KFP / WAŻY SIĘ PRZYSZŁOŚĆ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DAWNEGO PASA STARTOWEGO NA ZASPIE 26 stycznia 2022
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Do 7 lutego w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II na Zaspie. W najbliższy poniedziałek (godz. 17) odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Do debaty będzie można dołączyć, rejestrując się na stronie BRG dostępnej w aplikacji Cisco Webex.
Co przewiduje plan? Po uwagach zgłoszonych przez mieszkańców podczas pierwszej publicznej prezentacji latem ubiegłego roku projekt zagospodarowania tej części pasa zmienił się na bardziej zielony. Udział powierzchni biologicznie czynnej wzrósł do trzydziestu pięciu procent terenu. W północnej części pojawił się obszar zieleni urządzonej z drzewami wysokopiennymi. Autorzy położyli też większy nacisk na ciągi piesze, które nie będą prowadzić jedynie do lokali handlowo-usługowych planowanych pod nową zabudową. Na pasie stanąć mają budynki liczące od 5 do 7 kondygnacji, a w południowej części, bezpośrednio przy ul. Hynka – do 18 kondygnacji. Plan uwzględnia także rezerwę terenu dla nowej ulicy dojazdowej przecinającej pas startowy na przedłużeniu ul. Pilotów, która umożliwi połączenie ul. Dywizjonu 303 z al. Jana Pawła II. 27.02.2022 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123938.jpg (3500px x 2333px) 5048kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123939.jpg (3500px x 2333px) 4637kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123940.jpg (3500px x 2333px) 4705kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123941.jpg (3500px x 2333px) 4342kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123943.jpg (3500px x 2333px) 5101kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123944.jpg (3500px x 2333px) 5142kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123947.jpg (3500px x 2333px) 5500kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie.
25.01.2022
fot....
m00123946.jpg (3500px x 2333px) 5183kb
Były pas startowy na gdańskiej Zaspie. 25.01.2022 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP