KFP / ODNOWIONY STOPIEŃ WODNY PRZEGALINA 19 stycznia 2022
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na Martwej Wiśle to największa inwestycja projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II zrealizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Prace warte ponad 65,5 mln zł obejmowały przebudowę śluzy południowej powstałej w latach 1975-1982, remont śluzy północnej pochodzącej z 1895 roku oraz prace konserwatorskie w zabytkowej części węzła wodnego. Pierwsza publiczna prezentacja odnowionych obiektów odbyła się miesiąc po zakończeniu inwestycji. Gospodarzami „dnia prasowego” byli wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś oraz dyrektor RZGW Andrzej Winiarski, zaś w programie znalazło się m.in. zwiedzanie śluzy południowej i odrestaurowanej zabytkowej maszynowni śluzy północnej, która wkrótce stanie się atrakcją turystyczną.
Modernizacja śluzy południowej obejmowała remont komory oraz przebudowę automatyki maszynowni. W zakresie prac znalazły się również remont umocnień brzegowych i budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla pracowników PGW WP.. Kompleksowy remont tego obiektu hydrotechnicznego przyczyni się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej Gdańska i Żuław oraz umożliwi bezpieczną żeglugę po Wiśle. Zakończenie inwestycji było szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorstwa żeglugowe i środowisko żeglarzy, bowiem węzeł wodny Przegalina stanowi ważny element międzynarodowej drogi wodnej E40 łącząc Wisłę z portem w Gdańsku, a tym samym zabezpiecza żeglugę od Morza Czarnego do Bałtyku.
Warto dodać, że w czasie przebudowy przeprowadzony został remont komory śluzy północnej, budynku starej maszynowni oraz zachowanych mechanizmów. Śluza Północna, zamknięta w 1992 roku i wpisana do rejestru zabytków, aktualnie pełni funkcję bazy dla lodołamaczy Wód Polskich. 19.01.2022 / fot. Paweł Marcinko / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 65
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002568.jpg (4000px x 2667px) 5233kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Północna z bazą postojową jednostek RZGW, w tym 9 lodołamaczy. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002569.jpg (4000px x 2667px) 4886kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Południowa 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002570.jpg (4000px x 2667px) 6099kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Południowa 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002571.jpg (4000px x 2667px) 5500kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Południowa 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002572.jpg (4000px x 2667px) 6223kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Południowa 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002573.jpg (4000px x 2667px) 6978kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Północna z bazą postojową jednostek RZGW, w tym 9 lodołamaczy. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002574.jpg (4000px x 2667px) 6727kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Śluza Północna z bazą postojową jednostek RZGW, w tym 9 lodołamaczy. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002575.jpg (4000px x 2667px) 5608kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Aleksander Jankowski, wicewojewoda Pomorski, wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś i dyrektor RZGW Andrzej Winiarski. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002576.jpg (4000px x 2667px) 4863kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, Aleksander Jankowski, wicewojewoda Pomorski i dyrektor RZGW Andrzej Winiarski. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002577.jpg (2667px x 4000px) 4323kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Aleksander Jankowski, wicewojewoda Pomorski. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002578.jpg (4000px x 2667px) 5582kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, Aleksander Jankowski, wicewojewoda Pomorski. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002579.jpg (4000px x 2667px) 5716kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002580.jpg (4000px x 2667px) 5545kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002581.jpg (2667px x 4000px) 5835kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002582.jpg (4000px x 2667px) 4302kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. dyrektor RZGW Andrzej Winiarski. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina....
p00002583.jpg (4000px x 2667px) 4457kb
Zakończenie II etapu przebudowy Węzła Wodnego Przegalina. Nz. Aleksander Jankowski, wicewojewoda Pomorski. 19.01.2022 fot. Paweł Marcinko / KFP
  • znalezionych zdjęć: 65