KFP / MIECZYSŁAW ABRAMOWICZ UHONOROWANY DYPLOMEM DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH 6 października 2021
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zainaugurowali w środę rok akademicki 2021/2022. Podczas uroczystości odbywającej się w gmachu Neofilologii prorektor Anna Jurkowska-Zeidler i dziekan Urszula Patocka-Sigłowy wręczyły dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Wśród nowo mianowanych doktorów nauk humanistycznych znalazł się Mieczysław Abramowicz, znany gdański historyk, pisarz i reżyser, autor wstępów do albumów z serii „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”. Rozprawę doktorską poświęcił twórcom gdańskiego teatru żydowskiego działającego w XIX i XX wieku. Gratulujemy!
– Moja rozprawa doktorska jest przede wszystkim dysertacją naukową, wynikiem żmudnego i długotrwałego projektu badawczego, który miał na celu zapisanie niepokojącej swoim istnieniem białej karty w naszej historiografii polskiego teatru żydowskiego. W swojej warstwie emocjonalnej jest wypełnieniem przeze mnie owej micwy pamięci o ludziach, naszych sąsiadach, o ich kulturze, zwyczajach, o tym wszystkim, co zniknęło z okalających nas pejzaży i wspólnej niegdyś przestrzeni. Moją pracę traktowałem jako spłacenie długu wobec nich zaciągniętego przez nas wszystkich i przeze mnie osobiście – podkreśla dr Mieczysław Abramowicz w rozmowie z Ewą Cichocką z zespołu prasowy UG. Promotorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej obronionej w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Wydziału Filologicznego UG była dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, a recenzentkami profesor Instytutu Sztuki PAN dr hab. Joanna Roszak oraz prof. dr hab. Małgorzata Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego. 6.10.2021 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 33
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121627.jpg (2333px x 3500px) 3434kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121628.jpg (3500px x 2333px) 2423kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121629.jpg (3500px x 2333px) 3623kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121630.jpg (3500px x 2333px) 3260kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121631.jpg (3500px x 2333px) 3593kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121632.jpg (3500px x 2333px) 3202kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121633.jpg (3500px x 2333px) 3742kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121634.jpg (3500px x 2333px) 3388kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121635.jpg (3500px x 2333px) 3596kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121636.jpg (3500px x 2333px) 3274kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121637.jpg (3500px x 2333px) 3345kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121638.jpg (3500px x 2333px) 2740kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121639.jpg (3500px x 2333px) 3693kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr Mieczysław Abramowicz. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121640.jpg (3500px x 2333px) 2791kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Nz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121641.jpg (3500px x 2333px) 4380kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału...
m00121642.jpg (3500px x 2333px) 2181kb
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 06.10.2021 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 33