KFP / BILANS OTWARCIA W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW 5 kwietnia 2024
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Dariusz Chmielewski dwa miesiące temu objął funkcję pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na wspólnej konferencji prasowej z wojewodą pomorską Beatą Rutkiewicz nowy stary szef Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przedstawił bilans otwarcia. – Przez ten czas nie tylko starał się reagować na bieżące sprawy związane z realizacją inwestycji w naszym województwie, ale również dokonał przeglądu spraw, które toczyły się przez ostatnie lata, zwłaszcza za sprawowania tej funkcji przez pana Igora Strzoka, kiedy w urzędzie odbyły się dwie kontrole przeprowadzone przez NIK oraz przez wojewodę Dariusza Drelicha. Obie wykazały szereg nieprawidłowości, i to poważnych nieprawidłowości, które nie zostały przez poprzedniego konserwatora usunięte. Niestety, zdecydowana większość z nich się potwierdza, a do tego wychodzą nowe rzeczy – mówi wojewoda Beata Rutkiewicz. Lista cytowanych nieprawidłowości i uchybień otwiera niestosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminowości podejmowanych spraw (wzrost z 3 do 47 proc. spraw załatwionych nieterminowo). Opieszałość konserwatora w wykonywaniu obowiązków była powodem utraty dotacji na prace przy zabytkach. – Konserwator nie dotrzymywał także terminów odwołań, nie realizował nakazów organów drugiej instancji, kiedy te nakazywały konkretne działania. Za niedotrzymywanie terminów otrzymał osiem mandatów na kwotę przekraczającą 20 tys. zł – mówi wojewoda.
– Kolejka spraw, którą zastałem w urzędzie, sięga 2019 roku. W ciągu dwóch miesięcy udało mi się zakończyć postępowania z lat 2019-2021. Żeby nie zablokować urzędu, jeśli chodzi o załatwianie spraw bieżących, przyjęliśmy zasadę, że mniej więcej po połowie rozpatrujemy sprawy bieżące i zaległe. Ilość spraw jest bardzo duża. Wypowiedzenie części porozumienie z samorządami, chociażby w Gdańsku czy Malborku, oraz duże obszarowe wpisy wszczęte przez wojewódzkiego konserwatora zabytków spowodowały, że ilość spraw wpływających do urzędu wzrosła z kilkunastu tysięcy do 25-30 tysięcy rocznie. Moim celem jest odnowienie porozumień z samorządami, przedyskutowanie zakresu powierzonych kompetencji. Wnioski o zwiększenie zakresu z samorządów cały czas płyną, m.in. z Gdańska, Sopotu, Pelplina, Malborka czy powiatu gdańskiego. Myślę, że porozumienia w uporządkowanej formie będą możliwe do zawarcia z początkiem przyszłego roku. Zmieni się obciążenie ilością spraw dla konserwatora wojewódzkiego, a dostępność urzędu dla klientów będzie dużo większa. Zmierzamy do tego, by większość spraw można było załatwić na miejscu i w szybszych terminach – zapowiada Dariusz Chmielewski. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku wciąż trwa Państwowej Inspekcji Pracy, a lista uchybień i nieprawidłowości minionego okresu się wydłuża. Dotyczą on m.in. systemu wynagradzania, podstaw wypowiedzenia pracy oraz przypadków porzucenia pracy z przyczyn związanych z mobbingiem. Niestety, w urzędzie nie funkcjonowała komisja dyscyplinarna, nie było też rzecznika dyscyplinarnego. Organizacja pracy, finansów, budżetu i systemu dotacji – w każdym z tych obszarów jest sporo do zrobienia – dodaje wojewódzki konserwator zabytków. 5.04.2024 / fot. Paweł Marcinko / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008946.jpg (2667px x 4000px) 8102kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nz. Dariusz Chmielewski. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008947.jpg (4000px x 2667px) 8080kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008948.jpg (4000px x 2667px) 7822kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008949.jpg (4000px x 2667px) 6197kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008951.jpg (4000px x 2667px) 6649kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008952.jpg (4000px x 2667px) 5335kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008953.jpg (4000px x 2667px) 6713kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008954.jpg (4000px x 2667px) 6793kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008955.jpg (2667px x 4000px) 6345kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nz. Dariusz Chmielewski. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008956.jpg (4000px x 2667px) 6381kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008957.jpg (2667px x 4000px) 6338kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nz. Dariusz Chmielewski. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008958.jpg (4000px x 2667px) 5794kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nz. Dariusz Chmielewski. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza...
p00008959.jpg (2667px x 4000px) 7166kb
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Konferencja Dariusza Chmielewskiego, pomorski wojewódzki konserwator zabytków i Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej. Podczas konferencji został przestawiony bilans otwarcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nz. Dariusz Chmielewski. 05.04.2024 fot. Paweł Marcinko / KFP