logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

PREZYDENT MKOl THOMAS BACH DOKTOREM HONORIS CAUSA UG

 
– To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego prestiżowej uczelni – powiedział dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, w czasie uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Bach jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, światowej sławy promotorem sportu i wybitnym prawnikiem. Zasłynął z zaangażowania w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walki z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Od 2013 roku pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał mu najwyższe akademickie wyróżnienie za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris odbyła się dziś przed południem w Dworze Artusa. W nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu UG udział wzięli pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele MKOl, sportowcy i społeczność akademicka UG. Gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego byli m.in. wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Na sali byli również obecni recenzenci przewodu doktorskiego doktora honoris causa – ks. prof. dr hab. inż. Stanisław Dziekoński z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Józef Lipiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Marek Rocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Nie ma wątpliwości, że od czasu objęcia przez dr. Thomasa Bacha stanowiska prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę, dzięki czemu na nowo wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w zakresie nie tylko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości szans zawodniczych czy wzajemnego szacunku i solidarności – podkreślał prowadzący uroczystość prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor UG ds. nauki. Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dyrektor Instytutu Politologii. – Walory osobiste dr. Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego – wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót – podkreślił profesor Gąsiorowski w swoim wystąpieniu. – Dla rodziny olimpijskiej to wielki zaszczyt, że Uniwersytet Gdański pozwolił uhonorować najwybitniejszego sternika światowego olimpizmu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej uroczystości – zaznaczył prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, kierując szczególne słowa podziękowania do rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdały oraz prorektora Piotra Stepnowskiego. O oprawę muzyczną uroczystości zadbały Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka oraz kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet. Na zakończenie zabrzmiał utwór, którego nie mogło w tym dniu zabraknąć – „We are the Champions”. 6.11.2019 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 38
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa...
m00109222.jpg (2333px x 3500px) 5856kb
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasowi Bachowi Prezydentowi MKOl w Dworze Artusa w Gdańsku. 06.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa...
m00109223.jpg (3500px x 2333px) 6402kb
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasowi Bachowi Prezydentowi MKOl w Dworze Artusa w Gdańsku. 06.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa...
m00109224.jpg (3500px x 2333px) 6209kb
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasowi Bachowi Prezydentowi MKOl w Dworze Artusa w Gdańsku. 06.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa...
m00109225.jpg (3500px x 2333px) 5413kb
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasowi Bachowi Prezydentowi MKOl w Dworze Artusa w Gdańsku. 06.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa...
m00109226.jpg (3500px x 2333px) 5998kb
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasowi Bachowi Prezydentowi MKOl w Dworze Artusa w Gdańsku. 06.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa...
m00109227.jpg (3500px x 2333px) 5903kb
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasowi Bachowi Prezydentowi MKOl w Dworze Artusa w Gdańsku. 06.11.2019 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 38
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP