KFP / METROPOLITANKA. WYSTAWA Z HERSTORIĄ 24 marca 2023
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
W Dużej Auli gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych zagościła Metropolitanka – wystawa prac osób artystycznych przygotowana na 10-lecie wizualnego projektu o tej samej nazwie realizowanego przez pracownie na kierunku Intermedia ASP oraz Grupę Społeczną Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Metropolitanka to niezwykle bogata, wielowątkowa herstoryczna opowieść o trójmiejskiej metropolii. Opowiadanie herstorii (jej opowieść), to opowiadanie i pokazywane świata z perspektywy kobiet, mówienie o kobietach i pokazywanie kobiet. W ostatnich latach polityczna rzeczywistość zmusiła ogromną część społeczeństwa, szczególnie kobiety oraz osoby nieheteronormatywne, do masowych protestów. Protesty te zmieniły społeczną świadomość, rozbudowały język, a także upowszechniły narzędzia do mówienia i pokazywania świata, w którym płeć ma znaczenie. Taka sytuacja dała osobom studiującym większą łatwość i rozmach w pokazywaniu świata kobiet. Herstoria to nie tylko przepisywanie dominującej męskocentrycznej historii, to przede wszystkim przewartościowywanie i docenianie. Docenianie kobiet i osób pominiętych przez oficjalną historię, docenianie pracy opiekuńczej, której zawdzięczamy trwanie świata bardziej niż bohaterom wojen, docenianie tego, co społecznie niewidoczne i dotychczas nieeksponowane na pomnikach. Docenianie różnorodności, równości, cielesności, seksualności, praw reprodukcyjnych. Negocjowanie ról społecznych, a także wyrażanie bólu i niezgody wobec praktyk dyskryminacyjnych i wykluczających. W ramach Metropolitanki osoby studiujące wybierały własne tematy i tworzyły strategie przedstawiania ich w wybranych mediach. Pracowały na styku sztuk wizualnych i projektu społecznego wybierając najważniejsze ich zdaniem tematy z tego obszaru. Wystawa w Dużej Auli ASP trwa do 7 kwietnia br. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 33
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035940.jpg (6000px x 4002px) 12696kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035941.jpg (6000px x 4002px) 14669kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035942.jpg (6000px x 4002px) 17505kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035943.jpg (6000px x 4002px) 13605kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035944.jpg (6000px x 4002px) 11972kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035945.jpg (4002px x 6000px) 11379kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035946.jpg (6000px x 4002px) 11741kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035947.jpg (6000px x 4002px) 10123kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. Nz. Krzysztof Polkowski - rektor. ASP. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035948.jpg (6000px x 4002px) 8891kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. Nz. Aleksandra Szymańska – dyrektorka IKM. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035949.jpg (6000px x 4002px) 18223kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035950.jpg (6000px x 4002px) 14793kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035951.jpg (6000px x 4002px) 11326kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. Nz. Bogna Burska kuratorka wystawy. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035952.jpg (6000px x 4002px) 15746kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035953.jpg (6000px x 4002px) 10526kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035954.jpg (6000px x 4002px) 12930kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka...
r00035955.jpg (6000px x 4002px) 17380kb
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Metropolitanka - wystawa prac osób artystycznych z ASP w Gdańsku. 23.03.2023 / fot. Anna Rezulak / KFP
  • znalezionych zdjęć: 33