KFP / SKAŻONA WODA I MARTWE RYBY W ZBIORNIKU STRZELNICZKA II 31 marca 2023
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Rzeka Strzelniczka została skażona nieznaną substancją. Do skażenia doszło najprawdopodobniej kilka dni temu. Pracownicy Gdańskich Wód wyłowili ze zbiornika retencyjnego Strzelniczka II w Kokoszkach setki martwych ryb. Jak informuje gdański magistrat, od momentu stwierdzenia dopływu do zbiornika substancji nieznanego pochodzenia prowadzone są działania ograniczające jej szkodliwy wpływ na środowisko. Badane są próbki wody, a zbiornik jest cały czas napowietrzany. Sytuacja nie stwarza żadnego zagrożenia dla ujęć wody pitej. Nie stwierdzono w nich jakichkolwiek przekroczeń.
– Pierwsze niepokojące sygnały dotyczące sytuacji w zbiorniku zostały zgłoszone do Gdańskiego Centrum Kontaktu. Informacje te trafiły do odpowiednich służb. Gdańskie Wody od razu podjęły działania. Przy zbiorniku pojawili się pracownicy, którzy pobrali próbki i zabezpieczyli teren. Niemal od razu podjęto też prace związane z napowietrzaniem – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.
– Od razu przystąpiliśmy do wyławiania śniętych ryb. Jeszcze w niedzielę pobraliśmy próbki wody ze zbiornika i oddaliśmy je do badania. Na razie trudno stwierdzić co jest przyczyną tego stanu. Pomiary prowadzone cyklicznie sondą przenośną wykazały, że poziom tlenu jest niski, przewodność natomiast podwyższona. To może świadczyć o przedostaniu się jakiejś substancji – mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Najbliższe ujęcie wody w Straszynie jest oddalone od zbiornika Strzelniczka II o około 20 km. Parametry wody są stale monitorowane zarówno tam, jak i w pozostałych ujęciach wody pitnej. Nigdzie nie stwierdzono żadnych przekroczeń. – Woda w Gdańsku jest w 100 procentach zdatna do spożycia. Ujęcie wody w Straszynie produkuje wodę bezpieczną, która jest kontrolowana 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. Ten system monitorujący jest naprawdę bardzo wieloetapowy. Składa się między innymi ze stacji wczesnego ostrzegania, która znajduje się bezpośrednio przed zbiornikiem w Straszynie – mówi Magdalena Rusakiewicz, wiceprezes Gdańskich Wodociągów.
Zbiornik Strzelniczka II znajduje się w pobliżu portu lotniczego, dlatego również na terenie lotniska sprawdzono wszystkie systemy, które potencjalnie mógłby przyczynić się do zanieczyszczenia. – Natychmiast wstrzymaliśmy wszelkiego rodzaju wypływ jakichkolwiek środków rowami melioracyjnymi. Sprawdziliśmy cały system lotniskowy. Stwierdziliśmy niewielką usterkę w systemie odprowadzania środków do odladzania samolotów. Oczywiście usterka została natychmiast naprawiona, ale i tak nie powinna mieć wpływu na tę sytuację, bo to są środki biodegradowalne, które są dalej oczyszczane i przetrzymywane w naszych zbiornikach przez co najmniej sześć dni – wyjaśniai Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk. Na wszelki wypadek wstrzymano odpływ wszystkich wód z terenu lotniska. Zgodnie z wytycznymi spółki Gdańskie Wody zlecono badania stanu jakościowego wód opadowych, które są retencjonowane na terenie lotniska. 31.03.2023 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130866.jpg (4000px x 2667px) 7318kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130867.jpg (4000px x 2667px) 4751kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130868.jpg (4000px x 2667px) 7486kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130869.jpg (4000px x 2667px) 7042kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130870.jpg (4000px x 2667px) 2619kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130871.jpg (4000px x 2667px) 6384kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130872.jpg (4000px x 2667px) 5959kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130873.jpg (4000px x 2667px) 5144kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130874.jpg (4000px x 2667px) 7306kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130875.jpg (4000px x 2667px) 5097kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130876.jpg (4000px x 2667px) 7273kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130877.jpg (4000px x 2667px) 6916kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130878.jpg (4000px x 2667px) 6638kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130879.jpg (4000px x 2667px) 3769kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku...
m00130880.jpg (4000px x 2667px) 6404kb
Gdańsk Kokoszki. Skażona woda i martwe ryby w zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. 31.03.2023 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP