) 5799kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. Nz. Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011674.jpg (3000px x 2000px) 5160kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. mgr Barbara Szczerbowska, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011679.jpg (3000px x 2000px) 5779kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011675.jpg (3000px x 2000px) 5378kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. Jacek Droszcz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011676.jpg (3000px x 2000px) 5896kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011677.jpg (3000px x 2000px) 6992kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. laureaci konkursu,Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, mgr Barbara Szczerbowska, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG, Jacek Droszcz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011678.jpg (3000px x 2000px) 6220kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. Dominika Kierszka, Maciej Szukała twórcy zwycięskiego projektu koncepcyjnego zagospodarowania rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011681.jpg (3000px x 2000px) 5967kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011682.jpg (3000px x 2000px) 6731kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011683.jpg (2000px x 3000px) 6537kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011684.jpg (3000px x 2000px) 6959kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu...
r00011685.jpg (3000px x 2000px) 6850kb
Politechnika Gdańska. Ogłoszonie wyników konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Nz. 25.06.2019 fot. Anna Rezulak / KFP
  • znalezionych zdjęć: 22
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2019 KFP