KFP / SOPOT. OTWARCIE SCENY KAMERALNEJ PO REMONCIE 13 lipca 2022
podziel się na Facebooku  podziel się na Twitterze
Uroczyste otwarcie Sceny Kameralnej w Sopocie. W uroczystości wzięli udział dyrektor Teatru Wybrzeże Adam Orzechowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, a także architekt Krzysztof Kozłowski, Stanisław Kiełb z Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Mopik i prezes ZASP Krzysztof Szuster.
Głównym celem przebudowy sceny w Sopocie była poprawa funkcjonalności obiektu poprzez zmianę układu przestrzeni holu wejściowego, foyer oraz szatni, likwidację barier architektonicznych, modernizację kieszeni scenicznej, a także poprawa bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej usytuowana jest w pochodzącej z początku XX wieku i gruntownie przebudowanej w latach 2009-2010 kamienicy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30. Dysponuje ruchomą sceną o powierzchni 250 m² oraz przystosowaną dla osób niepełnosprawnych widownią na 145 miejsc. Budynek Sceny, jako obiekt stosunkowo nowy, jest w dobrym stanie technicznym, jednakże, po dziesięciu latach intensywnej eksploatacji, niezbędne okazało się wykonanie prac poprawiających funkcjonalność obiektu i lepsze dostosowanie do potrzeb widzów, w tym osób z niepełnosprawnością. Ze względu na dostępność finansowania zakres robót został podzielony na etapy. Pierwszy etap zrealizowano w 2020 roku; wykonano wówczas prace rozbiórkowe i demontaże a także roboty konstrukcyjne - wykonano nowy układ funkcjonalny, nowe schody oraz posadzki. Drugi etap, realizowany w 2021-2022, obejmował wykonanie prac wykończeniowych, modernizację kieszeni scenicznej, renowację desek scenicznych a także dostawy niezbędnego wyposażenia. W wyniku inwestycji zmianie uległ obszar wejścia głównego - drzwi wejściowe wymieniono na szersze, powiększone o boczne przeszklenia, zlikwidowano przedsionek, co pozwoliło na uwolnienie przestrzeni i łatwiejszy dostęp do kasy i szatni. Dzięki likwidacji schodów wyeliminowano barierę architektoniczną i stworzono więcej miejsca w holu dla widzów oczekujących na spektakl. Z poziomu foyer dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach inwestycji wydzielono również pomieszczenie dla ochrony a także przeniesiono centralę przeciwpożarową. Elementem dominującym w foyer jest czerwona ściana, znajdująca się na wprost wejścia głównego oraz silnie refleksyjny sufit z młotkowanej stali nierdzewnej. W części foyer znajdującej się na półpiętrze znalazły się siedziska dla oczekujących widzów, dodatkowa ścianka łukowa oddziela przestrzeń foyer od przestrzeni szatni. Posadzki wykończono w jasnym, jednolitym spieku kwarcowym. Wewnątrz holu zainstalowano ekrany, na których wyświetlane będą aktualne informacje dla widzów. Zaprojektowano i wykonano nowy szyld. W ramach inwestycji zmodernizowana została również kieszeń sceniczna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 013 465 PLN 12.07.2022 fot. Jurek Bartkowski / KFP
dodaj do koszyka wszystkie wyświetlone zdjęcia
  • znalezionych zdjęć: 23
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141009.jpg (3999px x 2661px) 2969kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Scena Kameralna przed otwarciem. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141010.jpg (4000px x 2661px) 3102kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. kwartet muzyczny. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141011.jpg (4000px x 2661px) 3807kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. publicznosc. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141012.jpg (4000px x 2662px) 2909kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141013.jpg (4000px x 2661px) 1770kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141014.jpg (3999px x 2661px) 3025kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski, Mieczyslaw Struk i Jacek Karnowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141015.jpg (4000px x 2661px) 2135kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski, Mieczyslaw Struk i Jacek Karnowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141016.jpg (4000px x 2661px) 2155kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski, Mieczyslaw Struk i Jacek Karnowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141017.jpg (4000px x 2661px) 1762kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Jacek Karnowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141018.jpg (3999px x 2661px) 2384kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Mieczyslaw Struk. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141019.jpg (4000px x 2662px) 1604kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Mieczyslaw Struk. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141020.jpg (4000px x 2662px) 2091kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski i Mieczyslaw Struk. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141021.jpg (4000px x 2661px) 1993kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Jacek Karnowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141022.jpg (4000px x 2662px) 1771kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski, Mieczyslaw Struk i Jacek Karnowski. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141023.jpg (4000px x 2661px) 2415kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski, Mieczyslaw Struk. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej...
00141024.jpg (4000px x 2662px) 2130kb
Sopot. Teatr Wybrzeze Scena Kameralna im Joanny Bogackiej w Sopocie. Otwarcie Sceny Kameralnej po przebudowie. Nz. Adam Orzechowski, Mieczyslaw Struk. 12.07.2022 fot. Jerzy Bartkowski / KFP
  • znalezionych zdjęć: 23