logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I DEMOKRACJI. NAGRODY IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO PRZYZNANE

 
Fundacja Wspólnota Gdańska założona 13 lat temu przez Andrzeja Stelmasiewicza najlepszą organizacją pozarządową 2019 roku. Gdańskim społecznikiem roku nominowana przez mieszkańców dzielnicy Osowa Aneta Baczyńska-Rostkowska. Gdańsk po raz dwudziesty wyłonił laureatów Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, współtwórcy „Solidarności”, działacza społecznego, który znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i samorządności lokalnej.
Laury przyznawane są rokrocznie najlepszym gdańskim organizacjom pozarządowym, społecznikom i filantropom. Podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy świętowaliśmy 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, gali nagrodowej towarzyszyły wyjątkowe okoliczności. Laureaci zostali uhonorowani podczas Święta Wolności i Demokracji w powołanej z tej okazji do życia Strefie Społecznej współtworzonej przez organizacje pozarządowe. – Gala im. Lecha Bądkowskiego w Roku Lecha Bądkowskiego, w miejscu, gdzie – za moimi plecami – jest sala BHP, w której o tej porze 40 lat temu, w gorących dniach strajkowych był także Lech Bądkowski, to bardzo poważna sprawa (…) Ten roku spowodował, że to bycie z drugim człowiekiem, mimo epidemii, mimo choroby, stało się czymś bardzo namacalnym, bardzo wyraźnym. Wiele różnych, małych i większych gestów jest czymś, co może budować ponownie, po 40 latach, solidarne społeczeństwo – podkreślała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. O potrzebie odważnego stawiania czoła wyzwaniom nowych czasów mówiła na wstępie dzisiejszej gali także Sławina Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego. – Dzisiaj skończył się czas spokojnego konsumpcjonizmu i rosnącego dobrobytu. Rzeczywistość wymaga od nas zajmowania stanowiska w wielu sprawach politycznych, obyczajowych i społecznych. Grono ludzi tutaj zebranych nie jest obojętne na to, co ich otacza – zajmuje odważne stanowisko, niejednokrotnie wyraża głęboki sprzeciw albo wyraźne poparcie. Ci ludzie nie są bojaźliwi. Chwała im za to – powiedziała radna dzielnicy Osowa.
Do nagród za działalność w roku 2019 kandydowało 11 organizacji pozarządowych i sześcioro społeczników. Nominacji do tytułu darczyńcy roku tym razem nie było. W skład Kapituły obradującej po przewodnictwem Izabeli Chorzelskiej wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni miasta, przedstawiciele prezydenta Gdańska oraz laureaci ubiegłorocznych nagród. W kategorii organizacja pozarządowa w pierwszej kolejności poznaliśmy laureatów wyróżnień. Otrzymały je Fundacja Instytut Metropolitalny oraz Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei. Tytuł najlepszej organizacji i czek na kwotę 20 tys. zł przypadły działającej od 2007 roku Fundacji Wspólnota Gdańska. „Za wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczności lokalnych, przyczynienie się do rozwoju i promocji miasta Gdańska w wielu obszarach, nie tylko kultury i sztuki, ale również integracji i animacji lokalnej społeczności oraz świadczenia usług społecznych; jako uznanie wsparcia za wkład w integrację gdańszczan, m.in. poprzez działanie Domu Sąsiedzkiego w Oliwskim Ratuszu Kultury, międzywyznaniową Wigilię Oliwską, projekty „Mniej więcej o sąsiadach” i „Tak pięknie się różnimy”...” – usłyszeliśmy w uzasadnieniu. Nagroda dla społecznika roku trafiła do rąk nominowanej przez mieszkańców Gdańska-Osowej Anety Baczyńskiej-Rostkowskiej, radnej dzielnicy, inicjatorce i prezesce Stowarzyszenia Inne jest Piękne. Zdaniem kapituły laureatka zainspirowała i przyczyniła się do powstania wielu inicjatyw, takich jak spotkania przy osowskim okrągłym stole, forum wymiany opinii, poszukiwania rozwiązań dzielnicowych problemów społecznych, powołanie Klubu Sąsiedzkiego Garaż otwartego dla wszystkich mieszkańców i organizacji, a także instytucji, a jednocześnie oferującego spotkania tematyczne, warsztaty zainteresowań dla różnych grup wiekowych. – Osowa jest bardzo specyficzną dzielnicą. Kocham to miejsce. Mimo że jesteśmy za obwodnicą, jesteśmy daleko, robimy wszystko, żeby było tam dobrze. Dla nas, dla stowarzyszenia, najważniejsze jest to, żeby integrować ludzi, zwłaszcza teraz, kiedy podziały z różnych powodów bardzo mocno się nasiliły. Dla nas zawsze inne było piękne, jest piękne i będzie piękne – powiedziała laureatka.
Podczas gali w Strefi Społecznej uhonorowani zostali również zasłużeni członkowie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z okazji 15-lecia powołania rad wyróżnienia otrzymali: Joanna Jakubowska, Beata Matyjaszczyk, Małgorzata Niemkiewicz, Piotr Stec, Antoni Szymański, Ewa Kamińska, Jerzy Adamski i Izabela Kowalska. 30.08.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 21
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115035.jpg (3000px x 2000px) 2949kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. występ zespołu Remont Pomp. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115036.jpg (2000px x 3000px) 2061kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115037.jpg (3000px x 2000px) 2893kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. występ zespołu Remont Pomp. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115038.jpg (2000px x 3000px) 2292kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Sławina Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115039.jpg (2000px x 3000px) 2079kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. wicemarszałek pomorski Agnieszka Kapała-Sokalska. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115040.jpg (3000px x 2000px) 2967kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. występ zespołu Remont Pomp. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115041.jpg (3000px x 2000px) 2257kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Sławina Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115042.jpg (3000px x 2000px) 2343kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Fundacja Wspólnota Gdańska założona 13 lat temu przez Andrzeja Stelmasiewicza najlepszą organizacją pozarządową 2019 roku. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115043.jpg (3000px x 2000px) 2587kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Fundacja Wspólnota Gdańska założona 13 lat temu przez Andrzeja Stelmasiewicza najlepszą organizacją pozarządową 2019 roku. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115044.jpg (3000px x 2000px) 2119kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Fundacja Wspólnota Gdańska założona 13 lat temu przez Andrzeja Stelmasiewicza najlepszą organizacją pozarządową 2019 roku. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115045.jpg (3000px x 2000px) 2739kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. występ zespołu Remont Pomp. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115046.jpg (3000px x 2000px) 2281kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Fundacja Wspólnota Gdańska założona 13 lat temu przez Andrzeja Stelmasiewicza najlepszą organizacją pozarządową 2019 roku. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115047.jpg (3000px x 2000px) 2429kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Gdańskim społecznikiem roku została Aneta Baczyńska-Rostkowska. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115048.jpg (3000px x 2000px) 1942kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Nz. wicemarszałek pomorski Agnieszka Kapała-Sokalska. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115049.jpg (3000px x 2000px) 2582kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Gdańskim społecznikiem roku została Aneta Baczyńska-Rostkowska. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia...
m00115050.jpg (2000px x 3000px) 2824kb
Święto Wolności i Demokracji. Uroczystość wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Gdańskim społecznikiem roku została Aneta Baczyńska-Rostkowska. 30.08.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 21
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP