KFP / POZNALIŚMY LAUREATÓW NAGRODY PREZYDENTA GDAŃSKA IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO 5 czerwca 2022
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
W drugim dniu obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich publiczność zgromadzona przed sceną Strefy Społecznej przy Europejskim Centrum Solidarności oklaskiwała laureatów Nagród im. Lecha Bądkowskiego przyznawanych rokrocznie najlepszym gdańskim organizacjom pozarządowym, społecznikom i filantropom. 22. odsłona laurów pod patronatem wybitnego działacza społecznego, który znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i samorządności lokalnej, współtwórcy Solidarności, przyniosła zaszczytne tytuły Fundacji Metapomoc, Lilianie Tarasow – koordynatorce szkolnego koła wolontariatu „Pomocne Elfy” w Szkole Podstawowej nr 89 oraz Andrzejowi Stelmasiewiczowi – radnemu z wielkim sercem. Wyróżnione zostały także Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Alfa Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy.
Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Paweł Adamowicz w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. – Kiedy poznałam życiorys Lecha Bądkowskiego, pomyślałam, że uosabia gdańskość i obywatelskość w każdym calu. Z jednej strony to połączenie rozwagi i umiaru z odwagą wyjątkowej próby. Tak było, chociażby we wrześniu 1939 roku, kiedy był dowódcą plutonu w walkach nad Bzurą. Tak było także wtedy, kiedy niedaleko stąd, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, wtedy im. Lenina, jako pisarz wsparł strajkujących stoczniowców i został rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego – mówiła podczas niedzielnej gali prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. – Lech Bądkowski nigdy nie zabiegał o poklask. Twardo chodził po ziemi. Postępował w myśl naszej miejskiej dewizy Nec Temere, Nec Temide, a publiczną aktywność traktował jako obywatelską powinność. Szukał tego, co łączy, a nie tego, co dzieli – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz. Zanim poznaliśmy laureatów za rok 2021 głos zabrała również Sławina Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego. – W trakcie wydarzeń, które nami wstrząsnęły, dzisiaj mamy święto aktywności i inicjatywy gdańszczan. Pani prezydent nagrodzi tych najlepszych. A ja chciałam dzisiaj powiedzieć o trzech demonach, które przeszkadzają nam nieraz w robieniu tego, z czym przychodzi nam się zmierzyć. To trud, strach i nie warto. Kto czytał epopeję Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa” po kaszubsku, czy po polsku, w tłumaczeniu Lech Bądkowskiego, ten o nich wie – mówiła Sławina Kosmulska.
Laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdański Społecznik Roku 2021 została Liliana Tarasow, koordynatorka szkolnego koła wolontariatu „Pomocne Elfy” w Szkole Podstawowej nr 89. To grupa ludzi, dla których wolontariat jest bardzo ważną częścią życia, którzy traktują się wzajemnie jak drugą rodzinę. Na jej czele stoi inspirująca Pani Liliana. Rodzaj działań i wydarzeń, w które angażuje się laureatka, jest rozbudowany: od organizacji zbiórek rzeczowych, przez wspólne pisanie listów motywacyjnych dla dzieci z domów dla dziecka lub osób przebywających na oddziałach onkologicznych, po organizowanie koncertów dla społeczności z Gdańska. – Będę działała dalej i nadal będę tą osobą, którą jestem – wyznała Liliana Tarasow, odbierając nagrodę.
Nagrodę dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej otrzymała Fundacja Metapomoc, która działa na rzecz młodych ludzi z trudnych środowisk, a w szczególności dzieci z pieczy zastępczej, zmierzając do wyrównania ich szans w drodze do samodzielności. Mentorzy i zespół Fundacji wspierają podopiecznych w procesie pełnej integracji w społeczeństwie przez udzielanie wszechstronnej pomocy w procesie usamodzielniania. Zespół Fundacji zainicjował i z powodzeniem realizuje autorskie, innowacyjne programy rozwojowe: „Patron”, „Dom”, „Wolontariat” i „Praca”. Jeno z dwóch wyróżnień w tej kategorii trafiło do Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Alfa – za transportowanie chorych na Covid-19 z domów do gdańskich szpitali, ale też pomiędzy szpitalami oraz przewozy chorych na wymazy. Także za dystrybuowanie maseczek i innego brakującego zaopatrzenia medycznego oraz dowożenie żywności do domów potrzebującym seniorkom i seniorom. Drugim równorzędnym laureatem wyróżnienia została Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy – za organizację we współpracy z lokalnymi restauratorami akcji „Posiłek dla Seniora”, dzięki której do domów gdańskich seniorek i seniorów rozwieziono kilka tysięcy obiadów. Fundacja wspiera także osoby z niepełnoprawnościami z ośrodka integracyjnego dla osób z upośledzeniem umysłowym
. Nagrodę honorową w kategorii Darczyńca Roku 2021 otrzymał Andrzej Stelmasiewicz, radny miasta Gdańska, który w maju 2020 roku ogłosił, że do ustania pandemii SARS-CoV-2 będzie przekazywać należne mu diety radnego na rzecz organizacji społecznych. W ten sposób wspierał m.in.  Stowarzyszenie Park On, Puckie Hospicjum św. Ojca Pio, Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki, Fundację Wspólnota Gdańska czy Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska. Laureat daje przykład ogromnej wrażliwości na potrzeby innych, wierności danemu słowu oraz odwagi i determinacji. Andrzej Stelmasiewicz dzieli się nie tylko swoimi funduszami, ale też czasem, radą i dobrym słowem. Nagrodę Darczyńcy Roku odebrał po raz drugi. 5.06.2022 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126379.jpg (3500px x 2333px) 4333kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Miłosława Kosmulska, wnuczka Lecha Bądkowskiego. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126380.jpg (3500px x 2333px) 4169kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku Stowarzyszeniu Grupa Ratownicza Alfa. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126381.jpg (3500px x 2333px) 3815kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku Fundacji Meta. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126382.jpg (3500px x 2333px) 3920kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku Fundacji Pomagamy Nie Ziewamy. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126383.jpg (3500px x 2333px) 3983kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku Fundacji Metapomoc. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126384.jpg (3500px x 2333px) 4319kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku Fundacji Metapomoc. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126385.jpg (3500px x 2333px) 3887kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Społecznik Roku Lilianie Tarsow. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126386.jpg (3500px x 2333px) 3985kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Społecznik Roku Lilianie Tarsow. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126387.jpg (3500px x 2333px) 4219kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Społecznik Roku Lilianie Tarsow. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126388.jpg (3500px x 2333px) 4354kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Społecznik Roku Lilianie Tarsow. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126389.jpg (3500px x 2333px) 4373kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdański Darczyńca Roku Andrzejowi Stelmasiewiczowi. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126390.jpg (3500px x 2333px) 4327kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdański Darczyńca Roku Andrzejowi Stelmasiewiczowi. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126391.jpg (3500px x 2333px) 4129kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Nz. Aleksandra Dulkiewicz i Sławina Kosmulska wręczają nagrodę w kat. Gdański Darczyńca Roku Andrzejowi Stelmasiewiczowi. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta...
m00126392.jpg (3500px x 2333px) 5361kb
Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. 05.06.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP