logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

CIĘCIA RĘBNE W LEŚNICTWIE OTOMIN

 
Dłużyce trafią do tartaków, drewno składane w stosy o długości wałka 2,5 m pojedzie do celulozowni, a to o niższej wartości wartości – opałowe, zostanie sprzedane klientom detalicznym . Zima to czas, kiedy na terenie leśnictwa Otomin wykonuje się większą część tzw. cięć rębnych mających na celu przebudowę składu gatunkowego i wymianę pokoleń drzew leśnych. Leśnictwo pozyskuje rocznie około 9-10 tys. msześć. drewna. 40 procent pochodzi z tzw. cięć pielęgnacyjnych – czyszczenia i trzebieży, a blisko 6 tys. msześ. drewna pozyskuje się tutaj z cięć rębnych. – Ich przewaga wynika z faktu, że w leśnictwie Otomin mamy dużą powierzchnią lasu w wieku od 90 do 130 lat. Każde leśnictwo wykonuje prace związane z gospodarką leśną na podstawie Planu Urządzenia Lasu obowiązującego 10 lat i zatwierdzanego przez ministra środowiska. Obecny PUL dla Nadleśnictwa Kolbudy sporządzony został na lata 2016-2025. Sposób wycinki danego fragmentu lasu, ilość wyciętego drewna oraz to, jakie drzewa będą wycięte i w jakich długościach, planuje się na długo przed przystąpieniem do prac. Ważne jest również to, że za każdym razem zanim zaczniemy wycinać drzewa, dokonujemy sprawdzenia obszaru leśnego pod kątem występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt, drzew dziuplastych, cieków wodnych i bagien. Z oczywistych względów takie fragmenty lasu pozostają w stanie nienaruszonym – mówi Krzysztof Jakubiszak, leśniczy z Otomina. Towarzyszyliśmy z aparatem fotograficznym cięciom rębnym na położonym na terenie leśnictwa oddziale 39 d. To lasy na pograniczu osiedla Smęgorzyno w gdańskich Kokoszkach i wsi Sulmin zajmujące nieco ponad 3 hektary. Rębnią objętych zostało 90 arów – około 30 proc. powierzchni wydzielenia 39d. W trzech miejscach wycinki powstały tzw. gniazda, w których w ciągu dwóch najbliższych lat posadzone zostaną nowe drzewa. – Rębnia prowadzi do wymiany pokoleń i przebudowy składu gatunkowego lasu na właściwszy, dostosowany do siedliska. Przybędzie tutaj drzew liściastych, takich jak dąb, buk, lipa i jawor. Kolejnym etapem prac będzie za około 10 lat wycięcie części międzygniazdowej tego fragmentu lasu z pozostawieniem nasienników sosny. Nasienniki będą miały za zadanie w ciągu 2 lat obsiać w sposób naturalny powierzchnię międzygniazdową, po czym zostaną usunięte. Sosna jest gatunkiem światłożądnym. Dla jej dobrego, niezakłóconego wzrostu towarzystwo starych drzew nie jest wskazane – wyjaśnia nam leśniczy Krzysztof Jakubiszak. 10.01.2018 / fot. Maciej Kosycarz / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064522.jpg (4832px x 3120px) 2662kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064523.jpg (4620px x 2980px) 2428kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064524.jpg (4928px x 3280px) 2885kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064526.jpg (4928px x 3280px) 3020kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064527.jpg (4928px x 3280px) 3607kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064528.jpg (4792px x 3052px) 2666kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064530.jpg (2945px x 4636px) 2609kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064531.jpg (4708px x 3032px) 2843kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064532.jpg (4784px x 3052px) 3078kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064533.jpg (4776px x 3056px) 2842kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. Części do maszyn pracujących przy wyrębie. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064534.jpg (4780px x 3028px) 2925kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064535.jpg (4928px x 3280px) 2798kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064536.jpg (3280px x 4928px) 2647kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064537.jpg (4928px x 3280px) 2702kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064538.jpg (4928px x 3280px) 3635kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu...
k00064539.jpg (4928px x 3280px) 3551kb
Wycinka drzew w lasach na terenie Gdańska, na pograniczu gdańskiego Smęgorzyna i wsi Sulmin. 27.12.2017 Fot. Kosycarz / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP