logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA. GDAŃSK ODPOWIADA NA ZARZUTY WOJEWODY

 
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich zamierza doprowadzić do uchylenia gdańskiej uchwały krajobrazowej. W piątek poinformował o tym władze miasta. Zdaniem wojewody niezbędne jest ponowne przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji społecznych, a proponowane regulacje przekraczają przepisy zawarte w ustawie. W piśmie wojewody czytamy m.in. o „próbach regulacji tzw. reklamy wyborczej w sposób niezgodny z innymi aktami prawnymi”. Zarzuty dotyczą także narzucania materiałów, z jakich mogą być wykonane szyldy informujące o prowadzonej działalności gospodarczej oraz wskazywania barw urządzeń reklamowych, ogrodzeń i elementów małej architektury. Na zarzuty odpowiadał dziś na Targu Drzewnym Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. Konferencji prasowa miała miejsce przed pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. – Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu. To tutaj 2,5 roku temu spotkaliśmy się, kiedy rozpoczynaliśmy ciężki, długi proces przygotowania uchwały krajobrazowej. Proces oparty o szerokie konsultacje społeczne. (…) Były konsultacje z mieszkańcami, a także dwa badania: ankieta na gdansk.pl, w której wzięło udział 5,4 tys. osób, oraz badanie przeprowadzone przez „Gazetę Wyborczą Trójmiasto”. Gdańszczanie jednoznacznie opowiedzieli się za wdrożeniem uchwały krajobrazowej. Dzisiaj ten wysiłek stoi pod znakiem zapytania. Część komentatorów może powiedzieć, że wojewoda stoi na straży prawa i na pewno stoją za nim dobre intencje. Jakoś nie jesteśmy co do tego przekonani. Pismo wojewody dotarło do nas na pięć dni roboczych przed upływem terminu ustawowego, w którym wojewoda musi wydać rozstrzygnięcie. Oczywiście jesteśmy gotowi od razu przystąpić do wyjaśniania panu wojewodzie wątpliwości. Pytanie, czy wojewoda dała sobie czas na to, żeby uwzględnić nasze stanowisko i podjąć jedynie słuszną, racjonalną decyzję. Jeśli wojewoda ma wątpliwości, to powinien skierować je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.(...) Pamiętajmy, że uchwała przewiduje dwuletnie Vacatio legis. Wojewoda, unieważniając ją, nie daje szansy, żeby ten okres się spełnił, czyli zatrzymuje ten wysiłek mieszańców Gdańska na czas nieokreślony. Koronny dowód na nie najlepsze intencje wojewoda to fakt, że rozpoczyna od zarzutu formalnego, bijącego w fundament całej uchwały krajobrazowej, mówiąc, że procedura została przeprowadzona niezgodnie z prawem. Tym samym ujawnia swoje prawdziwe intencje, tzn. mówi, że zależy mu na tym, aby ta uchwała w całości została uchylona. Co ciekawe, sam przyznaje, że Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje procedury ponownego wyłożenia projektu uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu czy ponownego uzyskania uzgodnień i opinii. Gdyby ustawodawca chciał tego, zaznaczyłby to w ustawie. To jest koronny dowód na brak dobrej woli pana wojewody. Mógł przecież odnieść się do rozstrzygnięć, które już zapadły w Polsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 11 sierpnia 2017 roku stwierdził: „Niezasadne są w ocenie sądu zarzuty organu nadzoru dotyczące naruszania procedury uchwalania uchwały reklamowej ze względu na brak powtórzenia opinii właściwych organów po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie procedowania” – podkreślał dziś na Targu Drzewnym wiceprezydent Grzelak.
Co dalej z uchwałą? Wojewoda może stwierdzić jej nieważność w całości lub w części. – W przypadku nieistotnego naruszenia prawa może nie stwierdzić nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż podjęto ją z naruszeniem prawa bądź też umorzyć postępowanie nadzorcze. I na taką decyzję czekamy. Panie wojewodo, apelujemy: nie urządzaj gdańszczanom i gdańszczankom Gdańska – wzywa wiceprezydent miasta. 24.03.2018 / fot. Mateusz Ochocki / KFP

Gdańsk wprowadza uchwałę krajobrazową. Koniec z chaosem i brzydotą

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080510.jpg (4203px x 2797px) 2481kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080511.jpg (2794px x 4199px) 2447kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080512.jpg (3891px x 2589px) 1617kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080513.jpg (2316px x 3481px) 1582kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080514.jpg (4256px x 2832px) 2019kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080515.jpg (4256px x 2832px) 2688kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080516.jpg (4256px x 2832px) 2291kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080517.jpg (4157px x 2766px) 2734kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080518.jpg (4256px x 2832px) 1875kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego (nz) oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna...
t00080519.jpg (1676px x 2518px) 684kb
Gdańsk. Plac przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wspólna konferencja prasowa wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, dyrektora UM ds. Uchwały Krajobrazowej Dariusza Słodkowskiego (nz) oraz radnych miejskich Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, Beaty Dunajewskiej i Teresy Wasilewskiej, dotycząca zarzutów przedstawionych do Uchwały Krajobrazowej Gdańska przez Wojewodę Pomorskiego. 24.03.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP