KFP / CO DALEJ Z PROGRAMEM ZDROVVE LOVE? 24 listopada 2021
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Dobrowolny program edukacji seksualnej Zdrovve Love przestał działać w gdańskich szkołach średnich w marcu ubiegłego roku, kiedy z powodu pandemii nastąpiło przejście na nauczanie zdalne. Młodzież wróciła do szkół, ale program zwalczany przez PiS i Fundację Ordo Iuris, określany jako szkodliwy przez pomorską kurator oświaty, już się w nich nie pojawił. Został zawieszony? – Zdrovve Love realizujemy od 2017 roku w ramach gdańskiego programu wsparcia prokreacji. Program został przedłużony do 2025 roku, co jest bardzo ważne, bo daje nam możliwość ciągłego działania. Warto powiedzieć, że ten program napotkał na wiele trudności. Szkoła obecnie jest miejscem bardzo silnego sporu kulturowego i nasze gdańskie podejście ukierunkowane na edukację opartą na wiedzy, samoświadomości, również w odniesieniu do zdrowia seksualnego, tożsamości seksualnej, nie jest dobrze przyjmowana we wszystkich środowiskach. Realizatorzy, szkoły, rodzice napotkali na ogromny opór ze strony skrajnych środowisk. Dlatego wyciągamy wnioski i proponujemy warsztaty, dla chętnych, także poza szkołami – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
Pierwszy etap funkcjonowania programu Zdrowe Love został poddany ewaluacji. Ośrodek Badań i Analiz Społecznych zadał pytania młodzieży, rodzicom i edukatorom dotyczące oceny warsztatów, ich dostępności, sposobu prowadzenia zajęć. W 5-stopniowej skali Zdrowe Love zostało ocenione na 4,5. Najbardziej kłopotliwą sprawą według nastolatków i rodziców był sam proces organizacji zajęć w szkole. Z raportu przedstawionego przez zastępczynię prezydent Gdańska wynika, że zrealizowano 296 godzin warsztatów edukacyjnych dla 835 uczestników. Przeprowadzono także spotkania informacyjne dla 2779 rodziców i 2870 uczniów. Dane pochodzą z 21 gdańskich placówek oświatowych. Koszt pierwszych działań wyniósł ponad 131 tys. złotych.
– Jestem zadowolona, że dzisiaj mamy już ewaluację, i że będziemy kontynuować ten program. Wreszcie, że napiszemy nowy podręcznik. Oczekujemy, że ten przyszły podręcznik będzie napisany z uwzględnieniem wszystkich uwag, będzie rozszerzony o kwestie dotyczące psychologii i emocji, jakie towarzyszą młodym ludziom w tym temacie – mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska, która współpracowała przy tworzeniu Zdrovvego Love. Zajęcia mają szansę na powrót do szkół w II semestrze roku szkolnego 2021/2022, w zależności od procesu wyboru podmiotu, który poprowadzi zajęcia. W tym celu zostanie ogłoszony konkurs. Program ma się odbywać nie tylko w placówkach oświatowych, ale także poza szkolnymi budynkami (w zależności od zainteresowania). Informacje o możliwości udziału w programie będą dystrybuowane nie tylko w szkołach. 24.11.2021 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122408.jpg (3500px x 2333px) 3273kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122409.jpg (3500px x 2333px) 2938kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122410.jpg (3500px x 2333px) 2195kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Beata Dunajewska przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122411.jpg (3500px x 2333px) 3394kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122412.jpg (3500px x 2333px) 3115kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove.
24.11.2021
fot....
m00122413.jpg (3500px x 2333px) 3438kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122414.jpg (3500px x 2333px) 2096kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122415.jpg (3500px x 2333px) 3509kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122416.jpg (3500px x 2333px) 3063kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Beata Dunajewska przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove....
m00122417.jpg (3500px x 2333px) 3164kb
Hewelianum. Konferencja prasowa dot. programu ZdrovveLove. Nz. Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 24.11.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP