KFP / GDAŃSK. RUSZYŁA MOBILNA KONTROLA OPŁAT W STEFACH PARKOWANIA 04 listopada 2021, 12:45
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni uszczelnia kontrole w strefach płatnego parkowania. Od dziś opłaty za postój sprawdza elektryczny peugeot wyposażony w system skanerów, kamer i czujników. Pojazd skanujący może skontrolować dziennie ok. 4 tys. samochodów, tzn. 10-krotnie więcej aniżeli kontroler pieszy. Tradycyjni kontrolerzy nadal będą wypełniać swoje obowiązki.
Na czym polega mobilna kontrola? Podczas dwóch krótko po sobie występujących przejazdów skaner umieszczony w niebieskim peugeocie skanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i wykonuje zdjęcia. Dane te trafiają do systemu zawierającego informacje o pojazdach z ważną opłatą za postój. Po zweryfikowaniu zebranych przez pojazd danych kierowcom, którzy nie zapłacili za parkowanie bądź nie posiadają ważnego abonamentu/karty opłaty zryczałtowanej, wystawione zostanie zawiadomienie o opłacie dodatkowej. – Uruchomienie mobilnej kontroli nie zmienia zasad parkowania pojazdów w SPP i ŚSPP w Gdańsku. Sposób wnoszenia opłaty, wysokość stawek, granice sektorów i czas poboru opłat pozostają bez zmian. Jedyna różnica to sposób dostarczenia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Tradycyjne zawiadomienia będą wkładane za wycieraczkę tylko przez pieszych kontrolerów. W przypadku mobilnej kontroli zostanie ono wysłane do kierowcy pocztą. Przez 14 dni – od momentu wystawienia przez pieszego kontrolera zawiadomienia i włożenia go za wycieraczkę lub od doręczenia w przypadku kontroli mobilnej – wysokość opłaty dodatkowej wynosi 130 zł. Po tym czasie jej wysokość wzrasta do 200 zł – informuje Magdalena Kiljan, rzecznik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Płacąc za postój, musimy pamiętać o podaniu prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Zwracajmy uwagę, czy wpisując numer, nie pomyliliśmy litery lub cyfry. „Literówka” w numerze rejestracyjnym powoduje, że pojazd parkuje w rzeczywistości bez ważnej opłaty. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę „N+”, które parkują na miejscach ogólnodostępnych, zobowiązane są do pozostawienia karty „N+” oraz niebieskiej karty parkingowej wewnątrz samochodu za przednią szybą. Karty „N+” mają naklejkę ze specjalnym kodem, który jest możliwy do zeskanowania i odczytania zawartych w nim danych przez pojazd. Urządzenie skanujące rozpozna dzięki temu samochody uprawnione do postoju w SPP/ŚSPP bez konieczności opłaty. Pozostawienie karty w innym miejscu (na siedzeniu, w schowku) uniemożliwi jej zeskanowanie i może skutkować wystawieniem opłaty dodatkowej.
Jak wspomnieliśmy, wprowadzenie mobilnej kontroli nie oznacza rezygnacji z tradycyjnej kontroli pieszej. Kontrolerzy nadal obecni będą na ulicach Gdańska, przede wszystkim w tych miejscach, gdzie wykorzystanie pojazdu skanującego będzie utrudnione, np. ze względu na duże natężenie ruchu. Co ważne, system kontroli wyklucza dublowanie opłat dodatkowych za postój w tym samym miejscu – po wystawieniu opłaty za pomocą pojazdu nie będzie możliwości wystawienia opłaty przez pieszego kontrolera i odwrotnie. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029236.jpg (4000px x 2668px) 6596kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029237.jpg (4000px x 2668px) 4890kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029238.jpg (4000px x 2668px) 6452kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz.Tomasz Gaczol kierujący pojazdem skanującym przeznaczonym do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP . 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029239.jpg (4000px x 2668px) 7622kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029240.jpg (4000px x 2668px) 8027kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029241.jpg (4000px x 2668px) 8065kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029242.jpg (3870px x 2581px) 7164kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz.Tomasz Gaczol kierujący pojazdem skanującym przeznaczonym do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP . 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029243.jpg (4000px x 2668px) 8118kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029248.jpg (4000px x 2668px) 6772kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029244.jpg (4000px x 2668px) 7837kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029245.jpg (4000px x 2668px) 8199kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz.Tomasz Gaczol kierujący pojazdem skanującym przeznaczonym do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP . 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029246.jpg (4000px x 2668px) 7760kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania....
r00029247.jpg (4000px x 2668px) 8921kb
Gdańsk. Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Nz. Pojaz skanujący przeznaczony do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP. 4.11.2021 / fot. Anna Rezulak / KFP