logo

wpisz słowa kluczowe:

szukaj wg daty:

Aktualne propozycje

  • aktualnych propozycji: 11675
Europejskie Centrum Solidarności podejmowało w piątkowy wieczór najbardziej przedsiębiorczych gdańszczan. Wśród wyróżnionych tym tytułem byli m.in. studenci, seniorzy i imigranci. Laureaci dorocznego konkursu zorganizowanego po raz trzeci przez Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter i redakcję „Dziennika Bałtyckiego” odebrali nagrody z rąk prezydent Aleksandry Dulkiewicz a aż w siedmiu kategoriach. W każdej z nich poznaliśmy podwójnych zwycięzców, bowiem „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych” to zarówno laury przyznawane przez kapitułę konkursową, jak i plebiscyt, w którym głos należy do mieszkańców. Kandydatów mógł zgłosić każdy. – Po raz 3 będziemy wręczać nagrody, może nietypowe z punktu widzenia czystej ekonomii, ale szalenie ważne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Kategorie wypracowywaliśmy wspólnie w trudzie i pocie, nawet dwie z nich wymyślił sam pan prezydent Adamowicz. Cieszę się, że jesteśmy tu dzisiaj razem, po to by uhonorować aktywnych przedsiębiorców w różnych dziedzinach w roku 2018 – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.

Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2018. Lista nagrodzonych:

Przedsiębiorczość Seniorów
nagroda kapituły – Jan Urbanik
głosowanie mieszkańców – Józefa Siudaczyńska-Babicz
Przedsiębiorczość Imigrantów
nagroda kapituły – Anish Saraf
głosowanie mieszkańców – Wiaczesław Łozowy
Przedsiębiorczość Młodzieżowa
nagroda kapituły – Spółdzielnia Uczniowska Biedroneczka przy SP 49
głosowanie mieszkańców – Maciej Szreder
Przedsiębiorczość w Edukacji
nagroda kapituły – Anna Krause, Szkoła Podstawowa nr 27
głosowanie mieszkańców – Anna Krause, Szkoła Podstawowa nr 27
Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie
nagroda kapituły – Transport SKAT
głosowanie mieszkańców – Tomasz Lipiński; wyróżnienie – Alicja Żarkiewicz
Przedsiębiorczość Społeczna
nagroda kapituły – Jan Ptach
głosowanie mieszkańców – Jerzy Petryczko
Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska
nagroda kapituły – Kremy naturalne ZASPA
głosowanie mieszkańców – Boat&Bike.
8.02.2019 / fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Muzeum Sopotu osiągnęło pełnoletniość. Urodzinowy tort kroił w piątkowy wieczór prezydent Jacek Karnowski. Na osiemnastce nie mogło oczywiście zabraknąć szampana i toastu. Święto przy ulicy księcia Józefa Poniatowskiego 8 było jednocześnie wernisażem wystawy zatytułowanej „Sopot w rzeczy samej”. To historia kurortu i jego mieszkańców zaklęta w meblach, starych fotografiach, pocztówkach, listach, strojach z epoki, modne bibelotach, ceramice i wielu innych, nierzadko zaskakujących przedmiotach. Ofiarodawcami pamiątek są mieszkańcy i miłośnicy Sopotu. W ciągu 18 lat muzealnikom z kurortu udało się zgromadzić blisko 10 tys. obiektów. Jeśli pokusić się o statystykę, daje to 555,5 eksponatu rocznie, 10 przedmiotów na tydzień. Na wystawie znalazły się m.in. przedmioty codziennego użytku pochodzące między innymi z sopockiego kasyna, osobiste drobiazgi, przybory toaletowe, zdobione naparstki, kostiumy kąpielowe czy eleganckie torebki wieczorowe. Ekspozycja będzie czynna do 14 kwietnia codziennie od wtorku do niedzieli w godzinach 10-16 (w niedziele wstęp wolny). 8.02.2019 / fot. Jerzy Bartkowski / KFP
Hermetyczna kompostownia w gdańskich Szadółkach ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech głównych części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Pełna hermetyzacja dotyczyć ma wszystkich procesów związanych z dostarczanymi do zakładu odpadami bio wysegregowanymi przez mieszkańców. Budowa nowoczesnej kompostowni niedawno przekroczyła półmetek. W piątek Zakład Utylizacyjny gościł na terenie inwestycji przedstawicieli władz miasta oraz mediów. Tym razem okazją do spotkania było zakończenie kolejnego ważnego etapu, czyli prac żelbetowo-konstrukcyjnych. Rusza montaż instalacji technologicznych.
    – To jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu. Ilość odpadów bio stale wzrasta. Wroku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co oznacza 5-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2017. Budowa hermetycznej kompostowni jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział podczas spotkania Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. Wizyty tego typu służą ocenie tego, jak wykonawcy i inwestor wywiązują się ze swoich zobowiązań, są także możliwością do rozmowy na temat bieżącej sytuacji, wyzwań i planów. Po budowie oprowadzał gości członek zarządu ds. technicznych Maciej Jakubek. – Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze 80 tys. m sześc. i powierzchni prawie 13 tys. m kw. Teren zajmowany przez instalację można porównać z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – przedstawił Maciej Jakubek.
Podczas wizyty goście mogli przyjrzeć się zaawansowaniu prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu, a także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku, jak i na zewnątrz hali, np. wylewanie posadzki. Na montaż oczekują płuczki wodne, kolejnym etapem będzie montaż pozostałych instalacji służących przede wszystkim maksymalnej redukcji uciążliwości zapachowych, które towarzyszą procesowi kompostowania. – Realizujemy tę inwestycję w trudnych warunkach panujących na rynku ogólnobudowlanym – podkreślił Marcin Zeszutek, przedstawiciel wykonawcy. – To ma przełożenie na wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takiej sytuacji, zgodnie z oczekiwaniem podwykonawców, skorzystaliśmy z bezpośredniego wsparcia Zakładu Utylizacyjnego, co jest gwarantem bezpieczeństwa finansowego projektu i wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dzisiaj wszak liczy się płynność, szybka płatność dla podwykonawców i dostawa materiałów budowlanych na czas, a to dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu inwestora jest możliwe – dodaje wykonawca. Ważnym punktem na trasie zwiedzania był biofiltr. – Jego zadaniem jest oczyszczanie i deodoryzacja powietrza poprocesowego z instalacji. Powietrze doprowadzone do biofiltra system rurociągów poprzez wentylator po przejściu przez system płuczek wodno-chemicznych trafia na ostatni stopień oczyszczania w warstwie filtracyjnej. Obiekt już stoi. Zamontowano w nim dwa 10-metrowe kominy, zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – wyjaśnił Maciej Jakubek, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego.
Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku" realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość kontraktu netto wynosi blisko 36,8 mln złotych. Dofinansowanie unijne stanowi 68 proc. tej kwoty. – Wszystkie inwestycje, a ta szczególnie, realizowane na terenie Zakładu Utylizacyjnego są elementem naszej strategii działania jako nowoczesnego centrum odzysku i recyklingu. Dążymy do tego, aby na naszym terenie do dyspozycji była w pełni profesjonalna infrastruktura odpowiadająca zarówno wymogom przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak też społecznym oczekiwaniom związanym z minimalizacją uciążliwości zapachowych – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. 8.02.2019 / fot. Maciej Kosycarz / KFP
Zmarł Jan Olszewski, adwokat, polityk i publicysta, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, w latach 1991-93 szef polskiego rządu. Były premier miał 89 lat. Z poważnymi problemami zdrowotnymi zmagał się od 2011 r., kiedy doznał udaru mózgu. Odszedł późnym wieczorem w czwartek w szpitalu w Warszawie, gdzie przebywał od kilku dni. Nie było z nim kontaktu po tym, jak zemdlał i stracił świadomość.
Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. Pochodził z rodziny kolejarskiej związanej z PPS. W latach 60. bronił opozycjonistó w procesach politycznych, m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego i Wojciecha Ziembińskiego. W 1975 r. podpisał „List 59” – protest przeciw poprawkom wprowadzającym do konstytucji PRL przewodnią rolę PZPR i sojusz z ZSRR. W 1976 r. bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1980 r. doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Był pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. W 1991 r. Wałęsa desygnował go na premiera, 23 grudnia jego rząd otrzymał wotum zaufania od Sejmu – pierwszego po wojnie wybranego w pełni wolnych wyborach. Pół roku później, uchwałą Sejmu z 5 czerwca 1992 Jan Olszewski został pozbawiony urzędu. Wotum nieufności dla jego rządu było konsekwencją ujawnienia tzw. listy Macierewicza. Ówczesny szefa MSW, wykonując uchwałę lustracyjną, 4 czerwca przekazał posłom kopertę z nazwiskami polityków figurujących w archiwach SB jako tajni współpracownicy komunistycznych służb specjalnych. Wydarzenia z następnych kilkunastu godzin na salonach władzy zapisały się w historii jako noc teczek. 8.02.2019 / fot. KFP
Od kilku tygodni urzędnicy sądowi spotykają się na manifestacjach przed siedzibą Sądu Rejonowego w Gdyni. Domagają się podwyżek wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Protesty odbywają się podczas przerw przysługujących pracownikom sądów na posiłek, codziennie o godz. 12. Tzw. śniadanka urządza coraz więcej sądów w Polsce. Akcje protestacyjne magą mogą przybrać bardziej radykalne formy. Potrwają dopóty, dopóki rozmowy związkowców i delegacji pracowniczych z Ministerstwem Sprawiedliwości nie przyniosą rezultatów satysfakcjonujących protokolantów, pracowników kancelarii i sekretariatów oraz biur podawczych. 8.02.2019 / fot. Andrzej J. Gojke / KFP
Jazz, góralszczyzna i klasyka, ale też ukłon złożony i wielkiemu Polakowi – wirtuozowi fortepianu i mężowi stanu – na 100-lecie niepodległości. To wszystko jest w albumie „Kaczmarczyk vs Paderewski: Tatra”, wielobarwnym, nagranym z dużym rozmachem. Premierowy koncert odbył się 11 listopada ubiegłego roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W czwartkowy wieczór „Tatrą” żył gdański Stary Maneż. W nagraniu płyty wzięło udział aż 21 muzyków i skład koncertowy także był imponujący. Na scenie obok krakowskiego pianisty i kompozytora Pawła Kaczmarczyka mogliśmy podziwiać plejadę fantastycznych muzyków: jednego z najlepszych kontrabasistów jazzowych Michała Barańskiego, dwukrotnego zdobywcę tytułu Perkusisty Roku Tomka Torresa oraz cenionego producenta muzycznego Wojciecha Długosza, znanego także jako Mr Krime. Koncert „Tatry” uświetnił wyjątkowy artysta z Nowego Jorku – Mino Cinelu. To mistrz instrumentów perkusyjnych i laureat dwóch nagród Grammy. Zagrał tego wieczoru także Polish Brass Quintet, czyli crème de la crème polskich orkiestr symfonicznych. Formację tworzą pierwszy trębacz Sinfonietta Cracovia Jakub Waszczeniuk, solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie Ostap Popovych (trąbka), pierwszy waltornista Orkiestry Sinfonia Varsovia Henryk Kowalewicz, pierwszy puzonista NOSPR – Tomasz Hajda oraz solista Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Krzysztof Mucha (tuba). 7.02.2019 / fot. Anna Rezulak / KFP
Przed budynkiem książkomat, w środku m.in. strefa ciszy, przestrzeń dla melomanów, baza dla najmłodszych i selfcheck – urządzenie umożliwiające samodzielne wypożyczanie książek. Biblioteka Śródmieście, dziś najnowocześniejsza w Gdyni, od czwartku zaprasza do nowej siedziby. Filia MBP przeniosła się z ul. Żeromskiego na ul. Władysława IV 7-15. Hasłem tego nowego miejsca na czytelniczej mapie miasta są inspiracje.
– Zależy nam, aby ludzie przychodzili tutaj nie tylko po to, żeby wypożyczyć ciekawą lekturę, ale też porozmawiać między sobą, uczyć się czy przychodzić na kawę, bo będzie taka możliwość. Planujemy bardzo dużo działań kulturalnych, ale jesteśmy również otwarci na pomysły mieszkańców. Będą oni mogli organizować sobie tutaj takie wydarzenia, jakich potrzebują – mówi Natalia Gromow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. „Śródmieście” ma 345 m kw. powierzchni. Przestrzeń został podzielona na kilka stref w trosce o intymność uczestników poszczególnych zajęć. W strefie ciszy można usiąść i spokojnie popracować przy komputerze. Melomani znajdą tu miejsce, w którym stworzono warunki do słuchania płyt, jest też przestrzeń dla rodziców z dziećmi. Najmłodsi mogą tu spędzać czas w przyjaznym i kolorowym otoczeniu, kiedy ich opiekunowie korzystają z zasobów biblioteki. Na 16 tysięcy dostępnych tutaj woluminów składają się nie tylko książki, ale również audiobooki, filmy, płyty winylowe i gry planszowe. „Śródmieście” to również nowoczesne wyposażenie i sprzętem, jakiego nie ma żadna inna gdyńska filia. Absolutnym hitem jest książkomat. Dzięki niemu każdy mieszkaniec będzie mógł wypożyczyć książki z tej filii o dogodnej dla siebie porze, także poza godzinami pracy biblioteki i w weekendy. Wystarczy mieć tylko Kartę do Kultury. Żeby wypożyczyć książkę, trzeba ją wcześniej zamówić poprzez katalog online. Drogą mailową otrzymamy informacje, że czeka ona na odbiór w książkomacie. Za pośrednictwem urządzenia będzie można również zwrócić wypożyczone książki. Jeśli chcemy odebrać zamówienie w weekend, trzeba je złożyć online do soboty do godz. 16.00. 7.02.2019 / fot. Anna Bobrowska / KFP
Od dwóch miesięcy w Gdyni trwa przebudowa ul. Abrahama. Prace nad stworzeniem na odcinku od ul. Batorego do ul. 10 Lutego przyjaznej pieszym przestrzeni rekreacyjnej winny zakończyć się w połowie czerwca. Pierwszy gdyński woonerf, czyli ulica współdzielona przez pieszych, kierowców aut i rowerzystów, to inwestycja z Budżetu Obywatelskiego 2016. Koncepcja zgłoszona przez społeczników z Miasta Wspólnego doczekała się realizacji po ponad dwóch latach od głosowania tylko dzięki decyzji prezydenta miasta w sprawie zwiększenia budżetu inwestycji. Rozszerzona przebudowa będzie kosztować ok. 3,8 mln złotych. Miejsce to zyska nową infrastrukturę podziemną – wodociągową, gazową, ciepłowniczą, kanalizacyjną i deszczową. Ulica zostanie rozświetlona 10 nowymi lampami. Na Abrahama królować będzie zieleń. Z obecnie rosnących tu drzew pozostanie jesion wyniosły, efektownie podświetlony. Dołączą do niego 24 robinie akacjowe. Strefę zieloną uzupełnią zieleńce, kwietniki i donice, w tym m.in. ponad 300 cisów, pół tysiąca ozdobnych krzewów liściastych i blisko 1600 tulipanów. Trawniki zajmą 36,5 m kw. Nawierzchnię tworzyć będą prostokątne płyty w dwóch odcieniach, ciemniejsze, antracytowe – dla samochodów, jasne, nawiązujące do modernistycznego klimatu Śródmieścia – dla pozostałych użytkowników. Kierowcy znajdą tutaj tylko kilka miejsc do parkowania, z których jedno przeznaczone zostanie dla pojazdów dostawczych i jedno dla osób niepełnosprawnych. Stanie tutaj także osiem stojaków, a dla spacerowiczów dziewięć ławek. 7.02.2019 / fot. Anna Bobrowska / KFP
10 lutego przypadają 93. urodziny Gdyni. Miasto już świętuje. Od kilku dni w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej (dawny budynek PLO) możemy oglądać wystawę fotografii „Najlepsze z gdyńskiego...”. Tym razem cykliczne wydarzenie gromadzi najpopularniejsze zdjęcia zamieszczane przez internautów na oficjalnym profilu Gdyni na Instagramie. W poprzednich latach źródłem prac był miejski Facebook. Wystawa będzie dostępna w gmachu przy ul. 10 Lutego 24 do końca miesiąca. W dni powszednie prace można podziwiać w godz. 9-17, w soboty do 15. Instagram @gdynia_official to niekonwencjonalne fotografie miasta, sytuacji i ludzi. Profil ruszył w połowie 2013 roku. Aktualnie obserwuje go ponad 32 tys. internautów. Znajdziemy tam zdjęcia ok. 2 tys. autorów. Wszyscy zainteresowani publikacją zdjęć na gdyńskim profilu proszeni są o przesyłanie ich na adres internet@gdynia.pl. 7.02.2019 / fot. Anna Bobrowska / KFP
Prawdopodobnie nie było takiej konieczności, ale... Po skargach złożonych do PKW i SN przez Grzegorza Brauna na niezgodną z prawem nazwę komitetu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz ubiegającej się o urząd prezydenta Gdańska środowisko obecnej komisarz miasta postanowiło jeszcze raz zwrócić się do gdańszczan i gdańszczanek o pisemne poparcie kandydatki. To na wypadek, gdyby Sąd Najwyższy chciał podważyć korzystną dla Dulkiewicz decyzję PKW w sprawie zamieszania z nazwą Wszystko dla Gdańska. Czasu było naprawdę niewiele. Termin zbierania podpisów upływa dziś o północy. Odzew przerósł wszelkie oczekiwania. W ciągu kilku godzin kandydaturę wychowanki śp. Pawła Adamowicza poparło 25 tysięcy mieszkańców! Siedziba stowarzyszenia WdG przy ul. Heweliusza była dziś oblegana przez tłumy ludzi. Komitet Wyborczy Wyborców „Wszystko dla Gdańska” Aleksandry Dulkiewicz zbierał podpisy także przed Galerią Bałtycką, CH Manhattan, CH Morena, Krewetką i dworcu PKP. Działo się dzisiaj w Gdańsku! Pan Grzegorz Braun chyba nie mógł tego lepiej wyreżyserować, za co otrzymał zresztą należne podziękowania. – Dziękujemy serdecznie, że dzięki pańskim działaniom jeszcze raz pokazaliśmy, że Gdańsk potrafi być solidarny, że nie damy się podzielić, że będziemy razem dzisiaj, przy zbieraniu podpisów, jak i 3 marca, kiedy będziemy wybierać kandydatkę i kandydatów – miejmy nadzieję – w wyborach na urząd prezydenta – oznajmił szef WdG Piotr Grzelak w środę o godz. 20, na krótko przed złożeniem list z 25 tys. podpisów w Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku. 6.02.2019 / fot. Maciej Kosycarz / KFP, Anna Bobrowska / KFP
  • aktualnych propozycji: 11675
Wszystkie zdjęcia Agencji Kosycarz Foto Press/KFP są chronione prawem autorskim. Publikacja i kopiowanie bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2019 KFP