logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

PLANY DLA KURORTU BRZEŹNO

 
Wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, odtworzenie elementów historycznych oraz uzupełnienie o nowe funkcje usługowe i wypoczynkowe – takie są plany dla nadmorskiej dzielnicy Brzeźno. Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak przedstawił wizję dla rejonu ul. Hallera i Jantarowej.
– Wielokrotnie rozmawialiśmy z mieszkańcami i przedstawicielami Rady Dzielnicy o tym, że Brzeźno powinno odzyskać funkcję kurortu. Pierwszym etapem przywracania dzielnicy tej funkcji jest realizacja Domu Zdrojowego. Znajdująca się w części starego Brzeźna budowa ma na celu zachowanie wartości historycznych, ale |Dom Zdrojowy ma być jednocześnie miejscem żywym, m.in. z zieloną szkołą. Dziś natomiast rozmawiamy o planie, który ma wziąć udział w budowaniu nowej części kurortu Brzeźno. Chcemy, aby przyjeżdżający do Brzeźna mogli korzystać z funkcji kuracyjnej, hotelowej czy spacerowo-rekreacyjnej – mówił podczas konferencji prezydent Grzelak.
Studium Miasta Gdańska dla Zachodniego Pasa Nadmorskiego zakłada wzmocnienie funkcji rekreacyjno-turystycznych, skierowanych do mieszkańców jak i turystów, wykorzystując potencjał nadmorskiego położenia. Rozwiązania planistyczne mają poprawić jakości życia mieszkańców dzięki planowaniu i realizacji oraz poprawianiu przestrzeni publicznych w powiązaniu z lokalizacją atrakcyjnych usług przy preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego.
– Pierwsze wyłożenie tego projektu miało miejsce w styczniu 2020 roku. Cczęść uwag złożonych do planu została przez nas uwzględniona. Na terenie, który podlega planowi, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego przewidziane są funkcje usługowe, w tym restauracja, która tu jest potrzebna. Słyszeliśmy zarzuty, że nie powinno być tu funkcji mieszkaniowej. Podkreślam, że takiej funkcji nigdy nie miało być. Od początku zależało nam, żeby był to teren ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. Chcielibyśmy stworzyć tu partnerstwo prywatno-publiczne, aby np. miała szansę powstać tu marina – dodał prezydent.
Przychylając się do części uwag wprowadzono zmiany, które powiększyły tereny parkowe w planie o ponad 1 ha - łącznie do 5,1 ha, z czego zieleń parkowa zajmuje 2,88 ha, a zieleń do zachowania lub wprowadzenia 2,22 ha. Zmniejszono także wysokość budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Nie uwzględniono uwag dotyczących likwidacji zabudowy usługowej lub obniżenia parametrów urbanistyczno-architektonicznych dla obiektów w północnej części projektu planu. – Część uwag, tych najbardziej istotnych, została uwzględniona, szczególnie w zakresie zachowania zieleni. Obniżona została także wysokość zabudowy do 16 m przy samym ciągu pieszo-rowerowym i do 19 m w głębi działki – tu najważniejszym powodem jest, aby zabudowa nie była wyższa od linii drzew. Ważną decyzją była też likwidacja parkingu kubaturowego. W tej chwili, po uwzględnieniu uwag, dopuszczony jest parking terenowy. Uwzględniony jest także parking na co najmniej 50 rowerów – poinformowała Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. 8.10.2020 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia:
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115792.jpg (3500px x 2333px) 2816kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115793.jpg (3500px x 2333px) 3011kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115794.jpg (3500px x 2333px) 2817kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115795.jpg (3500px x 2333px) 3086kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak i dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115796.jpg (3500px x 2333px) 8127kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. tereny pod inwestycję. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115797.jpg (3500px x 2333px) 8599kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. tereny pod inwestycję. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115798.jpg (3500px x 2333px) 3319kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak i dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115799.jpg (2333px x 3500px) 2938kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115800.jpg (3500px x 2333px) 2957kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak i dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115801.jpg (3500px x 2333px) 9498kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. tereny pod inwestycję. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115802.jpg (3500px x 2333px) 2794kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115803.jpg (3500px x 2333px) 7598kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. tereny pod inwestycję. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115804.jpg (3500px x 2333px) 2922kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno...
m00115805.jpg (3500px x 2333px) 2947kb
Konferencja prasowa pt. Plany dla kąpieliska Brzeźno dot. jak miasto zamierza zagospodarować tereny położone w Brzeźnie, w rejonie ulic Hallera i Jantarowej. Nz. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. 08.10.2020 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2020 KFP