KFP / KIEDY ROZPOCZNIE SIĘ REMONT ZŁOTEJ BRAMY? 03 stycznia 2022, 15:36
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Do Złotej Bramy przylgnęło już określenie paździerzowa brama. Ludzie tak o niej mówią z powodu ogrodzenia, które latem ubiegłego roku przesłoniło dolne kondygnacje budowli. Na dwumetrowej wysokości płocie z płyt OSB oddzielającym przechodniów od niebezpieczeństwa w postaci odpadających elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego elewacji można też znaleźć informację zawierającą artystyczną interpretację zastanej tutaj sytuacji sprowadzającą się do „Apoteozy stanu faktycznego”. Instalacja składa się z płotu, rusztowania zabezpieczającego wąskie przejście oraz siatek ochronnych znajdujących się na gzymsie koronującym i balustradach attyki. Powstała w trybie pilnym za pieniądze z kasy miejskiej. Liczący czterysta lat zabytek wymaga gruntownego remontu, to pewne. Co do sposobów ratowania Złotej Bramy, więcej będzie można o nich powiedzieć za dwa miesiące. Trwają badania zlecone przez właściciela nieruchomości – Stowarzyszenie Architektów Polskich. – Badania prowadzone przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej – specjalistów w dziedzinie rozpoznania przyczyn uszkodzeń elewacji – dotyczą m.in. zasolenia tynków i wpływu cywilizacji na mury zabytku. Dokładne poznanie przyczyn będzie miało decydujące znaczenie dla określenia sposobów ratowania budowli i zakresu przyszłych robót. Prace badawcze są w toku, powinny się zamknąć do końca lutego. To jest bardzo cenny zabytek – nie możemy się śpieszyć – mówi Paweł Władysław Kowalski, prezes Zarząd Oddziału Wybrzeże SARP. Wyniki badań będą podstawą do wykonania projektu odnowienia elewacji, potem nastąpi czas żmudnych uzgodnień dokumentacji z konserwatorem zabytków. Renowacja nie rozpocznie się wcześniej niż w 2023 roku. O kosztach za wcześnie mówić. W grę wchodzą miliony złotych, o które SARP będzie występować do wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz do resortu kultury. Właściciel Złotej Bramy liczy na wsparcie miasta oraz partnerów prywatnych. Liczy też na to, że już w połowie tego roku będzie mógł przystąpić do wstępnych prac renowacyjno-remontowych, na które jest w stanie wyasygnować własne fundusze. Celem tych pierwszych działań ma być uszczelnienie górnego trasu przed zgubnym wpływem wody deszczowej na stan budowli. 3.01.2022 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 19
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123411.jpg (3500px x 2333px) 5578kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123412.jpg (3500px x 2333px) 5657kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123413.jpg (2333px x 3500px) 6104kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123414.jpg (3500px x 2333px) 5479kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123415.jpg (3500px x 2333px) 5344kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123430.jpg (3500px x 2333px) 5045kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123417.jpg (3500px x 2333px) 5306kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123418.jpg (3500px x 2333px) 6189kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123419.jpg (3500px x 2333px) 5210kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123420.jpg (2333px x 3500px) 5579kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123431.jpg (3500px x 2333px) 3833kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123432.jpg (3500px x 2333px) 5453kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123423.jpg (3500px x 2333px) 5357kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123424.jpg (3500px x 2333px) 5986kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123425.jpg (3500px x 2333px) 4863kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Złota Brama w Gdańsku.
03.01.2022
fot. Krzysztof...
m00123426.jpg (2333px x 3500px) 4937kb
Złota Brama w Gdańsku. 03.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 19