logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

TRASA TRAMWAJOWA NOWA POLITECHNICZNA. MIESZKAŃCY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO MÓWIĄ O SKANDALU

 
Władze Gdańska zapowiedziały ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Nowej Politechnicznej wraz z infrastrukturą tramwajową. Nowa trasa, która połączy infrastrukturę tramwajową w dzielnicy Piecki-Migowo z Wrzeszczem, zostanie zaprojektowana w śladzie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projekt ma powstać do końca 2022 r. – To kolejny nieuczciwy i nieprzejrzysty krok rządzących w sprawie tej inwestycji – alarmują działacze Stowarzyszenia Królewska Dolina z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Mówią o skandalu. „Władze Gdańska nie posiadają obecnie decyzji środowiskowej dla tej trasy, której otrzymanie powinno być warunkiem jakichkolwiek dalszych prac, a zwłaszcza ogłaszania przetargu na projekt trasy. Brak decyzji środowiskowej może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, a nawet doprowadzić do zmarnowania środków wydanych na projekt. Oczywiście urzędnicy nie ryzykują swoimi prywatnymi pieniędzmi, ale milionami z budżetu miasta. Ponadto decyzja o ryzykownym forsowaniu wariantu inwestycji w przebiegu przez ul. BGW przyjętego przez władze miasta jest wbrew rzeczywistym interesom miasta i ze szkodą dla jego mieszkańców, a zwłaszcza podróżnych na nowej trasie tramwajowej. Towarzyszy temu dezinformująca kampania prezentująca protestujących mieszkańców jako osoby blokujące jedyny możliwy wariant linii tramwajowej lub jako przeciwników komunikacji tramwajowej, co jest nieprawdą” – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia, którego misją jest dbałość o ład urbanistyczny miasta, ochronę środowiska i zabytki, a także wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Zdaniem aktywistów z Wrzeszcza, źródłem skandalu jest nagłe i nieuzasadnione wycofanie przez władze miasta jednego z dwóch wariantów wniosku o decyzję środowiskową złożonych do RDOŚ. „Wycofany wariant przewidywał trasę przez ul. Do Studzienki. Władze miasta wycofały go w grudniu 2019 r., gdy okazało się, że zgodnie z dostarczoną przez nie dokumentacją, wariant przez ul. Do Studzienki jest lepszy i wyżej oceniany przez autorów dokumentacji środowiskowej (!) niż wariant przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Najwyraźniej władze Gdańska nie były tego świadome, składając wniosek do RDOŚ, ponieważ w dokumentacji znajdował się prosty błąd arytmetyczny, który powodował, że punktacja dla obu wariantów została źle podliczona i wskazywała na wyższość wariantu przez ul. Bohaterów Getta. Po wykazaniu tego błędu przez mieszkańców i poprawnym zliczeniu punktów wyżej oceniony wariant przez ul. Do Studzienki został wycofany przez władze Gdańska. Działanie to wprost pokazało, że wszelkie dyskusje i konsultacje na temat różnych możliwych wariantów trasy były ze strony miasta wyłącznie cyniczną grą i stwarzaniem pozorów uczciwej procedury. Z góry założono prowadzenie trasy przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, a gdy przypadkiem okazało się, że eksperci wyżej ocenili inny wariant, został on wycofany. Ten fakt mówi wszystko o prawdziwych intencjach, poziomie uczciwości, podejściu do społeczności lokalnej i zasad demokracji, jakie prezentują władze miasta. Mówi też jednak coś więcej – władze Gdańska nie są zainteresowane jakością inwestycji, którą mają zamiar przeprowadzić i którą reklamują jako kluczowy projekt dla komunikacji publicznej w mieście. Świadomie i celowo wybierają gorszy wariant – wbrew opinii niezależnych ekspertów i wbrew treści dokumentacji środowiskowej, którą same zleciły i za którą zapłaciły z publicznych pieniędzy. Rodzi to wprost podejrzenia o świadomą i celową niegospodarność” – piszą działacze Stowarzyszenia Królewska Dolina. Oświadczenie kończy się apelem do prezydent Aleksandry Dulkiewicz o wstrzymanie procedur przetargowych. Mieszkańcy apelują o „powrót do stołu negocjacji i wypracowanie wariantu trasy, który będzie rzeczywiście najkorzystniejszym dla jej realizacji i przyczyni się do realnej poprawy sytuacji transportowej miasta”. 18.12.2020 / fot. Anna Rezulak / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024589.jpg (5000px x 3335px) 5088kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego . 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024590.jpg (5000px x 3335px) 5083kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego . 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024591.jpg (5000px x 3335px) 4410kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Małgorzata Fechner- Puternicka, Michał Błaut. 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024592.jpg (5000px x 3335px) 4986kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Małgorzata Fechner- Puternicka, Michał Błaut. 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024593.jpg (5000px x 3335px) 5354kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Małgorzata Fechner- Puternicka, Michał Błaut. 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024594.jpg (5000px x 3335px) 5995kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Michał Błaut. 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024595.jpg (5000px x 3335px) 4235kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego . 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024596.jpg (5000px x 3335px) 7240kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego . 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024597.jpg (5000px x 3335px) 6147kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego . 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego...
r00024598.jpg (5000px x 3335px) 5114kb
Gdańsk Wrzeszcz, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 1. Konferencja dot. stanowiska mieszkańców okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Politechnicznej i Fiszera w sprawie przetargu na dokumentację kontrowersyjnej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Nz. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego . 18.12.2020 / Fot. Anna Rezulak / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2021 KFP