logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

EKOPARK UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OTWARTY

 
Brzoza niska, brzoza karłowata, brzęk, rosiczki i ostnice to rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki roślin rodzimych na Pomorzu. Od dziś można je podziwiać w nowo otwartym EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego. Wyjątkowe miejsce łączące funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne znajduje się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie, pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Ze względu na unikatowe walory ekologiczne park stanowi nie tylko obszar prowadzenia badań nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski, ale jest również ogólnodostępną przestrzenią wypoczynkową. Podczas dzisiejszej uroczystości otwarcia EkoParku można było przejść jego alejkami w towarzystwie przewodnika. Uczniowie szkół podstawowych otrzymali zaproszenie do udziału w warsztatach terenowych.
Układ przestrzenny zieleni został tu zaprojektowany z podziałem na roślinność niską (np. trawy ozdobne – wrzos, wrzośce oraz kwiaty – krokusy, zawilce, przebiśniegi), drzewa (np. brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, jarzębina oraz drzewa ozdobne – świerk srebrny, kasztanowiec, miłorząb) i krzewy (leszczyna, głogi, rokitnik oraz krzewy ozdobne – bez, pigwowce, jałowce). Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego (m.in. brzęk, brzoza niska, brzoza karłowata, byliny - rosiczki, ostnice). W EkoParku wybudowano również ścieżki edukacyjne, m.in. jedną dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla przyrody ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), małe alpinarium, a także ozdobne założenie wodne, które będzie stanowiło miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znajdą się tu również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku.
Na projekt „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk” uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 3 mln zł. Dofinansowanie ze środków europejskich stanowiło 70 proc. kosztów. 7.06.2018 / fot. Mateusz Ochocki / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 45
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082903.jpg (2832px x 4256px) 4407kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082904.jpg (3891px x 2589px) 4941kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082905.jpg (4197px x 2793px) 4040kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082906.jpg (4051px x 2696px) 4536kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082907.jpg (3614px x 2405px) 3152kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. Nz Jerzy Gwizdała - rektor UG. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082908.jpg (4185px x 2785px) 6123kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082909.jpg (2648px x 3979px) 4748kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082910.jpg (4256px x 2832px) 5753kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082911.jpg (3614px x 2405px) 3428kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. Nz wicemarszalek pomorski Krzysztof Trawicki oraz Jerzy Gwizdała - rektor UG. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082912.jpg (3408px x 2268px) 2431kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. Nz wicemarszalek pomorski Krzysztof Trawicki. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082913.jpg (3873px x 2577px) 3645kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. Nz Teresa Jakubowska - z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082914.jpg (3915px x 2605px) 4561kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. Nz symbolicznego przeciecia wtęgi dokonują wicemarszalek pomorski Krzysztof Trawicki, Teresa Jakubowska - z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Jerzy Gwizdała - rektor UG. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082915.jpg (3915px x 2605px) 5025kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. Nz symbolicznego przeciecia wtęgi dokonują wicemarszalek pomorski Krzysztof Trawicki, Teresa Jakubowska - z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Jerzy Gwizdała - rektor UG. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082916.jpg (4084px x 2718px) 4777kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082917.jpg (4069px x 2708px) 5434kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu...
t00082918.jpg (3873px x 2577px) 4130kb
Gdańsk. Oliwa. Uroczyste otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego. 07.06.2018 fot. Mateusz Ochocki / KFP
  • znalezionych zdjęć: 45
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2019 KFP