logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

TRUDNA WSPÓŁPRACA GDAŃSKA Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

 
Gdańskie inwestycje kurczą się nie tylko z powodu pandemii koronawirusa. Władze miasta narzekają na współpracę z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zdaniem wiceprezydenta Piotra Grzelaka, to jeden z najważniejszych powodów spowolnienia procesów inwestycyjnych i planistycznych.
– Wszyscy rozumiemy, jaka jest rola wojewódzkiego konserwatora zabytków i nikt z nas nie podważa tej roli. Wiem, że wojewódzki konserwator zabytków jest osobą zaangażowaną, tego nie można mu odmówić. Ale nie tędy droga. Niekończące się uzgodnienia, zmienność wytycznych konserwatorskich, opóźnienia w realizacji celów publicznych, brak ciągłości organu – mamy uzgodnienia konserwatora zabytków w innym rozdaniu personalnym, które w tej chwili są podważane – uznaniowość i wychodzenie poza swoje kompetencje. Tak po prostu nie może być. Panie konserwatorze, Gdańsk na to nie zasługuje – mówi Piotr Grzelak. O mankamentach współpracy na linii miasto – konserwator opowiadali dziś dziennikarzom także dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek i zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Michał Szymański. Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli miasta odbyła się przy ul. Lastadia, w scenerii zrewitalizowanych budynków dawnego gimnazjum miejskiego oraz bursy. – To przykład adaptacji zabytkowych obiektów z całym poszanowaniem dziedzictwa architektonicznego (…) Nieopodal znajduje się Targ Maślany, na którym chcemy odtworzyć fontannę Wintera upamiętniającą uruchomienie wodociągów miejskich. Tę inwestycję będzie realizowała Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Niestety, wszystko się przedłuża, dlatego że nie możemy uzgodnić projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który oczekuje przede wszystkim odtworzenia zagospodarowania wokół fontanny, takiego, jakie było pierwotnie. Tylko że trzeba zwrócić uwagę na to, że dzisiaj mamy zupełnie inny układ drogowy i nie ma takiej możliwości, bo musielibyśmy wejść w układ Podwala Przedmiejskiego. Od kilku miesięcy bezskutecznie próbujemy uzyskać od konserwatora szczegółowe wytyczne. Podobnie jest z ul. Ograną. Ogarna jest elementem międzynarodowej trasy rowerowej R10. Chcemy wyremontować jej nawierzchnię. Nie było zgody poprzedniej pani konserwator na woonerf, dzisiaj mamy naprawdę niewielkie oczekiwania związane z kostką, po której dałoby się przejechać rowerem – mówi wiceprezydent Grzelak. Wśród przywołanych podczas konferencji przykładów znalazły się m.in. najbardziej reprezentacyjna ulica w mieście – Długi Targ oraz ul. Szeroka, które również stały się polem sporów konserwatora i władz miasta.
Wiceprezydent Grzelak przekonuje, że nie tylko projekty remontów dróg są zagrożone z uwagi na działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy do nich także rewitalizacji Dolnego Miasta. – Konserwator oczekuje, że Opływ Motławy powróci do swojego militarnego charakteru. Odrzuca wszystkie elementy o charakterze rekreacyjnym. Przyzwyczailiśmy się już, że jest to miejsce rekreacji, odtwarzanie obiektu militarnego jest chyba swego rodzaju nieporozumieniem. Rewitalizację prowadzi Biuro Rozwoju Gdańska, które napotyka również na negatywne sytuacje związane ze współpracą z wojewódzkim konserwatorem przy okazji projektów planów zagospodarowania przestrzennego, na które czekamy, żeby realizować inwestycje celów publicznych – mówi wiceprezydent miasta. Według dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyty Damszel-Turek, łączna kwota inwestycji odsuniętych w czasie z tego właśnie powodu to około 100 mln zł. – Procedury trwają kilka lat. Średnio w Gdańsku – dwa lata. Od roku ta procedura znacznie się wydłuża. Pomimo rozmów i próśb, aby konserwator doprecyzował swoje wytyczne, które otrzymujemy w odmowach uzgodnienia planu miejscowego, niewiele to daje. Obecnie mamy 15 planów miejscowych na etapie braku uzgodnień z konserwatorem. Nie podaje precyzyjnych wytycznych, jak mamy kształtować zabudowę. Miasto czeka na te inwestycje związane m.in. z tramwajem w Nowej Wałowej, z rozwojem Hevelianum czy Kuźnią Wodną w Oliwie. Od nas oczekuje się, żebyśmy bardzo precyzyjni, bo tworzymy prawo miejscowe. Konserwator nie przestrzega tego. Zgodnie z ustawą, ma określić warunki, na podstawie których ma być kształtowana zabudowa. My tego nie dostajemy. Dostajemy bardzo ogólne informacje: obniżyć, zmniejszyć, nawiązać do historycznej zabudowy... Na zmianę planu czekają. inwestycje społeczne, m.in. hospicjum na Aniołkach. Poprzednia pani konserwator wyraziła pozytywną opinię w zakresie umożliwienia realizacji tego typu budynku, obecny konserwator neguje – wnioskuje o to, aby dopuścić zabudowę tylko i wyłącznie w części historyczne – argumentuje dyrektor Edyty Damszel-Turek.
Do sprawy zapewne wrócimy. 8.05.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
  • znalezionych zdjęć: 22
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113356.jpg (3500px x 2333px) 3834kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113357.jpg (3500px x 2333px) 3785kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113358.jpg (3500px x 2333px) 4086kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113359.jpg (3500px x 2333px) 3959kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Michał Szymański zastępca dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113360.jpg (3500px x 2333px) 4226kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113361.jpg (3500px x 2333px) 4352kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Michał Szymański zastępca dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113362.jpg (3500px x 2333px) 4868kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113363.jpg (3500px x 2333px) 4024kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Edyta Damszel-Turek dyrektor Biura Rozwoju Gdańska . 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113364.jpg (3500px x 2333px) 5056kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113365.jpg (2333px x 3500px) 4065kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Olimpia Schneider. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113366.jpg (3500px x 2333px) 4264kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Michał Szymański zastępca dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113367.jpg (3500px x 2333px) 3875kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113368.jpg (3500px x 2333px) 3738kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113369.jpg (3500px x 2333px) 3422kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. Tomasz Korzeniewski, prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113370.jpg (3500px x 2333px) 5190kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. budynek przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim...
m00113371.jpg (2333px x 3500px) 4725kb
Konferencja prasowa dot. współpracy Miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nz. ul. Ogarna w Gdańsku. 08.05.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 22
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP