logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

GDAŃSK. PIOTR DUDA I ZBIGNIEW ZIOBRO O DYSKRYMINACJI ZWIĄZKOWCÓW

 
Z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy w Gdańsku trwa debata konstytucyjna w sprawie dyskryminacji pracowników zaangażowanych w działalność związkową. Komisja Krajowa NSZZ „S” od lat alarmuje, że szczególna ochrona działaczy związkowych przed zwolnieniem i dyskryminacją jest fikcją, upatrując przyczyn takiego stanu w indolencji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania tudzież w niedoskonałych przepisach prawa. „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?” – zadają retoryczne pytania działacze „Solidarności”. – To chichot historii, że po 38 latach, w tym samym miejscu, w sali BHP, gdzie podpisano Porozumienia Sierpniowe, musimy organizować konferencję z udziałem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, krzycząc głośno: chcemy wolności związkowej, nie chcemy dyskryminacji, chcemy, aby w naszej ojczyźnie nie były dyskryminowane związki zawodowe. W ubiegłym roku odbyło się tutaj pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej Konstytucji. Rozmawialiśmy wtedy o wielu sprawach, także o bardzo ważnym artykule 20 Konstytucji, który mówi o modelu naszej gospodarki, o swobodzie działalności gospodarczej, ale także o trójstronnym dialogu, czyli dialogu rządu, związków zawodowych i pracodawców. Artykuł 12 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita gwarantuje wolność tworzenia i działania związków zawodowych, jest tak samo martwy, jest taką samą fikcją jak artykuł 20. (...) Panie ministrze, to czas na tę dobrą zmianę. Wiem, że pan tej zmiany dokonuje w swoim resorcie, ale te zmiany potrzebne są także, aby prokuratorzy nie umarzali prawie wszystkich spraw związanych ze zwolnieniem niesłusznie działacza związkowego, tylko dlatego, że jest to mała szkodliwość – podkreślał w Sali BHP przewodniczący „S”. Zdaniem Piotra Dudy, z wielu statystyk wynika, że prowadzące w Polsce działalność gospodarczą korporacje międzynarodowe nie chcą stosować kodeksu pracy. – Ale żeby omijać to prawo, muszą mieć swobodę, a przecież w każdym zakładzie nie będzie stał inspektor pracy i nadzorował poczynań pseudopracodawcy. Dlatego tak ważną rolę powinny tam spełniać związki zawodowe. Niestety ci pseudopracodawcy robią wszystko, by utrudnić zakładanie związków zawodowych – dodawał lider „Solidarności”. Działacze „S” przygotowali propozycje zmian w ustawie o związkach zawodowych. Dokument trafił dziś do rąk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. – Nie ma wolności bez solidarności. Wy, związkowcy, opieracie swoją działalność na tej pięknej idei. Bez tej solidarności nie ma też idei sprawiedliwego państwa prawa. Dlatego też razem – związek zawodowy NSZZ „Solidarność” oraz my, ludzie dobrej zmiany – musimy ten kraj zmieniać krok po kroku, tak jak zmienialiśmy go wspólnie, upominając się o prawa pracowników, kiedy pan przewodniczący przypominał, że ludzie nie mogą pracować aż do śmierci. I udało się. Dobra zmiana sprawiła też, że zgodnie z państwa oczekiwaniami przywrócony został wiek emerytalny. Udało się upomnieć o sprawy zwykłych ludzi, o sprawy dzieci, które były wychowywane często w dramatycznych warunkach. Udało się wprowadzić przełomowy program 500+, a mówiło się nam, że to jest niemożliwe. Udało nam się podnieść płacę minimalną... Musimy być solidarni w również w zakresie zmian prawa i działań w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Krok po kroku osiągniemy cele, zrealizujemy je razem. Będzie dobra zmiana w obszarze ochrony praw pracowniczych i ochrony praw związkowych - zadeklarował dziś w Gdańsku minister Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 21
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097110.jpg (3543px x 2362px) 7013kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidorność Piotr Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i poseł PIS Janusz Śniadek. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097111.jpg (2362px x 3543px) 7074kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097112.jpg (3543px x 2362px) 7656kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidorność Piotr Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i poseł PIS Janusz Śniadek. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097113.jpg (3543px x 2362px) 6539kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097114.jpg (3543px x 2362px) 6235kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097115.jpg (2362px x 3543px) 6934kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097116.jpg (5760px x 3840px) 12732kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097117.jpg (3543px x 2362px) 6972kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidorność Piotr Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i poseł PIS Janusz Śniadek. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097118.jpg (3543px x 2362px) 5828kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. zzykanowany za działalność związkową, były Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Hieronim Stachel. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097119.jpg (3543px x 2362px) 8719kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097120.jpg (3543px x 2362px) 6479kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097121.jpg (3543px x 2362px) 5754kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097122.jpg (3543px x 2362px) 5965kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097123.jpg (2362px x 3543px) 7021kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097124.jpg (3543px x 2362px) 5898kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję...
m00097125.jpg (3543px x 2362px) 6039kb
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Konferencję pod hasłem "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Nz. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 16.03.2018 fot.Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 21
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP