logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

GDAŃSKIE PRACOWNIE OTWARTE CZYLI LOKALE DLA ARTYSTÓW.

 
Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przekazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zaspę 34d w Gdańsku Nowym Porcie ,otrzymała Anna Maria Sikorska absolwentka gdańskiej ASP. Przez wiele lat, od 1964 roku działał tutaj zakład zegarmistrzowski. Jego właściciel Zygfryd Kreft był znany wszystkim mieszkańcom Nowego Portu. Gdańskie Otwarte Pracownie to program kierowany do lokalnych artystów. Program pozwala na pozyskanie na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej. Jednocześnie pobudza on zainteresowanie mieszkańców różnymi dziedzinami sztuki, a w szczególności dorobkiem gdańskich artystów. Lokale są przyznawane w procedurze bezprzetargowej indywidualnym twórcom, których działalność artystyczna związana jest z miastem. Program kierowany jest do twórców profesjonalnych (absolwentów uczelni artystycznych lub członków związków i stowarzyszeń twórczych) oraz twórców nieprofesjonalnych (na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze). Artyści mogą w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Umowa o najem lokalu zawierana będzie na czas oznaczony do 5 lat. Po upływie wyznaczonego terminu dotychczasowemu najemcy będzie przysługiwało pierwszeństwo w ubieganiu się o najem tego lokalu. Projekt powstał dzięki współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Przecznicę dalej na ul. Bliskiej 11a działa pracownia Mewka Otwarta Pracownia którą miasto przekazało artystom w ramach akcji lokal za złotówkę, a jej pomysłodawcą był Bartosz Zimniak. W środku znajduje się mural ceramiczny składający się z 68 kafli namalowanych i wypalonych przez mieszkańców Nowego Portu.20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 28
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065227.jpg (4800px x 3068px) 3922kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065228.jpg (4928px x 3280px) 2099kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. Wywiad dla lokalnych mediów. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065229.jpg (4760px x 3004px) 1786kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065230.jpg (4928px x 3280px) 3078kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. Wywiad dla lokalnych mediów. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065231.jpg (4820px x 3224px) 3258kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065232.jpg (4732px x 3120px) 2556kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. Wśród gośc m.in.i wicepredydent Gdańska PIotr Grzelak oraz gdańskie radne Beata Dunajewska. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065233.jpg (4864px x 3212px) 2379kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. Wśród gośc m.in.i wicepredydent Gdańska PIotr Grzelak oraz gdańskie radne Beata Dunajewska. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065234.jpg (4756px x 3168px) 3179kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. Wśród gośc m.in.i wicepredydent Gdańska PIotr Grzelak oraz gdańskie radne Beata Dunajewska. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065235.jpg (4476px x 2932px) 2264kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. KLucze do lokalu wręczyła gdańska radna Teresa Wasilewska. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065236.jpg (4928px x 3280px) 2776kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska (na zdjęciu) abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065237.jpg (4792px x 3072px) 2494kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska (na zdjęciu) abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065238.jpg (4576px x 3076px) 2309kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska (na zdjęciu) abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065239.jpg (4836px x 3164px) 2811kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065240.jpg (4836px x 3240px) 2597kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom...
k00065241.jpg (4656px x 3016px) 2340kb
Gdańsk. Nowy Port. Wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie czyli przkazanie lokali w użytkowanie lokalnym artystom. Lokal na ul. Na Zasppę 34d, po byłym zakładzie zegarnistrzowskim otrzymała Anna Maria Sikorska abslowentka gdańskiej ASP. Wywiad dla RMF maxxx20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
Gdańsk. Nowy Port.  Na ull. Bliskiej 11a  działa...
k00065242.jpg (4720px x 3236px) 2887kb
Gdańsk. Nowy Port. Na ull. Bliskiej 11a działa pracownia Mewka Otwarta Pracownia którą miasto przekazało artystom w ramach akcji lokal za złotówkę, a jej pomysłodawcą był Bartosz Zimniak. W środku znajduje się mural ceramiczny składający się z 68 kafli namalowanych i wypalonych przez mieszkańców Nowego Portu. 20.02.2018 Fot. Maciej Kosycarz / KFP
  • znalezionych zdjęć: 28
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2018 KFP